Gårdarnas historia finns dokumenterad på ett unikt sätt i Boken om Lau som publicerades 1951. Mycket har hänt sedan dess. Lau, och hela samhället i övrigt också, har genomgått en genomgripande förändring. För att beskriva fortsättningen men också för att berätta mer om gårdarna pågår ett arbete med att dokumentera deras nutidshistoria. Vi kompletterar också berättelserna i Boken om Lau med nya rön och detaljerade kartor. Texterna sammanställs av Stefan Haase som också står för huvuddelen av faktainsamlandet medan andra bidrager med djupare forskning, t.ex. Andreas Tjerneld, Arne Häglund m.fl. Fastighetsägarna bidrager också med mycket värdefull information medan Anders Wästlund producerar kartmaterialet och anpassar berättelserna för presentation på internet.

Gårdsbeskrivningarna kommer att läggas ut i den takt de blir klara. Eller rättare sagt: nästan klara. Vi kommer att publicera texterna med att antal frågetecken och meningen är att dessa ska rätas ut med hjälp av er läsare. Hittar du ett frågetecken som du vet, eller tror dig veta något om, vill vi gärna att du hör av dig till Stefan () eller Anders (). I texten finner du också hänvisningar till sådant som kommer att tas fram i ett senare skede men som inte får hindra att övrigt material publiceras. Om inget annat anges är gårdsbeskrivningen sammanställd av Stefan Haase.

Viktigt om listan över gårdsbeskrivningar: Listan består av en uppräkning av gårdsnamn. Om man klickar på ett namn, ex. Bjärges, får man upp den samlade beskrivningen av Bjärges gård. Under det namnet finns listan över de individuella parterna, ex. Bjärges 1:15, Bjärges 1:16 osv. med sina detaljerade beskrivningar. Notera att om man klickar på +/- (tecknet till vänster om gårdsnamnet) expanderas/komprimeras listan utan att någon ny sida öppnas (jfr. Utforskaren i Windows).

  • Kartan ärr uppdelad i lager som visar de gårdar och boplatser som finns under ett visst gårdsnamn.
  • Klicka på lagersymbolen uppe till vänster och välj vilka boplatser som ska visas.
  • Zooma i kartan med knapparna överst till vänster. Vid tillräcklig zoom visas fastighetsbeteckningarna bredvid symbolerna.
  • Klicka på förstoringsglaset/kikaren (beroende på kartversion) och fyll i en fastighetsbeteckning, ex Husarve 1:5. Gården/boplatsen markeras på kartan.
  • Se till resp. gårdslager är tänt så att gårdens/boplatsens röda symbol visas.
  • Klicka på en gårdssymbol i kartan för att visa info om den valda platsen. Klicka på länken för att öppna gårdens/boplatsens historik i ett nytt fönster.
  • Glöm inte att stänga de nya fönster som öppnats.
  • Det kan finnas boplatser i kartan som saknar länk. Det beror på att platsen är markerad på kartan med den beskrivande texten har inte publicerats än.

(Sidan uppdaterad: 2022-08-25)

Visa kartan i helskärmsformat (nytt fönster)