Bjärges 1:29
(Vinjettbild: Stefan Haase 2016)

Denna boplats var ursprungligen ett båtsmanstorp. Det bestod av ett bostadshus av sten under faltak bestående av ett rum, en farstu och ett litet kök, se kapitlet om Båtsmän. Till torpet hörde också en ladugård i sten under agtak, rymmande ko, kalv, gris och några höns. . Eftersom båtsmännen inte var formella ägare till sina torp, utan det var roten som hade byggt och underhållit dem, låg de på ofri grund, i detta fall på mark tillhörande Bjärges 3/16 mantal (=den rivna parten som låg bredvid Bjärges 1:37).

Första inneboende vid 1800-talets mitt var Lars Georgius Jakobsson Glans från Botels 1:3, han var båtsman 1858-1893. Han var gift med Anna Catarina Bolin från Garde. De fick 5 barn, varav yngste sonen Oskar Vilhelm Pettersson tog över. Vid skiftet hade båtsmanhushållet upphört sedan en tid. Märkligt nog friköpte inte Oskar Vilhelm barndomshemmet, utan han skaffade sig en ny boplats vid Annexen 1:2, se denna.

I stället köptes fastigheten Glanstorpet nr 1 om 2.7090 ha år 1908 av Lars Johannes Jakobsson från Hallsarve 1:5, säljare var av Stina Nilsdotter och hennes barn Jakobina och Oskar på Bjärges 3/16 mantal. Lars Jakobsson var sedan 1880 gift med Anna Helena Östberg från Kaupungs i Östergarn. Dessa rev det gamla bostadshuset och byggde ett nytt modernt hus 1908 i resvirke med liggande panel och spåntak, senare plåt. Den gamla ladugården stod kvar någon tid, men ersattes NÄR DÅ? av en ny betydligt större i sten med foderloft i trä.

Lars och Anna fick 4 döttrar. När Lars dog 1918, ärvdes stället av dottern Emma Jakobsson och hennes man Artur Karlsson från Bönde 2:1. De övertog i samma veva Arturs gård, varför de sålde fastigheten 1922 till Emmas yngsta syster Elin, som gifte sig detta år med Sigfrid Larsson från Botels 1:3. Dessa skötte det lilla jordbruket, som hade utökats till 3,75 ha. 1950 hade de 1 häst, 4 kor, 2 kvigor, 3 grisar och 60 höns. Dessutom hade Sigfrid, som så många andra på småställena, en sidoinkomst som slaktare. De byggde till huset, uppförde en tvättstuga och moderniserade ladugården. 1950 var taxeringsvärdet 3.900 kr.

Elins och Sigfrids dotter Gertrud gifte sig 1945 med båtbyggaren Axel Ahlström från Buttle. De kom dock inte överens, varför Axel byggde sig en stuga nedanför Botvide och bodde där medan Gertrud bodde kvar hemma med föräldrarna. Axel drev under lång tid en båtbyggarverkstad vid Fidenäs. Han dog 1990. Gertrud arbetade på Kauparve Bärodlingar, se dessa. När föräldrarna blev gamla, avvecklades jordbruket. Efter deras död levde Gertrud ensam i föräldrahemmet resten av sitt liv och dog där 2002 i största armod.

På denna bild ser man det nybyggda bostadshuset som ersatte den gamla båtsmans-byggnaden. Den typiska båtsmansladugården stod ännu kvar. Kuriöst nog finns de tillhörande åkrarna kvar intakta med alla små diken mellan tvärarna. Personerna på bilden är hittills okända. Foto: Masse Klintberg 1913.

Gertruds dödsbo sålde stället 2004 och köpare till den svårt förfallna boplatsen blev ingenjören Martin Schlingmann f. 1972 från Borås, vilken successivt satt de förfallna byggnaderna i stånd. 2014 köpte han in ett stycke skogsmark bakom bygdegården av Morgan Jakobsson på Sunnkörke och skiftade in det i Bjärges 1:29. Martin har använt fastigheten för halvårsboende, men har även tidvis bott här permanent. Martin är sedan 2007 sambo med röntgensjuksköterskan Emma Asplund f. 1981 från Holmsund utanför Umeå och de fick sonen Tell 2014.

Ägarlängd

Omkring 1858: Lars Georgius Jakobsson Glans f. 1836 d. 1918 från Botels 1:3, gift 1859 med Anna Catarina Bolin f. 1839 d. 1910 från Garde. Barn: Lars Niklas Anton f. 1859, flyttade till Hemmor på När 1881 och reste till Amerika 1888, Jakob Johannes f. 1861 d. 1863,, Johannes Petter Pettersson f. 1863 köpte jord och bosatte sig på Fie 1:19, Jakob Fredrik f. 1866, Oskar Vilhelm Pettersson f. 1869.

1908: Lars Johannes Jakobsson f. 1850 d. 1918 från Hallsarve 1:5, gift 1880 med Anna Helena Österberg f. 1861 d. 1912 från Kaupungs i Östergarn. Barn: Anna Elvira f. 1883 reste till Amerika, Berta f. 1885 d. 1900, Emma Johanna Margreta f. 1891 gift 1919 med Artur Karlsson vid Bönde 2:1, Elin Viktoria Elisabeth f. 1899 hemmagift.

1918: Emma Johanna Margreta Jakobsson f. 1891 d. 1951, gift 1919 med Artur Karlsson f. 1883 d. ? vid Bönde 2:1. Barn: Gerhard Johan Artvig f. 1922.

1922: Elin Jakobsson f. 1899 d. 1969, gift 1922 med Sigfrid Larsson f. 1901 d. 1988 från Botels 1:3. Barn: Gertrud Maria Helena f. 1923 hemmagift.

Okänt, senast 1988: Gertrud Maria Helena Larsson f. 1923 d. 2002 gift 1945 med Axel Ahlström f. 1922 d. 1990 från Altaime i Buttle. Inga barn.

2004: Martin Schlingmann f. 1972 från Borås, sambo 2007 med Emma Asplund f. 1981 från Holmsund. Barn: Tell f. 2014.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-10-26)