Bjärges 1:36
(Vinjettbild: Stefan Haase 2015)

Detta hus byggde skomakeriarbetaren Lars Andersson 1903-1904. Huset hade då papptak. Foto: S. Haase 2015.

Detta är ett av de små arbetartorpen på Laus backar. Stället ligger synnerligen naturskönt högst uppe på ancyllusvallen med vid utsikt över bygden. Torpet kom till några år in på 1900-talet, då skomakeriarbetaren Lars Niklas Andersson och hans mamma Kristina (Stina kallad) Ahlström byggde det lilla bostadshuset med tillhörande små uthus. De flyttade in där 1904. Huset byggdes på ofri grund på mark tillhörande Bjärges 1:12, troligen berodde det på att marken inte hade något jordbruksvärde, en stenig grusås som inte var produktiv. Man kan undra hur så fattiga människor kunde bygga ett så pass rejält hus med tillhörande uthus?

Fastigheten består av en manbyggnad i sten under plåttak, fd papptak, med ett senare tillkommet köksbakbygge i trä med vardagsingång. Framsidan har en vacker glasveranda från omkring 1910 framför entrédörrarna. Från början hade huset troligen parstugeplan med ett litet kök bakom farstun, kammare åt öster och vardagsstuga åt väster. Under taket var det vind.

Till fastigheten hörde ursprungligen flera små bodar, dels nybyggda under halmtak, dels en äldre ditflyttad under faltak, som åtminstone delvis var en bulbyggnad, samt några små skjul. Dessa stod bakom bostadshuset vid tomtens västra och norra sidor.

Skomakeriarbetare Lars Anderssons torp högt beläget uppe på ancyllusvallens krön. Vid tomten står en bandtun mot hagen t h och framför huset har Lars satt upp en slantun. I förgrunden syns en sk halvtun i dåligt skick. Sådana tunar med en stendel och en överliggande trädel av liggande virke, s k räcktun, var förr ganska vanliga i Lau. Lägg märke till hur öppet landskapet var! Foto: Masse Klintberg 1912.

Modern Stina dog 1920 och efter Lars Anderssons död 1923 ärvdes stället förmodligen på testamente av moderns systerdotters son Johan Emrik Johansson, kallad Ahlström efter släkten. Han hade flyttat in 1914 som 20-åring, då Lars tog hand om honom efter en svår uppväxt. Efter Stinas död 1920 flyttade Emrik till Visby och arbetade som vaktmästare på ålderdomshemmet Fristad, senare flyttade han till Älvsjö, han dog där 1974.

Emrik sålde stället till Lau Friförsamling av Svenska Missionsförbundet 1923. Året efter friköpte församlingen fastigheten på 0,18 har av August Melander på Bjärges 1:37 (fd 1:12). Lau Friförsamling byggde invändigt om hela huset till gudstjänstlokal, varvid mellanväggarna revs bort och bjälklaget höjdes för att få så stor volym som möjligt. Fönstret på östra gaveln (se bild) murades igen, för här innanför hade man podiet från vilket man förkunnade Guds ord. T v om podiet, i nordöstra hörnet, placerades en stor kamin. Köksbakbygget tillkom vid denna tid som ett serviceutrymme.

Lau Friförsamling bildades 1905 av 7 medlemmar med pastor R. Sandell som föreståndare. Sandell efterträddes 1907 av Rudolf Lagergren Folkedarve i Garde, som var föreståndare under en lång följd av år. Som mest hade Lau Friförsamling ett 20-tal medlemmar. 1950 fanns det bara 5 medlemmar kvar och när även de minskade, såldes fastigheten 1958 till lärarparet Sven och Kerstin Helander från Falun.

Dessa ändrade tillbaka bostadshuset till just bostad. Man sänkte bjälklaget så mycket som möjligt för att få användbart utrymme uppe och gjorde mellanväggar nere med farstu i mitten, kammare/kontor åt öster och vardagsrum åt väster, vilket även inkluderade det utrymme det forna köket haft. En trappa från farstun ledde upp till en liten hall och därifrån kom man till ett sovrum på varje gavel. Denna rumsindelning består än idag. Arbetet utfördes av Gustav Johansson vid Botels, skorstenen av Benny Kristiansson och senare arbeten av Nisse Hägring på När. Man byggde också nya uthus rymmande skrivarstuga, våtutrymme och förråd. Helanders använde huset till sommarbostad.

Sven Helander dog 2013 och 2014 sålde Kerstin fastigheten till grafiske designern Ricky Tillblad och personlige tränaren Emma Meggitt i Stockholm. Dessa nyttjar fastigheten som fritidshus med boende även på andra årstider än sommaren.

Här ser man Lars Anderssons små uthus. Bodarna i resvirke med halmtak är tämligen nya, medan den med faltak verkar äldre, både till formen och att man ser att bortre halvan är byggd i bulteknik. Hönan står också på resterna av något byggnadslikt. Det är svårt att veta vad de små uthusen har använts till. Lars kunde nog ha haft ett par grisar och uppenbarligen höns, fast det bara syns en enda höna. Redskapsbodar förstås. Vedbod med dass är det nog t h. Där bakom skymtar Hallbjäns sedan länge rivna kvarn. Foto: Masse Klintberg 1912.

Ägarlängd

C:a 1903: Lars Niklas Andersson f. 1863, son utom äktenskapet till Kristina (Stina) Maria Lorentina Ahlström f. 1840 från Mattsarve 1:50. Ogift. Barn: inga egna, men Lars tog hand om den vuxne släktingen Johan Emrik Johansson f. 1894 i Östergarn.

1923: Lau Friförsamling av Svenska Missionsförbundet.

1958: Sven Helander f. 1925 i Lund. Gift 1954 med Kerstin Molin f. 1930 i Sala. Barn: Bernhard f. 1958, d. 2001, Elisabet f. 1960.

2014: Ricky Tillblad f. 1967 i Göteborg och Emma Meggitt f. 1973 i Göteborg. Barn: Rickys dotter Dixie f. 1999, gemensamma dottern Bella f. 2012.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)