Hallsarve 1:20
(Vinjettbild: Enar Hansson 2003)

Denna boplats har sin upprinnelse i Glömskers båtsmanstorp, som inte låg här utan nära Nybro söder om vägen, dit det flyttats 1863. Torpet omfattade då 3 tunnland, 8,9 kappland, men före flytten hade det 4 tunnland som var det lagstadgade måttet, okänt var det låg då. Där bodde båtsmannen och korpralen Lars Petter Lauberg Glömsker, som flyttat från Öja till Lau 1850 och hans hustru Anna Cathrina Larsdotter från Garde. De fick tre barn. Hustrun dog 1885 och Lars Petter gifte om sig 1893, han var då 65 år. Samtidigt begärde han avsked och fick vitsorden ”sig redligt och utmärkt väl förhållit”, 4 år tidigare hade han fått Svärdsmedaljen (instiftad 1850 av Oscar I att tilldela manskap inom krigsmakten efter minst 16 års oförvitlig tjänstgöring. Man fick också 15 kr i årlig pension. Medaljen slutade utdelas 1974) I o m giftermålet flyttade Lars Petter till Rotarve i Lye.


Här ses Glömskers båtsmanstorp så som det såg ut efter flytten 1863. Om huset på bilden verkligen var flyttat dit, eller om det var nybyggt på den nya platsen är svårt att avgöra. Huset ser ut som om man bara släppt ner det i en skogskant med enbuskar, det talar för en flytt. Men storleken och formen passar rätt bra med 1863, fast de tätt sittande fönstren är mer 1700-talsmässiga. Året efter att denna bild togs, byggde man det hus som syns i slutet av texten. Frågan är om inte det här huset till stor del återanvändes? Karl Petter Larsson Glömsker ses här tillsammans med hustrun Josefina Katarina Elisabeth f. Ahlgren och yngsta dottern Helny Eugenia Karolina med katt i famnen. Foto: Masse Klintberg 1904.

Lars Petter Larsson Glömskers son Karl Petter, se bilden ovan, med familj tog över båtsmanstorpet när fadern flyttade till Rotarve. I o m att båtsmanorganisationen var under avveckling när skiftet genomfördes, blev torpet dömt till rivning och familjen flyttade till nuvarande boplats 1905-1906. Det sägs att de tog med sig torphuset och lät det utgöra stommen i det nya huset, på annat ställe står det att båtsmanstorpet blev rivet 1907. Det sägs inget ifall man uppförde något uthus, men på bilden nedan ser man en långsmal uthusbyggnad av 1800-talstyp. Gissningsvis är det den gamla båtsmansladugården som man flyttade med sig. Den hade nog plats för ett par kor, ett par grisar, några lamm och lite höns. Denna ladugård ersattes 1939 av nuvarande betydligt större ladugård, vilken var byggd av tegel från den Lau tegelfabrik, som Erik Persson och Maurtiz Ödahl hade på Laus backar.

Karl Petter var gift 1887 med Josefina Katarina Elisabeth Ahlgren som han träffade i Visby. Hon hade tre barn med sig i boet och tillsamman fick de två barn till. Karl Petter försörjde sig som jordbruksarbetare, det var vanligt inom det här samhällsskiktet att vara arbetare, hantverkare och/eller fiskare. Från de 4 tunnlanden fick man basfödan.


Här ser vi Karl Petter Larsson Glömskers nya bostadshus på nya boplatsen, ett trähus i tidens stil med snickarglädjeveranda och välarbetade fönsterfoder. Man har uppfört ett köksbakbygge, gissningsvis med ett litet brygghus längst ut på gaveln, där man hade vardagsingången. T v skymtar uthuset, som kan vara medtaget från båtsmanstiden. Det är osäkert vilka personer som syns på bilden. I köksdörren står ett barn, men 1916 bodde inga barn av den storleken i huset, kanske är det ett barnbarn. Foto: Masse Klintberg 1916?.

Av Karl Petters och Josefinas 5 barn blev det Josefinas son Fritjof ”Fridolf” Larsson som 1918 tog över stället. Fridolf var mycket begåvad och hade velat studera, men det var inte att tänka på, hans arbetskraft behövdes hemma. Han försörjde familjen som byggnadssnickare och på vad den lilla gården gav. Han skrev också artiklar och krönikor för tidningen Gotlänningen, delvis på gutamål. Se ”Lasse bi strandi” under ”Laubor vi minns” på www.lau.se!

Fridolf gifte sig 1912 med Johanna Katarina Elisabet Ahlsten från Fröjel. Dessa byggde den nya förhållandevis stora ladugården 1939, där man 1950 hade 3 kor, 2 ungdjur, 2 grisar och 50 höns, men då var djurhållningen på nertrappning. Man moderniserade också bakbygget. Fridolf och Johanna fick 3 barn och det blev dottern Gertrud som blev nästa ägare. Hon gifte sig 1944 med skorstensfejaren Harald Vinberg från Alskog. Gertrud hade ett eget barn med sig i boet, sedan fick de två gemensamma barn, varav den yngsta dottern Clary Vinberg blev en känd profil i Radio Gotland. Inget av barnen tog över stället, utan alla flyttade, kvar blev Johanna som dog 1970. Dödsboet hyrde därefter ut huset till journalisten Risto Leino och hans fru kontoristen Edit f. Ringbom. 1972 köpte de stället och använde det som fritidshus fram till 1990, då de flyttade hit permanent och alltjämt bebor.


Karl Petter och Josefinas nya hus med vacker veranda och fina fönster, stående på en stenfot rymmande källare. På trappan sitter troligen sonen Fridolf Larsson och hans hustru Johanna, men vem är flickan emellan dem? Foto: Masse Klintberg 1916?


Manbyggningen med veranda uppfört av resvirke 1905 som den ser ut idag. Foto: Enar Hansson 2003.

Ägarlängd

1905: Karl Petter Larsson Glömsker f.1861 d. 1943, gift 1887 med Josefina Katarina Elisabeth Ahlgren f. 1856 i Visby d. 1923. Josefinas barn: Johanna Vendla Elisabet Ahlgren f. 1879 d. 1936, reste till Amerika, Karl Julius Ahlgren f. 1881 d. 1914 i Lau, gick till sjöss, Axel Gustav Fritjof ”Fridolf” Larsson f. 1884 hemmagift. Gemensammabarn: Ester Katarina Josefina f. 1888 d. 1914, gift Johansson i Hörsne m Bara, Helny Eugenia Karolina f. 1895.

1918. Axel Gustav Fritjof ”Fridolf” Larsson f. 1884 d. 1964, gift 1912 med Johanna Katarina Elisabeth Ahlsten f.1887 d. 1970 från Puser i Fröjel. Barn: Karl Gustav Olof f. 1915, Gertrud Maria Elisabet f. 1919 hemmagift, Gunvor Karin Frideborg f. 1927.

1944: Ivar Karl Harald Vinberg f. 1910 d.1993 från Lassor? i Alskog, gift 1944 med Gertrud Maria Elisabet Larsson f. 1919 d. 1996. Gertruds barn: Pär-Ove Karl Larsson f. 1939. Gemensamma barn: Stina Hillevi Elisabet Vinberg f. 1944, Clary Britta Elisabet Vinberg f. 1949.

1970: Johanna Larssons dödsbo.

1972: Risto Leino f. 1936 i Paimio i Finland, gift 1958 med Edit Ringbom f. 1938 från Dämba på Fårö: Barn: Kaj f. 1957, Per f. 1959, Olle f. 1965, Linda f. 1966.

(Sidan uppdaterad: 2019-05-25)