Bjärges 1:41 f.d. Allmänningen
(Vinjettbild: Sefan Haase 2015)

Idag är det här en idyllisk boplats, men annorlunda var det 1800-talet, då fattiga människor bodde på denna då helt trädlösa backe med minimal tillgång till både bränsle och försörjning. Längst t v skymtar en damm, en fd källa som hette Smacksaud, som alltid höll vatten fast den låg mitt uppe på backarna. Namnet härstammar från båtsmannen Oluf Smacka, som på 1600-talets andra hälft bodde på Bjärges. Foto: S. Haase 2015.

När denna boplats först kom till är inte känt. Eftersom dammen på tomten är uppkallad efter båtsman Smacka, kan man tänka sig att han med sin familj bodde här på 1600-talet i ett mycket enkelt trähus och använde denna källa. Vad som hände med boplatsen sedan Smacka kommit obestånd och blivit allmosehjon på Bjärges 1:37 är inte känt. Möjligen bodde andra båtsmän här, för på 1770-talet fanns 7 olika båtsmän i området på Allmänningen. Några år senare skattelades de olika torpen, men de blev kortvariga, se artikeln om Båtsmän.

Vid 1870-talets början uppfördes nuvarande bostadshus som arbetartorp. Bostadshuset är en ofullständig parstuga bestående av två små rum på var sida om skorstensstocken mitt i huset och med en liten farstu framtill och ett minimalt kök mitt på baksidan. Huset är välbyggt i tidens stil och var ursprungligen klätt med papptak, numera plåt. Till stället hör ett litet uthus i blandad bulkonstruktion och sten, vilket är flyttat hit och ursprunglen troligen varit ett litet bostadshus. Till fastigheten har också hört en jordkällare och ett uthus i trä, se bild nedan, samt numera ett par nyare byggnader i trä.

Olof Jakob Jakobsson f. 1841 från Domerave i Rone gifte 1865 med Maria Andersdotter f. 1842 från Hemmor. De bodde några år vid Hemmor, men flyttade sedan hit upp och uppförde de byggnader vi nu ser på Allmänningens mark. Jakobssons fick hela 7 barn. 1881 när barnen ännu var små for Jakob till Amerika och hördes sedan aldrig mera av ? Det är inte svårt att föreställa sig det armod Maria och barnen levde i.

 


Bostadshuset sett från norr. Foto S. Haase 1988.

Tre barn gav sig också iväg till Amerika, som så många andra Laubor. Några barn flyttade till Stockholm. Maria Jakobsson kallades både ”änkan” och ”madam”, kanske inte helt uppskattande namn. När hon dog (när då?) övertog dottern Johanna Jakobsson f. 1875 stället.

Tre barn gav sig också iväg till Amerika, som så många andra Laubor. Några barn flyttade till Stockholm. Maria Jakobsson kallades både ”änkan” och ”madam”, kanske inte helt uppskattande namn. När hon dog 1934 övertog dottern Johanna Jakobsson f. 1875 stället.

Johanna sålde det 1946 till Masse Klintbergs dotter Maja, musiklärare på Flickskolan i Visby. Maja Klintberg sålde i sin tur stället 1947 till lärarkollegan Martin Klint med hustru Majken, vilka använde stället som fritidsbostad. Vid arvsskiftet efter Martin 1972, tillföll fastigheten Majken och sonen Lars Klint med hustru Lotten och dottern Birgitta Klint. Efter Majken ärvde Lars och Birgitta fastigheten 1979. Lars arbetade som lantmätare i Mora och sedan i Uppsala och Lotten som växeltelefonist. Efter sin pensionering flyttade de till Visby och därefter bodde de i Lau drygt halva året. Birgitta var lärare och bodde också mycket i Lau, liksom tvillingsystern Eva. Efter Birgittas död ärvde Lars stället. Dottern Lise-Lotte Klint övertog stället 2005 efter Lars´ död och fortsätter att använda det som fritidshus. Fastigheten löstes in enligt ensittarlagen 1975 och bokfördes då under Bjärges.


Uthusen var gamla byggnader i bulteknik och sten som man flyttat hit. Man kan undra vad det har varit t h om den större boden? Foto: Masse Klintberg 1912

Ägarlängd

C:a 1870: Olof Jakob Jakobsson f. 1841 vid Domerarve i Rone, gift 1865 med Maria Dorotea Andersdotter f. 1842 vid Hemmor. Barn: Jakob Petter f. 1868 flyttade till Amerika, Emma Kristina f. 1870 flyttade till Amerika, Olof Ferdinand f. 1871 flyttade till Amerika, Amanda Elisabet f. 1873 flyttade 1904 till Visby, sedan till Stockholm, Johanna Kristina f. 1875 bodde ett tag i Mästerby, men flyttade hem 1904 och tog hand om modern, dog 1949 på Kåfalla vilohem, Karolina f. 1878 flyttade till Stockholm, Lorentina f. 1881 dog ganska ung.

1934: Johanna Jakobsson f. 1875, d. 1949. Troligen inga barn

1946: Maja Klintberg f. 1889 från Visby, sommarboende på ”Vandrarhemmet”.

1947: Martin Klint f.1890 d. 1971 med hustru Majken f. 1897 d. 1979. Barn: tvillingarna Eva f. 1922 d. 1974 och Birgitta f. 1922 d. 2000, Lars f. 1925 d. 2007.

1972: Majken Klint f. 1897 d. 1979, Birgitta Klint f. 1922 d. 2000. Lars Klint f. 1925 d. 2007.

1978: Majken Klint f. 1897 d. 1979.

1979: Lars Klint f. 1925 med hustru Lotten f. 1924, Birgitta Klint f.1922.

2000: Lars Klint f. 1925 med hustru Lotten f. 1924. Barn: Lise-Lotte f. 1949, Gunnar f. 1951, Marianne f. 1955.

2005: Lise-Lotte Klint f. 1949 gift 1984 med Berni Gumauskas f. 1951. Barn: Georg f. 1979, Jenny f. 1982, Helena f. 1984.

 


Det lilla uthuset är ett reveterat bulhus med en gavelvägg i sten. Byggnaden förefaller ha varit ett bostadshus, vilket flyttats hit omkring 1870.
Foto: S. Haase 1988.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)