Hallsarve grund (riven)
(Vinjettbild från skifteskartan)

Här nere vid Sandbo Ainar inte långt från Närkån kom en rad arbetare och fiskare m fl att slå sig ner under 1800-talets andra hälft, i något fall tidigare. Ursprunget till den här boplatsen är höljt i dunkel och vilka som först bodde här är okänt. Men vi vet att 1885 flyttade Lars Petter Nilsson Malmström och hans hustru Maria Charlotta ”Maja Lotta” Laurell från Hallsarve 1:9 hit. Maja Lotta hade tidigare ärvt marken till halva Hallsarve 1:9 av sina föräldrar. De for till Amerika 1874 och tjänade pengar. När Lars Petter och Maja Lotta kom hem, bodde de här medan de byggde upp sin nya gårdspart Hallsarve 1:10. Lars Petter åkte tillbaka till Amerika 1888. Då köpte arbetaren Jacob Petter Jacobsson från När stället och bodde här med hustrun Kristina Gertrud Lauström från Lau och deras dotter. När de flyttade tillbaka till När 1891, köpte Josefina Jakobsson torpet och flyttade hit med sina två barn. Hur hon kunde ha råd med fastighetsköpet är obekant.

Josefina hade kommit till Lau ifrån Frigges på När där hon varit piga, men var ursprungligen husbondedotter från Rikvide på När. Hon gifte sig 1888 med skollärare Mårtenssons äldste son Eudor Jakobsson från Skolan/Annexen och de bodde där efter giftermålet. Eudor drunknade 1890, men de hann få dottern Elin 1889 och Agda ½ år efter Eudors död. Josefina och flickorna bodde därefter som inhyses på någon Hallsarvepart, men de flyttade i november 1891 till ifrågavarande boplats nere vid Sandbo Ainar. 1893 gifte Josefina om sig med arbetaren Jakob Olsson från Smiss 1:3 och han flyttade ner till henne. De fick sonen Gunnar Olsson, se Kauparve 1:66. Jakob dog i cancer redan 1897.

1904 gifte Josefina om sig med den siste båtsmannen i Lau Karl Sjöpilt och han flyttade från Kauparve ner till henne, se Kauparve Grund 1. De fick dottern Astrid 1906. Karl kvarstod i båtsmanstjänst ända till cirka 1908. Sjöpilts båtsmansrote, som också försörjde honom, tillhörde När socken.


Bilden visa Josefina Olssons boplats. Den låg nere vid Sandbo Ainar, där vägen går ut mot Närsakar och fågeltornet. Bostadshuset ser 1700-talsmässigt ut, ett inpanelat bulhus med ett rum på var sida om skorstenen. Det har moderniserats med 1800-tals fönster och dito papptak. Ladugården är troligen från början av 1900-talet. Boplatsen revs omkring 1949. Foto: Masse Klintberg 1916.

1912 köpte Josefinas dotter Agda och henne man Mattias Öström från När stället Kauparve 1:27 nära Josefina och Karl Sjöpilt. Den gemensamma dottern Astrid gifte sig 1927 med jordbruksarbetaren Karl Karlsson vid Bomunds i Hammaren på När. Karl Sjöpilt dog 1932 och när Josefina började bli gammal, flyttade hon till Agda och Mattias strax bredvid och torpet lämnades öde. Huset där Josefina och dottern med familj bodde tog eld 1948 och Josefina blev innebränd 83 år gammal. Så tragiskt slutade livet för denna hårt prövade kvinna. Ödetorpet Hallsarve Grund revs bort.

Ägarlängd

Före 1885: Okända inbyggare

1885: Lars Petter Nilsson Malmström f. 1849 d. 1915 från Maldes på När, gift 1874 med Maria Charlotta Mårtensdotter Laurell f. 1851 d. ? Barn: Maria Lovisa Lorentina f. 1875.

1888: Jacob Petter Jacobsson f. 1860 d. ? från När, gift med Kristina Gertrud Lauström f. 1864 d. ? från ? i Lau. Barn: Dotter.

1891: Josefina Helena Jakobsson f. Larsdotter 1865 d. 1948 från Rikvide på När. Barn: Elin Kristina Elisabeth f. 1889 på Annexen, Agda Jakobina Josefina f. 1890 på Hallsarve

1893: Jakob Johannes Olsson f. 1851 d. 1897 och Josefina Olsson f. 1865 d. 1948. Barn: Elin Kristina Elisabeth f. 1889, Agda Jakobina Josefina f. 1890, Johan Gunnar Olsson f. 1894, gift med Agda Maria Hedvig Siltberg från Fardhem f. 1901, bosatta vid Kauparve 1:66, se denna!.

1897: Josefina Olsson, se ovan.

1904: Karl Albrekt Olsson Sjöpilt f. 1853 d. 1932 från Burs, gift 1:a gången 1881 med Maria Elisabeth Lyberg f. 1853 d. 1903 från Kauparve Grund. Barn: Maria f. 1882, gift med Karl Olsson i Alskog, Karl f. 1884, bosatt i Stockholm, Johan f. 1886, gift på Ljugarn, Emil f. 1889, gift till Hablingbo, Alma f. 1893, gift till Alskog.

Karl Sjöpilt gift 2:a gången 1904 med änkan Josefina ”Pilt-Fine” Helena Olsson f. Larsdotter 1865 d. 1948 från Rikvide på När, tidigare gift 1888 med Eudor Jakobsson och 1893 med Jakob Olsson. Josefinas barn i 1:a äktenskapet: Elin Kristina Elisabeth Jakobsson f. 1889, Agda Jakobina Josefina Jakobsson f. 1890, gift 1912 med brunnsborraren Karl Petter Mattias Öström f. 1881 d. 1974 från Tiricke/Bosarve på När, bosatta vid Kauparve 1:27. Barn i 2:a äktenskapet: Johan Gunnar Olsson f.1894, gift 1918 med Agda Siltberg i Fardhem, de köpte Kauparve 1:66. Gemensamt barn: Astrid Albertina Karolina f. 1906 d. 1956, gift 1927 med Karl Niklas Leonard Karlsson vid Bomunds i Hammaren på När.

1940-talet: Boplatsen revs.

(Sidan uppdaterad: 2019-05-10)