Mattsarve 1:47 fd Allmänningen
(Vinjettbild: Stefan Haase 2015)

Jämför man denna bild med den 102 år äldre bilden nedan, ser man att husets huvuddrag är kvar. En veranda har tillkommit, papptaket är bytt mot plåt och fönstren har förstorats. Foto: Stefan Haase 2015.

Det här är ett av arbetartorpen som ursprungligen låg under Allmänningen, men som efter laga skiftet kom att ligga under Mattsarve. Stället byggdes vid 1840-talets början av arbetskarlen Hans Ahlström f. 1806 och hans hustru Maria Mattsdotter f. 1812, bägge från Lau. Fastigheten bestod då av dagens manbyggning, fast utan bakbygge, däremot lär det ha funnits ett brygghus. Till stället hörde troligen något enklare uthus. Hans och Maria gifte sig 1841 och fick fyra barn. Efter hustruns död 1860 gifte Hans följande år om sig med Maria Elisabet Österberg f. 1819 i Stånga. Hans dog som ”backstugusittare” 1876.

Fastigheten övertogs av dottern i första äktenskapet Anna Maria Ahlström f. 1842, gift 1883 med drängen vid Botvide Olof Petter Olofsson f. 1857 och bördig från Martebo. De byggde troligen den lilla ladugården omkring sekelskiftet 1900, se bild. Olofsson var jordbruksarbetare och vikarierade som klockare, han avled 1901. ”Arbetareänkan” Anna Maria bodde kvar i huset till sin död 1917.

Makarna Olofsson fick inga egna barn men tog till sig en fosterson från Allmänna barnhuset i Stockholm, Karl Oskar Friberg f. 1885. Återlämnad till barnhuset efter två misslyckade placeringar i Stockholm kom han 1888, nära tre år gammal, till Olofssons i Lau. Uppväxten där blev inte helt lätt, vid inspektion befanns han vara kry och duktig, men till en början mycket svårhanterlig och olydig. Han betecknades som ”hårdagad” och sades ha varit ”hatad” av sina kamrater i Lau skola. Senare fick han dock en belöning av Barnhuset och även sina nattvardskläder betalda av dem. Karl Friberg var som ung dräng på gårdar i Lau och Lye, han återflyttade dock till sin fostermors hus som han övertog vid hennes död. 1910 köpte han 15/1024 mantal jord av Lars Hansson på Mattsarve för 875 kr. Det kom sig av att vid skiftet tillföll bl a delar av jorden mellan kyrkan och infarten till Lau valskvarn Mattsarve 1:33 och Lars Hansson på den gården sålde 8 smålotter till olika ägare.

Karl Friberg gifte sig 1918 med hushållerskan Karolina Ahlgren från Burs, f. 1896. De fick två döttrar, Kally och Frida, f. 1918 och 1920. Makarna tog 1925 också hand om Fribergs svärmor från Burs. Karl Friberg var en av de sista arbetarna som bodde i något av arbetartorpen i Lau. Hustrun Karolina avled 1951 men Karl behöll huset till sin död 1966. Då bestod fastigheten av 1,5 ha jord, men den såldes ifrån efter Fribergs död. Han hade 1 gris och 50 höns. Taxeringsvärdet var år 1950 1.800 kr.

Här ser vi arbetartorpet som Hans Ahlström och Maria Mattsdotter byggde på 1840-talet. Papptaket och ytterdörrarna är nog tillkomna när Karl Friberg blev ägare. Som de flesta torpen består huset av ett rum på var sida om skorstensstocken, med en farstu framför skorstenen och ett minimalt kök bakom den. Under huset finns ovanligt nog en låg källare. Foto: Masse Klintberg 1913.

Fribergs efterlevande behöll fastigheten några år men på 1970-talet såldes den till Alex Christiansson, f. 1904, lantbrukare och från 1948 ägare av Fie 1:4 i Lau. Alex hade stället som pensionärsbostad, men flyttade efter en tid till Hägdarve i När där han avled 1979. En sonson till Alex äldre bror Valter, företagaren Benny Kristiansson i Hemse övertog då fastigheten. Benny Kristiansson f. 1950 renoverade boningshuset och använde det som fritidsbostad. Han sålde stället 1989 till justitierådet Johan Lind f. 1934 och fil kand Ellen Lind, f Rooth 1937, från Stockholm. De använder det som sommarbostad. Linds byggde till bakbygget 1995, inredde ladugården och byggde ut småbodarna till sommarrum.

Här ses den relativt nya ladugården, som kan ha hyst en häst, ett par kor och någon gris, samt höns. Typiskt för det tidiga 1900-talet är fähuset i sten och foderloftet i trä, samt de spröjsade fönstren. Halmtak var speciellt vanligt i Lau. Foto: Masse Klintberg 1913.

Ägarlängd

Omkring 1841: Hans Ahlström f. 1806 i Lau, d. 1876, gift första gången 1841 med Maria Mattsdotter f. 1812 i Lau, d. 1860. Gift andra gången med Elisabet Österberg, f. 1819 i Stånga, d. 1885. Barn: Anna Maria f. 1842, Johannes Petter f. och d. 1846, Petter f. 1849, Mattias Oskar f. 1857.

Omkring 1883: Anna Maria Hansdotter f 1842 i Lau, gift 1883 med Olof Petter Olofsson f. 1857 i Martebo, d 1901.

1917: Karl Friberg f. 1885 i Stockholm, d. 1966, gift 1918 med Fanny Johanna Karolina Ahlgren f. 1896 i Burs, d. 1951. Barn: Kally Karolina Maria f. 1918, Frida Tora Margareta f. 1920.

Omkring 1970: Alex Christiansson, f 1904 i Lau, d. 1979.

Omkring 1980: Benny Kristiansson, f 1950 på När.

1989: Johan Lind, f. 1934 och Ellen Lind f. Rooth 1937 från Stockholm.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)