Bjärges 1:32 (fd Allmänningen)
(Vinjettbild: Anders Wästlund 2016)

Där Bjärgeskväiar mynnade ut på Körkakarskväiar låg förr en klunga med arbetartorp, småställen, där inbyggarna försörjde sig som daglönearbetare och/eller hantverkare. Bjärgeskväiar delade sig strax före vägkorsningen med en sväng norrut och en sväng söderut och i kilen däremellan låg tre boplatser och mitt över Körkakarskväiar låg två.

Den sydvästra boplatsen är den enda av de tre i kilen som finns kvar idag. Det består av ett bostadshus med stort bakbygge, en liten flygel och dito fd ladugård, samt ett par friggebodar. Den ursprungliga delen av bostadshuset var ett bulhus med faltak. Senare panelades huset in och taket kläddes med spån och därefter med papp, numera plåt. Huset innehöll på sedvanligt sätt ett rum på var sida om skorstenen mitt i huset, en liten farstu framtill och ett mycket litet kök bak. Bredvid stod det mycket lilla brygghuset, se vänstra fastigheten nedan! Stället låg under Allmänningen, men fördes till Bjärges vid skiftet 1905.

På bilden ser vi två av arbetartorpen där Bjärgeskväiar mynnar ut på Körkakarskväiar. T v står det hus som ännu finns kvar, fast i ombyggt skick, Bjärges 1:32. Huset t h Bjärges 1:33 brann ner 1943. VILKA ÄR PERSONERNA? Foto: Masse Klintberg 1912.

Den förste kände ägaren av detta torp var sjömannen Lars Lauqvist f. 1781 i Lau. Han gifte sig på äldre dagar 1840 med Christina f. Johansdotter 1805 från Gannor. Senast vid giftermålet bör Lars ha uppfört byggnaderna. Lars och Christina fick en dotter Cajsa Stina f. 1840 och en son Lars f. 1843. Efter Lars´ död 1859 benämndes Christina backstuguhjon, hon bodde kvar här till sin död 1900. Sonen Lars kallades fd skeppare, dräng och arbetare och flyttade runt mellan olika gårdar i Lau, men var t o m i Sundre. Han flyttade hem till torpet 1883, men blev nog aldrig ägare av det. Han gifte sig med Aqvilina Levin, men eftersom de var baptister ansågs de inte lagligen vigda utan Aqvilina benämndes ”fästeqvinna”. Aqvilina Levin var född Palmberg 1835 på När. Hon gifte sig 1859 med drängen Carl Niclas Levin på Sigleifs Grund i Lye och fick dottern Anna Carolina 1860. Redan 1862 dog maken. Aqvilina och Anna flyttade hit till Allmänningen i Lau 1871, Aqvilina som inhysesänka och baptist. Anna blev piga vid Bönde 1880 men flyttade 1882 till Amerika. 1885 noterades Lars som ”obefintlig person”, troligen hade han försvunnit till Amerika.

1892 flyttade också Aqvilina till Amerika. Då flyttade ”inhysespigan och arbeterskan” Olivia Lagergren f. 1856 från Hejde in, hon kom till Lau 1888 från Alva. Man kan tänka att hon tog hand om den åldriga Christina och fick samtidigt någonstans att bo. Christina dog år 1900, 95 år gammal! Olivia bodde här till sin död 1918. Det är inte känt när hon köpte torpet, som kallades ”lägenheten Grotorp nr 1”. Olivia Lagergrens dödsbo friköpte det 1918 och sålde det samtidigt till Lina Johansson från Hallbjäns 1:8. Lina var folkbokförd på fastigheten från 1920 till sin död 1926. Under 1920-1921 bodde också Linas syster Selma där, innan hon flyttade till Överenhörna som hushållerska. En kort period före Linas död lär också ingifta släktingen Frida Östman f. 1900 ha bott här, innan hon gifte sig och flyttade till Argentina som missionär. Efter Linas död 1926 ärvde Selma torpet, som var värderat till 300 kr, men flyttade inte tillbaka hit. Redan 1927 avled Selma och då ärvdes fastigheten av den 17-åriga omyndiga brorsdottern Ester Johansson f. 1911 från Bjärges 1:6 via testamente.

Esters förmyndare sålde fastigheten 1929 efter auktion till Ture Jakobsson f. 1902 från Liffride. Ture var gift första gången 1923 med Ellen Wiman f. 1896 från Fårö, död 1925, och de fick dottern Hildur Maria, gift till Bondarve i Burs. Ture gifte om sig 1928 med Märta Olsson f. 1909 från Hallsarve och de fick barnen Birgit 1928, Sven-Olof 1935 och Anita 1947. 1950 bestod stället av 50 ar tomt och trädgård. Man höll 1 gris och 30 höns i ladugården. Taxeringsvärdet var 1.800 kr.

Märta bodde här till 1990, då dödsboet sålde stället till Lena Wiklander från Stockholm, som köpte fastigheten till sina barn Peter och Johanna Wiklander, vilka använder huset för fritidsändamål. 1992 fick man granntomten från den nedbrunna fastigheten Bjärges 1:33 sig tillskiftad av Lantmäteriverket, det fanns ingen ägare till den längre.

De här enkla uthusen på fastigheten ger en god bild av människornas levnadsvillkor för 100 år sedan. Den större byggnaden är en liten bulladugård, förlängd med en resvirkesdel t h där det större fönstret sitter, skarven går också att se i faltaket. Ladugården är också höjd genom ett påbyggt foderloft. Ladugården skulle ha kunnat innehålla en ko, en kalv och ett par grisar eller lamm. Den fallfärdiga mindre bulbyggnaden t h kan ha varit gris- eller lammhus. Skjulet längst t h var vedbod, det ligger ved utanför. Det tillbyggda skjulet t v kan ha varit ett hönshus. Framför vedskjulet ser det ut att ligga en båt under skydd av lämmar. Bilden är tagen i slutet av oktober och kanske hade man tagit hem båten över vintern. Foto: Masse Klinberg 1912


Sedan förra bilden har man rivit skjulet på gaveln och börjat resa stommen till en förstoring av ladugården. Längst th skymtar den säregna väderkvarnen som tillhörde Bjärges 1:33, se denna! Foto: Masse Klintberg 1914.

Ägarlängd

Omkring 1840:  Lars Lauqvist f. 1781 från ? gift 1840 med Christina Johansdotter f. 1805 från Gannor. Barn: Cajsa Stina f. 1840, okänt vart hon tog vägen,  Lars f. 1843, hemmagift.

1883: Lars Larsson Lauqvist f. 1843 gift NÄR DÅ? med Aqvilina Levin f. 1835 från När. Barn: Anna f.? Osäkert om Anna var deras gemensamma eller om Anna var Aqvilinas. Okänt vart Anna togvägen Det är också osäkert om Lars någonsin var ägare till fastigheten.

Omkring 1895: Olivia Lagergren f. 1856 från Hejde. Ogift och inga barn.

1918:  Olivia Lagergrens dödsbo.

1918: Lina Johansson f. 1879 d. 1926 från Hallbjäns 1:8. Ogift och inga barn.

1926:  Selma Johansson f. 1883 från Hallbjäns 1:8 (Linas syster), död 1927

1927:  Ester Johansson f. 1911 från Bjärges 1:6. (Selma och Linas brorsdotter).

1929:  Ture Jakobsson f. 1902, d. 1969, från Liffride 1:2, gift 1:a gången 1923 med Ellen Wiman f. 1896 från Fårö d. 1925 . Barn: Hildur Maria f. 1923, gift till Bondarve i Burs med Arne Pettersson. Gift 2:a gången 1928 med Märta Olsson f. 1909 från Hallsarve 1:8. Barn: Birgit f. 1928, Sven- Olof f. 1935, Anita f. 1947, gift med Sten Olsson på När.

1969:  Märta Jakobsson f. 1909, död 1990. Barn: se ovan.

1990:  Peter Wiklander f. 1971 och Johanna Wiklander f. 1981.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)