Lau – vårt sockennamn stavades nog Ljau längre tillbaka. Ljau-namnet ingår bla i Ljugarn (samhälle), Ljugännes (gård i Burs vettande mot Lausmyr), Gyllauen (skogsområde nära stranden i Ardre), Viklau (socken) och Lauhage (gård i Stenkyrka vettande mot myr).

På stenåldern var Lau en vattenomfluten ö. Lau-Ljau betyder öppna strandmarker, ett självklart namn för några tusen år sedan, men inte lika tydligt idag när Lau bara har strand åt öster. Ljugarn = landningsplatsen vid den öppna strandmarken, Ljugännes = landningsplatserna vid den öppna strandmarken, Gyllauen = vattensamlingarna vid den öppna strandmarken, Viklau = viken vid den öppna strandmarken, Lauhage = gården i hagen vid den öppna strandmarken.

Nu följer dagens gårdar i Lau i bokstavsordning:

Anderse = Andreas´ gård. Detta är ett kristet namn. Alla gårdar var etablerade senast på äldre järnåldern, så vad hette Anderse innan gården bytte namn?

Bjärges = Gården på berget. Det räcker med 1-2 m i höjdskillnad för ett berg på Gotland!

Botels = Botulfs gård. Botulf är ett förkristet mansnamn, som än lever kvar i namnformen Båtel. Bot är en rätt vanlig förled i personnamn. Bot = den som gjorde bot och bättring eller betalade en stor bot.

Botvide skrevs förr Botvede. Bot = den som gör bot och bättring eller betalar en stor bot. Vid/ved = en liten skog, nästan som en dunge. Botvide skulle möjligen kunna betyda: den boende vid skogsdungen som gjorde bot och bättring. Botvid är också ett förkristet mansnamn.

Bönde = Böinde = Byände. Gården vid ändan/slutet av bebyggelsen i Lau.

Fie stavades förr Fite. Samma ord som sockennamnet Fide. Ordet finns i Fitagardar på Fårö, Aikstfit i Grötlingbo och fågelnamnet alfit = skärfläcka. Fite betyder fuktiga strandängar.

Gannor = Gården vid landningsplatsen. När Lau var vattenomflutet, låg Gannor och Ljugännes på var sida där sundet mellan Lau och Burs var som smalast.

Goks = Gauks gård. Gauk = gök, är ett förkristet mansnamn.

Gumbalde Ordet kommer dels av gumba = kvinna, dels av alde = virke eller kraft. Gårdsnamnet kan betyda Gården som drivs med kvinnokraft.

Hallbjäns Hall = klippa eller stor sten. Vad bjäns betyder är inte känt. Somliga anser att Hallbjäns är ett mansnamn och betyder Hallbjörns gård.

Hallsarve = Gården vid klippan (av Laus backar) som gått i arv.

Hemmor = bebyggd trakt eller gård.

Husarve Namnet är en förkortning av Hugelsarve. Hugel betyder kulle, upphöjning, hög. Hugelsarve = Gården vid kullen/högen som gått i arv.

Kauparve är ett sk falskt arve-namn. Kaupare = köpare/handelsman. Kauparve betyder handelsmannens gård.

Liffride Kan möjligen komma av Liv-fride = den till livet fredade personens gård.

Mattsarve Skulle kunna betyda Mattias gård. Men förr skrev man Maldesarve. Gårdsnamnen Maldes finns bla på När och i Stånga. Mald betyder långsträckt grusås. Så är marken beskaffad vid Mattsarve liksom vid Maldesgårdarna. Mattsarve är en namnförvanskning, gården bör heta Maldesarve = Gården vid den långsträckta grusåsen som gått i arv.

Smiss = Smids = Smedens gård

Snausarve När ett namn är svårbegripligt, kan man pröva med att stoppa in en konsonant, sådana tappas ofta bort i dagligt tal, särskilt d och r. Här har d försvunnit. Snaud = rundad utbuktning. Snaudsarve = Gården som gått i arv vid den rundade ut buktningen av bygden.

Sunnkörke = Sundre körke. Söder hette förr Sundre. Sunnkörke = Gården söder om kyrkan. Men vad hette gården före den kristna tiden?

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)