Hallsarve 5:1 (1:15) 7/32-dels mantal
(Vinjettbild: Enar Hansson 2003)

Bröderna Nils och Johan Mattsson var två av 8 syskon på Hallsarves ursprungspart. De kom att dela barndomsgården mellan sig i två parter omkring 1830. Man kan fundera på vad de andra syskonen tyckte om det och hur de ev kompenserades? De flesta av syskonen gifte sig dock till andra gårdar, så de fick försörjning på det viset. Nils behöll hemmet och Johan byggde upp en helt ny part intill, väster om ursprungsparten.

Johan Mattsson gifte sig 1839 med Greta Stina Persdotter från Botvide 1:3. Redan före giftermålet kan Johan ha byggt ladugård mm i trä, byggnader för djuren var viktigast att få till och så länge han var ogift, kunde han bo kvar hemma. Johan och Greta uppförde en kort och bred manbyggning, om det nu inte var så, att de övertog ett äldre trähus från barndomshemmet, då brodern Nils uppförde en ny manbyggnad i sten omkring 1840. Brygghuset delade bröderna på. Johan och Greta fick 4 barn och det blev enda dottern Anna Cajsa som blev näste ägare. Hon gifte sig 1863 med Jakob Niklas Gardell från Filepuse i Östergarn. De fick endast ett barn, dottern Anna Margareta.

1866 begärde Tomas Nilsson på ursprungsparten att ett storskifte skulle ske för samtliga 4 Hallsarveparter. Det hade blivit för trångbott och markerna hade delats i massor av små ägor, som var svåra att bruka. De två mellersta parterna blev dömda till utflyttning, varefter de två kvarvarande delade på de utflyttades tomter. Denna part flyttade bara c:a 100 m åt öster, till andra sidan av ursprungsparten. Jakob Niklas och Anna Cajsa uppförde en ny manbyggnad i sten omkring 1867. Till den byggdes en flygel innehållande brygghus och snickarbod och magasin på loftet. Frågan är om man flyttade med sig ladugårdsbyggnaderna?


Tomtkartan här visar läget för Hallsarves 4 parter inför storskiftet 1866. Parten 5:1 flyttade således bara ut till höger om parten 1:27. Byggnaderna på 5:1 var troligen av trä. Möjligen fick ladugården och tröskhuset stå kvar tills den nya stora ladugården i sten uppfördes 1888, den som ännu står kvar med sina vackra krysspröjsade fönster. Utsnitt från storskifteskartan, bearbetad och utritad av Christian Åkerblad och Stefan Haase 2019.

Anna Cajsa dog 1882 och 1887 gifte Jakob Niklas om sig Anna Maria Hermansson f. Mårtensson och flyttade till Änges i Burs. Dottern Anna Margareta gifte sig 1883 med Jakob Nilsson från Fie 1:14. Det var dessa som byggde en ny ladugård i sten ut emot landsvägen 1888 och ytterligare en flygel ungefär samtidigt, innehållande två drängkammare och sädesmagasin, dessutom ett litet köksbakbygge i trä till manbyggnaden. De fick två döttrar, som båda gifte sig till andra gårdar.


På denna bild ser manbyggningen från 1840-talet, höjd omkring 1900 och försedd med nytt spåntak, nya fönster och hög tegelskorsten, som var populärt just då. T h skymtar den äldre flygeln och t v den yngre. Personerna kan vara fr v: Jakob Nilsson f. 1859, svärfar Jakob Gardell f. 1836, dottern Anna f. 1885, dottern Elin f. 1887, hustrun Anna Margareta f. 1864. Foto: Masse Klintberg 1903.

Anna dog 1910. Två år senare gifte Jakob om sig med änkan Josefina Johansson från Botvide 1:2 och hon sålde sin gård och flyttade hit. De byggde ut ladugården och brukade denna Hallsarvepart till 1918. Då sålde de till Karl Lindström och hans fru Amanda, båda från Grötlingbo och flyttade till Ljugarn. När Josefina dog 1933 flyttade Jakob till dottern Anna på Gannor 1:21 (1:2). Lindströms brukade gården till omkring 1948, då sonen Nils och hans hustru Maj från Botels 1:16 (1:3) tog över. De uppförde ett nytt köksbakbygge på manbyggningen och moderniserade parten i samband med att mekaniseringen slog igenom på 1950-talet. 1950 bestod gårdsparten av 14 ha åker, 7 ha skog och 3 ha betesmark. Jordarterna var sandmylla och sandblandad lera, 4 ha var täckdikat. Man hade 3 hästar och 3 kor, 2 ungnöt, 5 grisar och 70 höns. 1970 köpte man 4 ha åker från Hallsarve 2:1 och 1972 6 ha åker + skog från Hallsarve 1:9


Här ser vi ladugården. Den långa byggnaden byggdes 1888 av Anna Margareta och Jakob Nilsson, längan t h 1912 av Jakob och hans nya fru Josefina, det var samma år som bilden togs. Den äldre ladugårdens vänstra halva hyser fähus, den högra lada. Foto: Masse Klintberg 1912.

Nils Lindström var en stor personlighet, debattlysten, mångsidigt kunnig och med ett skarpt intellekt. Vid sidan om jordbruket drev han brunnsborrning och rörmokeri. Han och Maj fick tre söner, varav Bo blev näste brukare av gårdsparten. Han gifte sig 1978 med Eva Lindman från Stockholm och de fick två döttrar. Man slutade med korna och gick över till köttdjur och grisar, samt stråsädesproduktion. Man arrenderade 9 ha åker av Källstäde i många år och köpte dem 2019. Därefter köpte man in åker och skog i östra delen av socknen från Kauparve 1:82(1:4). Gårdsparten har nu 50 ha åker och 25 ha skog + beteshagar och strandmarker.

Eva arbetade som avbytare på olika gårdar. Hon började sedan studera, varefter hon och Bo separerade 2006. Bo drev familjens tradition med brunnsborrning vidare och efter hand fasades djuren ut. Iom 2018 års utgång tog Bo pension och arrenderade ut marken till Fie 1:14. Goks 1:8 och Hallbjäns 1:19, men har fortsatt med brunnsborrningen. Dottern Anneli bor i Uppsala och är jurist i Sollentuna kommun och Tove läser till psykolog i Göteborg. 2017 köpte Bo in sommarstugan vid Hallsarve 1:24 för kommande behov.


Bilden visar manbyggningen med det äldre köksbakbygget. T v står brygghuset med en källare med flistak på gaveln. T h skymtar smedjan, se bild nedan. Foto: Masse Klintberg 1916.


Manbyggnaden är troligen uppförd vid storskiftet omkring 1867. Foto: Stefan Haase 2019.

Ägarlängd

Omkring 1830: Johan Mattsson f. 1815 d. 1883, gift 1839 med Greta Stina Persdotter f. 1816 d. 1882 från Botvide 1:3. Barn: Nils Petter f. 1840, Anna Cajsa f. 1842 hemmagift, Johan Christian f. 1849, Lars Oskar f. 1851, gift 1878 med Anna Hansdotter vid Hallbjänne på När.

Omkring 1863: Jakob Niklas Gardell f. 1836 d. 1913, gift 1863 med Anna Katharina Johannesdotter f. 1842 d. 1882. Barn: Anna Margareta Augusta f. 1864. Jakob Niklas omgift 1887 med Anna Maria Hermansson f. Mårtensson f. 1849 d. 1926 vid Änges i Burs.

1883. Jakob Petter Niklas Nilsson f. 1859 d. 1944, gift 1883 med Anna Margareta Augusta Jakobsdotter f. 1864 d. 1910. Barn: Anna Dora Johanna f. 1885, gift 1912 med Karl Karlsson på Gannor 1:21 (1:2), Elin Augusta Katarina f. 1887, flyttade till Väskinde.

1912: Jakob Nilsson f. 1859 d. 1944, omgift 1912 med Anna Josefina Johansson f. 1866 d. 1933 från Botvide 1:2.

1918: Karl Oskar Konrad Lindström f. 1882 d. 1966 från Prästgårdens Grund i Grötlingbo, gift 1918 med Amanda Elisabet Pettersson f. 1879 d. 1944 från Kattlunds i Grötlingbo. Barn: Lars Charly Nils f. 1919 d. 1998 hemmagift.

1948: Lars Charly Nils Lindström f. 1919 d. 1998, gift 1948 med Maj Elsie Gustava Larsson f. 1926 från Botels 1:16 (1:3). Barn: Kurt Anders Krister f. 1949, Lars Bo Ingemar f. 1953 hemmagift, Rolf Per Olov f. 1955.

1978: Lars Bo Ingemar Lindström f. 1953, gift 1978 med Eva Lindman f. 1956 från Stockholm, skilda 2006. Barn: Anneli f. 1982, gift med Martin Tjäder i Uppsala, Tove f. 1984, sambo med Juliuz Chmielewski i Göteborg.

 

Smedjan, som ovanligt nog stod nära bostads-huset, var en vacker och säregen byggnad med ovanlig utformning på fönstren, vilka nog tillfogats senare. Foto: Masse Klintberg 1916.

(Sidan uppdaterad: 2020-02-14)