Hallsarve 1:23 (fd 1:9, 7/64-dels mantal)
(Vinjettbild: Stefan Haase 2019)

Den ursprungliga Hallsarvegården delades i två parter i slutet på 1710-talet, Hallsarve 1:27 (1:11), som var den gamla delen, och Hallsarve 1:5, som blev den nya parten belägen intill Käldkväiar. Efter två generationer kom den nya parten att delas omkring 1785 mellan bröderna Olof och Christen Persson. Christen behöll föräldraparten och Olof byggde upp en helt ny part mellan de båda gamla. Det är den parten vi skall följa här.

Olof Persson gifte sig 1779 med Margareta Thomasdotter från När och det är troligt att de från och med då byggde upp sin nya gårdspart och flyttade in 1785. Olof och Margareta fick 3 barn och det var äldste sonen Thomas Olofsson som blev näste ägare. Han gifte sig 1805 med båtsmansdottern Brita Stina Hansdotter Kiortel från Hejde, som varit piga på Mattsarve sedan 1803. Det här var nog inget fett parti, men kanske gifte de sig av kärlek, vilket annars inte alltid var fallet, giftermål var ofta ekonomiskt strategiska. Äktenskapet blev dock kortvarigt, för redan efter 3 år dog Thomas. Men Brita Stina gifte snabbt om sig, nu med Per Mårtensson, husbonde från Rangsarve i Alskog.

Brita Stina fick två barn i första giftet och fyra i andra giftet, varav dottern i andra giftet Stina Cajsa tog över gårdsparten. Hon gifte sig 1838 med bondsonen Jacob Persson från Bönde 1:4. De fick ett enda barn, Hans Petter, som tragiskt nog drunknade under fiske 1861. Maken Jacob dog några år efteråt och då gifte Stina Cajsa om sig 1867 med drängen Jacob Pettersson från Österby i Buttle.

Vid denna tidpunkt genomfördes ett storskifte för Hallsarves parter. Den här parten blev dömd till utflyttning. Eftersom Stina och Jacob var för gamla för att få några barn, sålde de gården 1868 till Stina Cajsas kusin träskomakaren Mårten Lauvall. Han var kommen från Kauparve 1:41 och hans hustru Kajsa Maria Persdotter Glömsker kom från Glömskers båtsmanstorp nära Bogs backe. De bodde som backstugehjon någonstans på Allmänningen. Lauvalls var närmare 50 år gamla när de köpte gårdsparten och hade fyra nästan vuxna barn, varav två hade flyttat hemifrån men kom tillbaka, samt svärmodern Maria Glömsker. Det var de som fick genomföra flytten av gårdsparten 1868. Stina och Jacob, som var i 60-årsåldern, flyttade till Hallsarve Grund nere på Sandbo Ainar, okänt om de hyrde eller ägde stället, men på något sätt tycks det ha gått i släkten. När Mårten och Kajsa Maria hade byggt upp gårdsparten på det nya stället, flyttade Stina och Jacob hem till dem som ”undantagsfolk”.

Tomtkartan t v visar Hallsarvegrannlaget inför storskiftet 1866. De heldragna vägarna är Käldkväiar t v och Nybrovägen nedtill, de streckade är åkervägar. Den högra parten är den ursprungliga, Hallsarve 1:27, den vänstra Hallsarve 1:5 kom till på 1710-talet. Hallsarve 1:5 delades omkring 1785, varvid den lilla parten Hallsarve 1:23 uppstod. Omkring 1830 delades 1:27 och den nya parten Hallsarve 5:1 placerades väster om ursprungsparten. 1866 hade boendet blivit för trångt och ägorna alltför splittrade i smålotter, varför ett storskifte genomfördes. Parterna 1:23 och 5:1 dömdes till utflyttning. 1:23 flyttade långt öster ut, medan 5:1 flyttade 100 m till andra sidan om ursprungsparten 1:27

Mårten Lauvall delade gårdsparten i två halvor redan vid köpet. Sonen Karl byggde upp en ny part långt österut mot Lausviken och dottern Maja Lotta byggde nytt c:a 500 m söderut intill Nybrovägen, det som blev Hallsarve 1:10. Karl var bara 14 år när detta skedde, så i praktiken var det föräldrarna som byggde, tills han tog över omkring 1882. Maja Lotta gifte sig som 19-åring 1870 med den 21 årige Lars Malmström från Maldes på När, väldigt ungt för att bygga upp en ny gård från grunden, men troligen hade föräldrarna ett finger med i spelet här också. Dessutom var Maja Lotta och Lars över en sväng i Amerika och tjänade pengar och när de hade byggt upp parten någorlunda färdigt, var Lars över en tur till. Om Lauvalls andra två döttrar fick något kan man undra? Dottern Kajsa Lovisa gifte sig med arbetaren Johan Jakobsson i Garde och Anna Christina med båtsman Jakob Adrian Wedin Liten och de bodde i en båtsmansstuga nordost om Bönde 1:4. Det blev således stor social skillnad mellan barnen.


Här ses gårdsparten från söder med ladugård och tröskhus, flygel och manbyggnad. Man ser att ladugården är påbyggd med ett foderloft under halmtak.Tröskhuset var antingen nybyggt, för man hade inget tröskhus på det gamla stället, eller så hade man köpt granpartens Hallsarve 5:1 tröskhus. Framför gårdsparten står Karl Mårtensson med hustru Anna Kristina Olofsdotter, samt de två yngsta sönerna Karl och Alfred. Foto: Masse Klintberg 1906.

Karl Mårtensson gifte sig 1882 med bonddottern Anna Kristina Olofsdotter från Lilla Gläves i Burs och de fick tre söner. Äldste sonen Edvin (Edvard) Karlsson blev näste ägare, gift 1917 med Karin Åslin från Hälsingland. De byggde en ny stor ladugård samma år och en ny stor flygel 1938. Edvard och Karin fick två barn med ingen tog över. Då sålde de gårdsparten 1941 till Edvards släkt på Hallsarve 1:10 och flyttade till Hälsingland.

Men släkten sålde parten redan samma år till Oskar Johansson, kommen från Rikvide på När och hans hustru Agnes från Siglaivs på När. De hade gift sig redan 1930 och hade tre söner med sig vid köpet. Om släkten på Hallsarve 1:10 behöll en del av den inköpta gårdspartens jord vid försäljningen är inte känt, men 1950 var jordinnehavet på Hallsarve 1:10 2½ gånger större än det på Hallsarve 1:23 (1:9). Hallsarve 1:23 blev således liten, den hade 1950 bara 9 ha åker och 8 ha skog och ½ ha betesmark. Jordarterna var lätt lera som delvis var dränerad. Man hade 2 hästar och 1 föl, 3 kor och 3 ungdjur, samt 4 grisar och 50 höns. Oskar var som så många andra intresserad av fiske och byggde strandbod vid Brändu. Han var politiskt intresserad och var ledamot av kommunalfullmäktige.


Detta är Mårtenssons manbyggning från 1870, en parstuga med farstu, bakomliggande kök, sal och vardagsstuga. T v står en flygel, som troligen är ett äldre reveterat bulhus, vilket innehöll brygghus och kammare. Det här kan ha varit den gamla manbyggnaden, som man tog hit vid utflyttningen 1868. Den revs 1937 och ersattes av en betydligt större byggnad. Foto: Masse Klintberg 1906.

Såna här små gårdsparter gick inte att leva på när den nya tiden bröt in. Johanssons äldste son Sven och hans hustru Elsie Holmström från Eksta bodde här ett år, men flyttade sen till Visby. De andra sönerna flyttade också hemifrån. Föräldrarna drev den lilla gården fram till 1968, då modern dog. 1970 styckades markerna av och merparten såldes till Nils Lindström på Hallsarve 5:1 (1:15). Oskar bodde kvar. Sonen Bengt, som var verkmästare inom byggbranschen och som bodde i Stockholm, byggde då en sommarstuga på partens mark 1973. Vid faderns död 1984 såldes byggnaderna med tomt till psykoterapeuten Bo ”Jacob” Jacobsson och hans sambo Gun Bergsmark från Stockholm. Gun hade barnen Anders och Karin sedan ett tidigare förhållande och tillsammans fick de sönerna Jack och Johannes. NÄR DÅ? separerade Jacob och Gun. 1994 blev Jacob sambo med Hanna Marczuk från Warszawa, hon hade barnen Aleksandra och Lukasz med sig i boet. 2011 gifte Jacob och Hanna sig. De använder Hallsarve som fritidsfastighet.


Ladugården har byggts till och om flera gånger. Den är troligen ursprunglig från gårdspartens tillkomst 1785 och togs med hit vid flytten 1868. Från början hade den sannolikt brant agtak. Vid flytten har byggnaden höjts med ett foderloft och fått halmtak. Vinkeln åt höger hyste förr tröskhus och möjligen också lammhus mm på gaveln, detta under faltak, se bilden längre upp. Här har man uppfört en stor resvirkesbyggnad, troligen innehållande lada, vagnbod mm. Den gamla ladugårdslängan revs och ersattes 1917 av en stor ladugård i sten. Foto: Masse Klintberg 1914.


Bilden visar manbyggnaden från 1870 t h och det stora brygghuset mm från 1938 t v. Foto: Stefan Haase 2019.

Ägarlängd

Omkring 1785: Olof Persson f. 1756 d. 1802, gift 1779 med Margareta Thomasdotter f. 1755 d. 1805 från Bosarve på När. Barn: Thomas f. 1782 hemmagift, Per f. 1789, gift 1820 med änkan Catarina Persdotter vid Alvare på När, Catarina f. 1793.

Omkring 1805: Thomas Olofsson f. 1782 d. 1808, gift 1805 med Brita Stina Hansdotter Kiortel f. 1780 d.1849 från Hejde. Barn: Olof f. 1805, Anna Margareta f. 1808, gift 1833 med Hans Adamsson i Alskog.

1809: Per Mårtensson f. 1785 d. 1852 från Rangsarve i Alskog, gift med Brita Stina Hansdotter f. 1780 d. 1849 från Hejde. Barn: Stina Cajsa f. 1810 hemmagift, Per Hallander f. 1815, gift 1850 ? med Catarina Maria Larsdotter på Hallbjäns 1:14, han blev husbonde där, Hans f. 1819, Mårten Johannes f. 1823, gift 1844 med Anna Stina Larsdotter vid Maldes på När.

Omkring 1838: Jacob Persson f. 1800 d. 1865 från Bönde 1:4, gift 1838 med Stina Cajsa Persdotter f. 1810 d. 1895. Barn: Hans Petter f. 1841 d. 1861.

1867: Jakob Pettersson f. 1812 d. 1894 från Viklau/Buttle, gift 1867 med Stina Cajsa Persdotter f. 1810 d. 1895. Inga barn.

1868: Mårten Lauvall f. 1824 d. 1901, gift 1850 med Katarina Margareta ”Cajsa Greta” Persdotter Glömsker f. 1823 d. 1910 från Glömskers båtsmanstorp. Barn: Anna Christina f. 1847, gift 1868 med Jakob Adrian Wedin Liten invid Bönde 1:4, Maja Lotta f. 1851, fick halva gården, Kajsa Lovisa f. 1853, gift med Johan Jakobsson i Garde, Karl Petter Edvard f. 1856 hemmagift.

Omkring 1882: Karl Petter Edvard Mårtensson f. 1856 d. 1925, gift 1882 med Anna Kristina Olofsdotter f. 1859 d. 1931 från Lilla Gläves i Burs. Barn: Edvin (Edvard) Olof Anton f. 1885 hemmagift, Alfred Petter Josef f. 1891, gift med Adelaide Jakobsson från Galls på När, köpte 1918 Bjärges 1:25, flyttade 1937 till Svalings i Gothem, Karl f. 1893, gift Agda Danielsson från Bjärges 1:4 och bosatta vid Hemmor i Garde.

 

Här ser vi Mårtenssons källare. Byggnadsstilen går tillbaka på äldre järnålderns kämpgravshus, alltså en byggnad om ett rum som består av ett stort brant tak och som har ingång på gaveln. Det ser ut som källaren är täckt med torv och utanpå detta halm. Foto: Masse Klintberg 1914.

Omkring 1917: Edvin (Edvard) Olof Anton Karlsson f. 1885 d. 1966, gift 1917 med Katrina ”Karin” Kristina Åslin f. 1890 d. 1952 från Norrbo i Hälsingland. Barn: Arne f. 1918, Erika f. 1920.

1941: Sune Jakobsson f. 1914 från Ardre.

1941: John Oskar Willy Johansson f. 1906 d. 1984 från Rikvide på När, gift 1930 med Agnes Katarina Elisa Olsson f. 1904 d. 1968 från Siglaivs på När. Barn: Sven Johan Oskar f. 1932 d. 1980, Bengt Olof William f. 1934, Mats Gunnar Agne f. 1936.

1984: Oskar Johanssons dödsbo. Sven Johan Oskar f.1932 d.1980 gift 1953 med Elsie Holmström f.1935 från Bopparve i Eksta, deras barn: Kenneth f. 1953 d. 2010, Thomas f. 1956, Mikael f. 1959, Katarina f. 1963. Bengt Olof William Johansson f. 1934 d. 2017, gift 1961 med Siv Ann-Charlotte Engström f. 1942 från Brännkyrka, Stockholm, deras barn: Ann-Charlotte f. 1962, Annica f. 1964, Mathias f. 1971, Anna f. 1980. Mats Gunnar Agne f. 1936 d. 2014, gift 1961 med Kerstin Birgitta Strömbeck f. 1940 på Ljugarn, deras barn: Eva Lotta f. 1962, Håkan f. 1965.

1984: Bo Gunnar Jacobsson f. 1938 från Stockholm, sambo med Gun Bergsmark f. 1943 d. 2004 från Stockholm. Guns barn: Anders f. 1965, Karin f. 1968. Gemensamma barn: Jack f. 1970, Johannes f. 1975.

1994? Bo Jacobsson f. 1938, sambo 1994 med Hanna Marczuk f. ? från Warszawa, gifta 2011. Jacobs barn: Jack f. 1970, Johannes f. 1975. Hannas barn: Aleksandra f. 1980, Lukasz f. 1984.

 

 

 

(Sidan uppdaterad: 2021-01-19)