Hallsarve 2:1
(Vinjettbild: Enar Hansson 2003)

Här låg mellan 1718 -1905 gårdsparten Hallsarve 1:5, vilken 1903 slogs ihop med Bjärges 1:4. 1904-1905 revs dess byggnader utom ett par bodar. Tomten köptes in av Teodor Thomsson, som var son på grannparten. Han hade fått/köpt omkring 11 ha mark, om det var från föräldragården eller om han kommit över marken från annat håll är inte känt. Markerna var belägna vid Daustäde (skjutbanan) och vid Natvikar. Teodor byggde här upp ett litet lantbruk. Han var gift år 1900 med Josefina Hansson från Botels 1:2. De uppförde genast en ny modern manbyggnad med köksbakbygge och källare, sannolikt till stor del med material från den gamla parten, samt en ladugård i resvirke samma år, senare tillbyggd.

Teodor och Josefina fick sonen Hugo. Han gifte sig 1929 med Ingegerd Melander från Bjärges 1:37 (1:12) och året efter tog de över den lilla gårdsparten samtidigt som de fick sonen Verner. Förutom traditionell djurhållning i mindre skala, odlade de grönsaker för Klintebys konservfabrik och blev kända för sina picklesgurkor. De drev jordbruket fram till 1970, då markerna såldes, dels till Hallsarve 5:1 (1:15) och till Botvide 1:2. Sonen Verner tog inte över, utan blev verkstadsarbetare på LM Ericson i Visby.


Manbyggnaden med bakbygge uppfördes 1905, då denna lilla gårdspart kom till. Foto: Enar Hansson 2003.

1972 sålde Hugo Thomsson byggnaderna med tomt till familjen Stjernholm från Stockholm, varefter han och Ingegerd flyttade till Visby. Reklamchefen Olof Stjernholm och hans hustru danspedagogen Ingrid kom tillsammans med sina tre barn att nyttja fastigheten för fritidsboende. Barnen med familjer har idag övertagit ansvaret för fastigheten.


Här bygger Teodor Thomsson sin nya ladugård med hjälp av fadern Thomas Nilsson och sonen Hugo. T v ses staplar av spån till taket samt dass och smådjurshus med agtak från den gamla gårdsparten. Foto: Masse Klintberg 1908.

Ägarlängd

1905: Lars Teodor Thomsson f. 1874 d. 1928, gift 1900 med Katarina Josefina Hansson f. 1874 d. 1955 från Botels 1:2. Barn: Hugo Josef Teodor f. 1904.

1930: Hugo Josef Teodor Thomsson f. 1904 d. 1992, gift 1929 med Ingegerd Helena Margareta Melander f. 1908 d. 2003 från Bjärges 1:37 (1:12). Barn: Verner Gustaf Teodor f. 1929 d. 2013. Ogift.

1972: Karl Olof Börje Stjernholm f. 1921 d. 2009 från Stockholm, gift 1950 med Ingrid Maria Severina Björk f. 1927 från Stockholm. Barn: Jan f. 1953, Ann-Marie f. 1956, Elin f. 1963.

NÄR DÅ? tog syskonen Stjernholm över ägandet av fastigheten. Finsnickaren Jan Olof Stjernholm f. 1953, gift NÄR DÅ? med Anne-Marie Kindlund f. 1961. Barn: ? Datoroperatören Ann-Marie Stjernholm f. 1956 ogift. Reklammakaren Elin Ingrid Stjernholm f. 1963, sambo med konsulten Lars Magnus Andersson f. 1963. Barn: Cajsa Gull Severina f. ? Fler?


Detta lilla smådjurshus i bulteknik med agtak hyste förmodligen lamm och grisar. Det var kvar från den gamla gården, liksom dasset t v, men revs efter några år. Th skymtar hörnet på den gamla ladugården, som det tyvärr inte finns någon bild på. I bakgrunden skymtar ladugården från grannparten som Teodor kom ifrån. Foto: Masse Klintberg 1904.

(Sidan uppdaterad: 2019-10-26)