Bjärges 1:15
(Vinjettbild: Sefan Haase 2016)

Ovan ses det nya huset som Börje och Yvonne Skogström byggde 2005. T h står Astrids hus, som Sven och Bina Mattisson byggde 1924.

Hans Andersson och hans hustru Dorotea Jakobsdotter på Snausarve 1:11 styckade på 1830-talet av 3 olika markbitar till 3 av sina 7 barn och på så vis skapades 3 torpställen, alla belägna intill landsvägen. Här fick man sin grundförsörjning genom att kunna hålla 2-3 kor, kanske en häst, ett par grisar, några lamm och lite höns. Men likt alla andra fiskade man och det kunde ibland ge mer än jordbruket, särskilt på så magra marker som här. Detta lilla ställe på 5 ha bebyggdes omkring 1830 av Jacob Hansson, född 1806 på Snausarve. Vid skiftet kom stället att föras till Bjärges, trots att det ligger vid Snausarve.

Manbyggnaden på bilden är ett inpanelat bulhus, vilket kan härstamma från ovannämnda tidpunkt. Troligen var huset en sk ofullständig parstuga, bestående av två rum, ett på var sida om en skorstensstock i husets mitt. Möjligen fanns ett litet kök på 1-2 m2 bakom skorstenen. Vad tillbygget har innehållit är okänt. T v skymtar en jordkällare. I förgrunden växer nog potatis. Miljön ser anspråkslös ut. Foto: Masse Klintberg 1914.

Jacob och hans fru Maja Lena fick en dotter Dorothea Catarina 1834, hon var troligen enda barnet. Hon gifte sig med Anders Lauström från Kauparve 9/64 mantal och de fick också en enda dotter, Maria Jakobina (Bina) 1865. Nästa ägare blev Sven Mattisson från Blekinge, som 1888 gifte sig med Bina. Omkring 1910 moderniserade de den gamla bulladugården genom påbyggnad av foderloft, inpanelning , fönster mm. 1924 rev de det gamla bulhuset och uppförde en ny manbyggnad i resvirke, vilken alltjämt finns kvar. Sven och Bina fick 4 barn, men ingen tog över.

1960 köpte Astrid Norrby f. 1914 från Snausarve 1:7 stället av Sven Mattissons döttrar Anna och Hilda. Astrid var en avlägsen släkting till Bina och flyttade tillbaka till Lau 1954 efter att ha haft en flaggfabrik i Norrköping. Hon arbetade hos föräldrarna och på gårdar runt i kring fram till pensioneringen. 2001 köpte Börje och Yvonne Skogström fastigheten av Astrid, Börje är systerson till Astrid. Börje och hans bror Bengt hade redan 1981 köpt en bit mark av Astrid och strax intill byggt ett gemensamt fritidshus, Bjärges 1:42. Efter pensioneringen ville Börje och Yvonne ha ett eget hus för permanent boende. De byggde 2005 en villa på fastigheten de köpt av Astrid och hennes gamla hus kom på ett harmoniskt sätt att stå som en flygel till det nya huset. Börje och Yvonne engagerade sig mycket i socknens aktiviteter, vilket Börje fortsatte med efter Yvonnes bortgång 2014.

Uthusen på denna lilla boplats var enkla. T v ser vi den ladugården med halmtak. Troligen var det en bulladugård, som panelats in och byggts på med ett foderloft. Högra delen innehöll ett fähus med plats för 2-3 kor, t v var det nog plats för en häst, någon kalv och ett par grisar. Boden med faltak kan också ha varit i bul under bräderna. Den innehöll kanske lamm- och hönshus, sannolikt också redskapsbod. Längst t h står ett dass. Men vad är det för underlig liten bod på fötter där emellan? Manbyggnaden fanns utanför bilden t h. Foto: Masse Klintberg 1914.

Ägarlängd

Omkring 1830: Jacob Hansson f. 1806 från Snausarve 1:11, gift ? med Maja Lena ? f. 1803 från När. Barn: Dorothea Catarina f. 1834, gift 1858 med Anders Lauström f. 1826 på Kauparve 9/64 mantal, son till Anders Lyberg och Cecilia Jakobsdotter. Dorotheas och Anders barn: Maria Jakobina f. 1865, d. 1939.

1888: Sven Petter Mattisson f. 1862 från Augerum i Blekinge, gift 1888 med Maria Jakobina Lauström f. 1865 från Kauparve 9/64 mantal, se ovan. Barn: Anna f. 1889, gift 1913 med Herman Larsson f. 1887 från Fie 1:12, de köpte Botvide 1:2 år 1912. Emma Maria f. 1991, d. 1913. Karl Gunnar f. 1897, d. 1947. Hilda f. 1901, gift 1930 med Jakob Larsson på Fie 1:14, han var bror till Herman.

1960: Astrid Norrby f. 1914, d. 2008, från Snausarve 1:7.

2001: Börje Skogström f. 1942 från Snausarve 1:7/Karlstad, gift 1966 med Yvonne f. 1944, d. 2014 från Karlstad. Barn: Dan f. 1968, Ulf f. 1970, Helena f. 1974, alla boende på fastlandet.

2014: Börje Skogström f. 1942 från Snausarve 1:7/Karlstad.

(Sidan uppdaterad: 2019-05-17)