Bjärges 1:38 (fd 1:17 och Annexen)
(Vinjettbild: Sefan Haase 2015)

Hur denna lilla gård uppstod är inte känt. Men den tillhörde före skiftet Annexen och blev därför troligen byggd på en del av den forna Prästgårdens mark. När den marken efter hand styckades upp på 1700-talet, tillföll merparten huvudsakligen redan befintliga gårdar. Denna gård kom efter skiftet att ligga under Bjärges.


Gården ligger ute vid stora landsvägen, vilken syns i förgrunden bakom bandtunen, vägen gick förr närmare bostadshuset. Manbyggningen är här ny, byggd på det gamla husets grund. Verandan finns numera inte kvar i den här skepnaden. På bilden skymtar 7 personer. Två av dessa bör vara Johan Ahlström 65 år och hans hustru Helena Gertrud 66 år, född Persdotter från Bönde 1:4 Pettersson Häglunds part. Tre personer kan vara deras döttrar och de övriga två kan vara några av Johans 9 syskon. Foto: Masse Klintberg 1903.

Denna gård blev en liten brukningsenhet och beboddes under lång tid av socknens skolmästare, vilka hade lantbruket som en viktig bisyssla, lärarlönen var synnerligen usel. När denna gård först beboddes är osäkert, men skolmästarsläkten här kan följas från 1770-talet när Ahlströmsläkten kom hit.

Manbyggnaden i parstugeform är en parstuga, uppförd på grunderna av en låg byggnad av samma mått. Detta hus byggdes med källare 1901, fick moderna höga fönster, spåntak utdraget över gavlarna och snickarglädjeveranda. Intill står en flygel från 1880 innehållande brygghus och drängkammare samt loft med kölna. På storgården står närmast flygeln en rest efter en äldre ladugård troligen byggd 1897. Ladugården mot Bjärgeskväiar uppfördes 1921.


Trots att gården var liten, hade man omfattande ekonomibyggnader. Denna ladugård hade troligen två kohus och ett stall, samt lada och tröskhus med tillbyggd vedbod. Ladugården kan vara uppförd 1897. Från ungefär 1870 till början av 1900-talet var det brukligt med ett foderloft, vars väggar var i sten likt fähusdelarna under. De korsspröjsade fönstren är typiska för tiden, liksom spåntaken som slog igenom då. Här har man täckt spåntaket med papp i lodstående vådor, vilket var ganska vanligt i början på 1900-talet. Foto: Masse Klintberg 1913.

Förste kände ägare till gården var skolmästaren Joachim  Albom f. 1750 från Alskog, gift 1773 med Margareta Olofsdotter från Alvare på När. Deras dotter Brita Cajsa övertog sedan gården, gift 1806 med sjömannen Lars Ahlström. Han kom från klockarfamiljen på Mattsarve 1:50, se denna, som förut bodde i Prästgården innan den rasade ihop! Brita Cajsa och Lars fick 4 barn, varav sonen skolmästaren Lars Ahlström blev näste ägare. Han gifte sig 1833 med Greta Maria (Maja) Laugren, utomäktenskaplig dotter till pigan Catharina Hansdotter på Sunnkörke, och de fick inte mindre än 10 barn! Det var Lars som planterade träden runt kyrkogårdsmuren 1844. Sonen Johan Ahlström kom sedan att driva gården vidare, gift 1865 med Helena Gertrud Persdotter från Bönde  1:4. Det var dem som byggde flygeln. Av de 4 barnen blev dottern Maria Lorentina Ahlström den som tog över gården 1899, hon gifte sig 1892 med Oskar Jakobsson från Fie 1:4. Dessa var uppenbarligen mycket energiska och byggde så väl nytt bostadshus som stor ladugård med tröskhus, se bilderna! De fick två döttrar, av vilka Agnes Jakobsson blev ägare 1943. Hon förblev ogift och bodde kvar på gården, marken arrenderades ut.

1950 hade gården en sammanlagd areal på 19 ha, varav 10 ha var åker inkl tomt och trädgård och 9 ha var skog. Jordarterna var sand- och grusblandad mylla, arealen var delvis täckdikad. I o m att jorden var utarrenderad höll man endast 70 höns på gården. Taxeringsvärdet var 9.300 kr.

Agnes dog 1958 och gården ärvdes av systersonen Arnold Karlsson Kauparve 1:10, vilken styckade av jorden och förde samman den med sin gård och sålde byggnaderna med tomt 1958 till Ture Eneqvist f. 1897 i Rone och hans fru Beda f. 1894 från Ålem i Småland. De hade 5 barn, men de var sedan länge utflugna. Eneqvists bodde permanent på fastigheten till 1973, då de flyttade till lägenhet i Garde.

Britt f. Nysell 1935 från Bunge/Martebo/Visby och hennes man Sylve Westberg f. 1936 i Hamra köpte gården 1973 och flyttade hit med sina 7 söner. Britt Westberg hade en dotter tidigare, men hon flyttade aldrig med till Lau, utan stannade hos morföräldrarna i Martebo. Britt och Sylve skiljde sig 1976, varefter Britts far Ivar Nysell tog över ägandet men bodde inte här, vilket däremot Britt och sönerna gjorde. Sylve flyttade till Visby, han var officer vid Lv2 och mycket aktiv som instruktör inom frivilligförsvaret, dessutom var han gotlandsguide. Efter pensionen drev han och hans nya fru kvartersbutik på Länna.

Äldste sonen sjömannen Niklas Westberg f. 1959 köpte gården 1996 tillsammans med sin sambo journalisten och kända radioprofilen vid Radio Gotland Mari Winare f. 1964. Britt flyttade då till Hans-Rune Larsson på Botels 1:5. Niklas och Mari fick barnen Jonna f. 1997 och Elin f 2000. De sålde fastigheten 2001 och flyttade till Rone. Köpare blev Anna Jutehammar f. 1972, också känd journalist på Radio Gotland, gift 2006 med dataingenjören vid Högskolan, senare Gotlands Museum Henrik Jansson f. 1972. De fick barnen Agnes f. 2003 och Ture f. 2008. Anna och Henrik engagerade sig i bygden, Anna var en period kassör i hembygdsföreningen och Henrik byggde upp den första hemsidan för socknen. De sålde gården 2012 och flyttade till Ygne i Västerhejde. Nya ägare blev  civilekonomen Johannes Paulsson f. 1950 och rektorn Elisabeth Ollas-Paulsson f. 1953 från Bromma, tidigare sommarboende vid Gannor. De har investerat rejält i fastigheten och använder den till fritidsbostad.


Här ses den stora ladugårdens norrsida en tidig morgon när ljuset ligger på. Närmast ligger ladan med lucka och ladport, därefter ses två av gödseldörrarna till fähusen, halmstacken döljer troligen den tredje dörren till stallet. Mot ladans gavel står en mängd trolar till bandtunar och annat virke. Det är typiskt att man ställde upp virke som man inte kunde lagra under tak på det här sättet. Foto: Masse Klintberg 1916.

Ägarlängd

Omkring 1773:  Joachim Johansson Albom f. 1750, d. 1816 från i Alskog, son till skolmästaren Johan Joachimsson och hans hustru Catharina Rasmiedotter, gift 1773 med Margareta Olofsdotter f. 1742 d. 1831 från Alvare på När. Barn: Minst 3 barn, men de enda kända är Brita Cajsa Joachimsdotter f. 1774, hemmagift och Johan f. 1780, han flyttade till Västerhejde 1799.

Omkring 1805:  Brita Cajsa Joachimsdotter f. 1774, gift 1806 med Lars Ahlström f. 1773 från Mattsarve 1:50, son till klockaren Lars Matthisson Alström och Bohl Bothelsdotter. Barn: Johannes f. 1806, gift med Christina Jonsdotter vid Hallbjärs på När, Lars f. 1809, hemmagift, Johanna Margareta f. 1812, Christina Bodilla f. 1814.

Omkring 1833:  Lars Ahlström f. 1809, d. 1884, gift 1833 med Greta Maria (Maja) Laugren f. 1813 från Sunnkörke. Barn: Catarina Maria f. 1836, gift 1857 med Anders Laurin vid Allmänningen (Fattigstugan), Johan f. 1838, hemmagift, Greta Stina f. 1841 reste till Amerika, Lars f. 1843, gift med Anna Catarina Persdotter från Bönde 1:4, de bosatte sig vid Sunnkörke 1:4, Mattias Niklas f. 1845 reste till Amerika, Hans f. 1848 reste till Amerika, Birgitta Johanna f. 1850 reste till Amerika, Karl Anton f. 1853 reste till Amerika, Jakob Oskar (J O) f. 1856, gift till Fie 1:4 och känd sagesman till Masse Klintberg, Kristian Petter f. 1858 reste till Amerika.

Omkring  1865:  Johan Ahlström f. 1838, gift 1865 med Helena Gertrud Persdotter f. 1837 från Bönde 1:4. Barn: Margareta Johanna f. 1866, Maria Lorentina f. 1867, hemmagift, Johannes Leonard f. 1870 reste till Amerika, Johanna Karolina f. 1873.

1899: Maria Lorentina Ahlström f. 1867, gift 1892 med Oskar Jakobsson f. 1868 från Fie 1:4, död 1949. Barn: Anna Maria Lovisa f. 1893, gift med Johan Karlsson vid Kauparve 1:10, Agnes Johanna Margareta f. 1895.

1943: Agnes Jakobsson f. 1895, d. 1958. Inga barn.

1958:  Ture Eneqvist f.1897 från Rone, gift 1918 med Beda f. 1894 från Ålem i Småland. 5 barn, men inga av dem har bott i Lau.

1973: Sylve Westberg f. 1936 från Hamra, gift med Britt f. Nysell 1935 från Bunge/Martebo/Visby. Skilda 1976. Barn: Britts dotter Pia f. 1955. Gemensamma barn: Niklas f. 1959, Jonas f. 1960, Markus f. 1962, Tomas f. 1963, Mattias f. 1965, Magnus f. 1968, Andreas f. 1970

Omkring 1976:  Ivar Nysell f. 1914 från Bunge/Martebo, Britt Westbergs far.

1996:  Niklas Westberg f. 1959, sambo med Mari Winarve f.1964 från Rone. Barn: Jonna f. 1997, Elin f. 2000.

2001: Anna Jutehammar f. 1972 från Stockholm, gift 2006 med Henrik Jansson f. 1972 från Stockholm. Barn: Agnes f. 2003, Ture f. 2008.

2012:  Johannes Paulsson f. 1950 från Bromma, gift 1983 med Elisabeth Ollas-Paulsson f. 1953 från Bålsta. Barn: Gustav f. 1983 ekonom och Ebba f. 1987 lärare.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)