Lau är inte bara historia och åkrar. Det är också en högst levande bygd där många intressen kommer till uttryck. Här finns ett genuint intresse för mat och en glädje i att pröva nya recept.

Musiken spelar också en stor roll i socknen, delvis beroende på den unika akustiken i kyrkan.

(Sidan uppdaterad: 2023-06-05)