Bjärges 1:33 (fd Allmänningen, riven)
(Vinjettbild: Från skifteskartan 1896)

När detta ställe kom till är inte känt. Förste kände inbyggare var Jakob Södergren f. 1843 på När, gift 1873 med Stina Maria Andersdotter Brakarl f. 1849, vars mor kom från granngården Hallbjäns. Det kan ha varit de som byggde upp stället genom att flytta hit bostadshuset 1873, ett bulhus med ett rum på var sida om skorstenen, liten farstu och minimalt kök. Något senare tillkom ett brygghusbakbygge i sten och ännu senare ett utbygge i vinkeln, som troligen rymde en vardagsfarstu och ett sovrum. Då panelades huset in och verandan tillkom. astigheten låg på Allmänningen till skiftet 1905, då den och grannfastigheten 1:32 fördes in under Bjärges. Jakob Södergren var först arbetare, senare fiskare.

 

Bostadshuset på detta ställe var lägre och smalare och därmed mer 1700-talsmässigt än det på grannfastigheten Bjärges 1:32, se denna! Huset är troligen hitflyttat och moderniserat. T v skymtar Hallbjäns rivna kvarn och t h Södergrens originella kvarn, också den riven. Foto: Masse Klintberg 1914.

 

Bjärges 1:33 t v med sina yngre bakbyggen och Bjärges 1:32 t h med till synes gemensamt tomt. Stigen i förgrunden passerar den gemensamma brunnen, brunnskroken vilar mot brunnshuset. Foto: Masse Klintberg 1913.

Jakob och Maria Södergren fick sönerna Nils f. 1874 och Arvid f. 1879. Båda blev skickliga hantverkare och byggde hus, båtar och kvarnar. Arvid var också fiskare och Nils blev en närmast legendarisk mjölnare, se kapitlet om Kvarnar!  Jakob och Maria levde till 1926 resp 1924 och bodde här livet ut.

Nils gifte sig omkring 1896 med Emeli Myhrström f. 1871 från Garde och de flyttade in här 1897. I praktiken delade han Emeli med brodern Arvid. De fick 6 barn. Alla 11 personer bodde i samma hus, det var säkert trångt.  Men 1910 köpte Arvid 7, 5 ha åker och tomt på västra sidan av Körkakarskväiar på mark som förut tillhört moderns föräldragård och byggde där upp en ny liten gård efter en tid, nuvarande Hallbjäns 1:14. Sämjan var god mellan bröderna och delar av familjen flyttade in till Arvid, bla Emeli medan Nils sov på nätterna här på Bjärges. De flesta av barnen flyttade hemifrån när de slutat skolan, se nedan och Hallbjäns 1:14. 1943 brann huset ner och Nils flyttade in på ett vindsrum hos Arvid.

 


Foto: Masse Klintberg 1914

Foto: Lau fotoklubb c:a 1950

Kvarnen t v var troligen Gotlands mest originella väderkvarn, byggd av Nils Södergren omkring 1900. 1920 köpte han kvarnen t h, byggd 1889 vid Kärne i Burs, och flyttade den till högsta punkten i Lau c:a 100 m NO om Bjärges 1:37. Nils bedrev en omfattande mjölnarverksamhet under 1920- och -30-talen. Han dog 1945. Tyvärr finns ingen av kvarnarna kvar.

Av Nils´, Arvids och Emelis barn var William äldst, f. 1896 och ogift. Han blev vaktmästare vid Gotlands Sjukhem. Han höll sig mycket finklädd, ibland pråligt och var känd för sin Rödakorsmössa och sin överdrivna artighet. Lau var honom kärt och han var ofta hemma på besök. 1955 köpte han stället Smiss 1:4 och flyttade dit efter sin pensionering 1963. Ebba f. 1897 gifte sig med Oskar Pettersson i Visby. De fick dottern Kerstin, vars dotter Sonya Lundberg köpte Williams ställe 1980.  Ernfrid f. 1900 gifte sig 1927 med Hermana Hansson på Snausarve 1:11 och blev lantbrukare där. Linnéa f. 1903 var något mentalt handikappad, men duktig på att arbeta. Hon bodde troligen mestadels hemma, men när Nils dog 1945 blev hon dålig och kom in på en vårdinrättning, senare när hon blev bättre kom hon till en gård. Svea f. 1904 blev piga på Hemmor 1:2, 1930 gifte hon sig med John Östman på stället Bjärges 1:16 och blev lantbrukarhustru där. Gustav f. 1910 arbetade hemma och utanför och övertog 1945 Hallbjäns 1:14, vilket han övergav omkring 1956 och flyttade till Rut Hansson på Snausarve 1:12.

Ägarlängd

Omkring 1873: Jakob Södergren f. 1843 från När, gift 1873 med Maria Andersdotter Brakarl f. 1849 från Hallbjäns. Barn: Hans Niklas (Nils) f. 1874, Arvid f. 1879.

Omkring 1895:  Arvid Södergren f. 1879 och Nils Södergren f. 1874, gift 1895 med Emeli Myhrström f. 1871 från Garde: Barn: William f. 1896 flyttade till Visby, som pensionär flyttade han till Smiss 1:4, Ebba f. 1897 gift med Oskar Pettersson i Visby, Ernfrid f. 1900, gift 1927 med Hermanna Hansson vid Snausarve 1:11, Linnea f. 1903, arbetade hemma, sedan som piga på en gård, Svea f. 1904, gift 1930 med John Östman vid Bjärges 1:16, Gustav f. 1910, efter 1956 sambo med Rut Hansson på Snausarve 1:12.

1943:  Stället brann ner.

1992:  Tomten tillskiftades Bjärges 1:32.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)