Bjärges Grund

S jömannen och arbetskarlen Lars Niclas Johansson Bandelin f. 1767 var uppvuxen i Ardredelen av Ljugarn. En period bodde han i Eskelhem, men flyttade 1787 till Lau. 1792 gifte han sig med Anna Catarina (Cajsa) Olofsdotter f. 1763 vid Kauparve 1:82 (1:4). De bosatte sig inte vid Kauparve, utan på Bjärges Grund vid Bandeläins Täppu. Om de byggde ett bostadshus själva, eller om de fick överta ett begagnat bulhus från hustruns gård eller någon annanstans är inte känt.

Lars Nicklas och Anna Cajsa fick 4 barn: Maria Catharina f. 1793 d. 1799, Johannes (Johan) Bandelin f. 1795 d. 1885, Lisa Stina Bandelin f. 1799 d. ?, Anna Maria Larsdotter f. 1803 d. ?, samt fosterdottern Jacobina Lovisa f. 1820 på När. Efter omkring 35 år vid Bandeläins Täppu, flyttade familjen 1822 till Visby och bostaden i Lau tycks ha övergivits eller sålts för flyttning/rivning. Samma år flyttade fosterdottern till Laubergs på När och sonen och sjömannen Johan Bandelin gifte sig med Maria Christina Strömberg Chemnitz f. 1800 d. 1854 från Visby. Hon var styvdotter till skomakaren Anders Chemnitz, den biologiske fadern var murargesällen Jacob Strömberg och modern var Christina Strömberg f. Hellström från VAR DÅ? i Lau.

Numera styrmannen Johan Bandelin och hustrun Maria blev inneboende hos styvfadern Anders Chemnitz. Om Johan och Maria fick några barn är inte känt? Hur länge de bodde hos Anders vet vi inte, ej heller var de sedan bodde. 1854 dog Maria, Johan hade då avancerat till skeppare. 

1864 skänkte Johan två stora ljusstakar i mässing till Lau kyrka. De är 50 cm höga och väger 4 kg. Kyrkoinventariet har följande beskrivning av ljusstakarna: ”Uppåt avsmalnande kolonnskaft, bladhölstrat, upptill överkragad. Skaftet med slipat mönster i form av spiralvriden, slingrande bladranka. Droppskål med blom- och bladdekor, något uppstående ljuspipa, genombruten. Foten med insvängda sidor och fasade hörn, ovansidan med lotus, voluter, kärvar och blommor i högrelief.” De förvaras i sakristians kassaskåp, men har tidigare stått på altaret, senare i församlingshemmets kyrksal.

Vad som hände 1864 och som medförde gåvan är okänt. Johan dog 1885 vid nästan 90 års ålder, han stod då skriven som sjökapten.

Man kan undra över sjökapten Johan Bandelins band till Lau? Hur starka var de och vad hade han upplevt under sina år i Lau, som gjort sådant intryck, att han skänkte ljusstakarna? Hans mor kom från den välbärgade gården Kauparve. Svärmodern var också ifrån Lau, men vi vet inte varifrån. Kanske var kvinnornas band till Lau starkare än hans egna. Men då hade Johan Bandelin knappast gett de dyrbara ljusstakarna till kyrkan långt efter det att modern och hustrun hade dött.

Vid Bandeläins Täppu finns det inga spår efter boplatsen. Men tre vildäppelträd kan vara ättlingar från familjen Bandelins trädgård.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2019-11-25)