Hallsarve 1:8
(Vinjettbild: Anna Nordin-Skoog)

Mattias Mattsson Hallin fick en bit jord av sina föräldrar på Hallsarve ursprungspart och bebyggde denna boplats omkring 1835. Hur byggnaderna då såg ut vet vi inte, men sannolikt var de av trä, troligen återanvända från hemmagården. Mattias gifte sig 1835 med Anna Maria Persdotter från Bönde 1:4 och de fick två döttrar.

Omkring 1860 tog mågen Olof Larsson Bolin från Botels 1:5 över, gift detta år med dottern Anna. De fick 4 döttrar innan Olof dog 1870 och Anna blev ensam med de små barnen. Näst äldsta dottern Kristina Olivia gifte sig 1886 med byggmästaren Olof Olsson från Halla. Olof och Kristina köpte in några ha mark nedanför Smiss och skapade här ett litet jordbruk vid sidan om snickarverksamheten. De uppförde 1896 den manbyggnad i sten som vi ser idag. Därtill byggdes en flygel som användes till snickarbod och en liten ladugård, båda i trä. Olof var en skicklig hantverkare och mekaniskt intresserad. Han byggde en säregen kvarn i ladan vars översta del stack upp över taket. Kvarnen hade unikt nog 6 vingar, samt en sk kvännhäst, för automatinställning mot vinden, se kapitlet Kvarnar i Lau!

Olssons fick 4 barn och det blev sonen Oskar som blev näste ägare. Han hade ärvt sin fars praktiska begåvning och intresse och blev en uppskattad byggmästare, båt- och kvarnbyggare och även urmakare. Han startade ihop med grannen Ferdinand Jakobsson mjölnarverksamhet i stor skala på backen ovanför Kauparve i en modern väderkvarn med avancerad teknik, som de köpte in i Alskog och sedan utvecklade. Men efter några år skar det sig mellan Ferdinand och Oskar, då Ferdinands son Ragnar gjorde Oskars syster Anna med barn, men inte tog ansvar för det.

Detta fick dock till följd, att Ragnar tog över hela mjölnarverksamheten och byggde upp Lau valskvarn vid stora landsvägen. Kvarnen blev en av Gotlands modernaste för sin tid. Byggnaderna står ännu kvar, men används inte. Oskar fortsatte med snickarverksamhet och reparerade flera av gårdskvarnarna i Lau.

 
Här ser vi stället med bostadshuset med köksfarstu i mitten, flygeln med litet brygghus och snickarbod t h och en bod med okänd funktion t v samt ladugårdens ladudel, med den märkliga kvarnen med 6 vingar som Olof Olsson byggde. Tråkigt nog finns inte kvarnen kvar. Foto: Masse Klintberg 1916.

Oskar gifte sig 1918 med Anna Olivia Wessman från Ala, men hon dog redan året därpå och Oskar gifte inte om sig. I hemmet bodde också systern Anna med sonen Berthold, ingen av dessa blev heller gifta. När Oskar dog 1963 tog Anna över fastigheten, hon försörjde sig som sömmerska och stickade mycket arbetsstrumpor. Anna var en mycket vänlig och lågmäld person, uppskattad av sin omgivning. Efter hennes död 1987 såldes fastigheten till Robert och Ann-Charlotte Lunden från Stockholm, som använde fastigheten till sommarboende. Ann-Charlottes far Bengt Johansson var kommen från Hallsarve 1:9 och Ann-Charlotte hade tillbringat somrarna där. Eftersom hon också är sömmerska, hade hon sannolikt träffat Anna och de blivit vänner, vilket låg till grund för köpet. 1994 köpte fotografen Martin Skoog och hans hustru tecknaren Anna Nordin-Skoog från Stockholm stället till fritidsfastighet.

Manbyggnaden uppfördes 1896 och är andra generations bostadshus på detta ställe. Den vackra verandan är nyrenoverad på bilden. Foto: Anna Nordin-Skoog.

Ägarlängd

Omkring 1835: Mattias Mattsson Hallin f. 1808 d. 1876, gift 1835 med Anna Maria Persdotter f. 1802 d. 1876 från Bönde 1:4. Barn: Anna Margareta Mattisdotter f. 1836 hemmagift, Lena Catarina Hallin f. 1839 d. 1918, gift 1863 med Lars Andersson på Hemmor 4:1 (1:14).

Omkring 1860: Olof Larsson Bolin f. 1834 d. 1870 från Botels 1:5, gift 1860 med Anna Mattisdotter f. 1836. Barn: Anna Katarina f. 1861 reste till Amerika, Kristina Olivia f. 1863 hemmagift, Maria Margareta f. 1867, gift 1888 med snickaren Johan Fredrik Lingvall vid Gumbalde 1:7, Matilda Elisabet f. 1870, gift med snickaren Johan Ahlgren i Alskog.

1886: Olof Wilhelm Olsson f. 1862 d. 1938 från Halla, gift 1886 med Kristina Olivia Bolin f. 1863 d. 1929. Barn: Olof Oskar Julius f. 1887 hemmagift, Linda Margareta Kristina f. 1891, gift 1:a gången 1912 med Anton Hallgren på Hallbjäns Grund, gift 2:a gången 1929 med småbrukaren och fiskaren Reinhold Hansson vid Snausarve 1:8, Anna Dora Matilda f. 1901 ogift och bodde hemma, Märta Maria Wilhelmina f. 1909, gift 1928 med änklingen och maskinisten Ture Jakobsson på Bjärges 1:32.

Omkring 1918: Oskar Olsson f. 1887 d. 1963, gift 1918 med Anna Olivia Vessman f. 1893 d. 1919 från Ala. Inga barn.

1963: Anna Dora Matilda f. 1901 d. 1987, ogift. Barn: Sigvard Berthold Olsson f. 1926 d. 2000.

1987: Robert och Ann-Charlotte Lunden f. 1962, från Stockholm/Hallsarve 1:9.

1994: Martin Skoog f. 1959 och Anna Nordin-Skoog f. 1959 från Stockholm. Barn: Greta f. 1985, Gustav f. 1992.

(Sidan uppdaterad: 2019-06-01)