Hallsarve 1:30 (1:13)
(Vinjettbild. Sefan Haase 2016)

Det nära 7 ha stora markområdet som detta hus uppfördes på tillhörde ursprungligen Granatska Nybygget 1:4, men hade vid okänd tidpunkt kommit under Kauparve. Vid skiftet 1905 omregistrerades markområdet till Hallsarve 1:27, se Hallsarve 1:29. 1907 köpte Mathias ”Masse” Klintberg området och hade planer på att här bygga ett stort fritidshus, men detta förverkligades aldrig, se kapitlet om Masse Klintberg.

1978 började Lars Klint, då fritidsboende på Bjärges 1:41, se denna, att bygga ifrågavarande hus. Det är byggt av lättbetong och putsat, taket är av plåt. Huset innehåller farstu, kök till höger och vardagsrum till vänster. På övervåningen finns sovutrymme. Till fastigheten hör ett uthus innehållande förvaringsbod och dass. 2010 styckades fritidshusets tomt av från Hallsarve 1:13 och bildade den egna fastigheten Hallsarve 1:30


Detta fritidshus byggdes mellan 1978-1981. Foto: Stefan Haase 2016.

1981 flyttade dottern Liselotte Klint och hennes man Berni Gumauskas in i huset på fritiden och slutförde byggnationen. Sedan Berni 1995 och Liselotte 2005 ärvt Bjärges 1:25 resp Bjärges 1:41 och Hallsarve 1:30, har Liselotte fr o m 2007 hyrt ut huset under sommarmånaderna som fritidshus till Marita Holgersson, Nina Mellbris och Carina Karlsson-Bergqvist.

Ägarlängd

1978: Lars Klint f.1925 från Visby/Uppsala och Lotten Lindmark f. 1924 från Botsmark i Västerbotten. Barn: Liselotte f. 1949, Gunnar f. 1951 , Marianne f. 1955

2005: Liselotte Klint f. 1949 från Visby, gift med Berni Gumauskas f. 1951 från Visby. Barn: Georg f. 1979, Jenny f. 1982, Helena f. 1984.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-04-13)