Mattsarve 1:40
(Vinjettbild: S. Haase 2017)

Ägare till ena halvan av Mattsarveparterna var vid 1700-talets början Lars Olofsson från VAR DÅ?, som köpt gårdsparten 1701. När Lars dog 1719 delades denna part i två fjärdedelar mellan Jacob Jacobsson som fick ursprungsparten Mattsarve 5/16 och Per Michelsson som fick den nya parten Mattsarve 1:40 och det är den vi skall följa här. Jacob och Per brukade gårdsdelarna tillsammans, den formella delningen kom inte förrän 1730-40.

1712 gifte sig Per Michelsson f. ? från Liffride med Christin Jonsdotter f. ? från VAR DÅ? och de övertog den här parten. Den gick därefter i arv i två generationer. Först till sonen Jon Persson, gift 1:a gången 1745 med Gertrud Nilsdotter från Maldes på När, 2:a gången 1758 med Catharina Rassmusdotter från Liffride. Jon Persson och Catharina Rasmusdotter byggde en ny manbyggnad i sten 1771 och fick skattebefrielse för det. När Jon Persson dog 1765 gifte Catharina om sig med drängen Olof Olofsson från Pavalds på När, men han blev inte ägare till gården. När sedan Catharina dog, åkte Olof Olofsson ut och Jon Perssons son i första äktenskapet Jon Jonsson ärvde gården gårdsparten omkring 1776. Olof Olofsson lät sig dock inte nedslås, utan gifte om sig året efter med en ny änka i Hablingbo. När hon dog efter några år åkte Olof ut igen, men då hade han koll på att änkan på grannparten Mattsarve 1:4 var ledig, så han gifte om sig för 3:e gången!

Lydelse på stenhusresolutionen 1771 med kommentarer

Jon Jonsson gifte sig 1778 med Catarina Tomasdotter från Hablingbo, men de fick inga barn, så de sålde gårdsparten 1793 ? till Per Persson från Dalbo på När och hans hustru Engela Olofsdotter från Bertels i Hablingbo. Därefter har parten gått inom släkten. Sista traditionella lantbrukaren på gårdsparten var Mauritz Ödahl. Hans håg stod mer till musik än jordbruk. Mauritz spelade flera instrument, bla fiol och mandolin och var musiklärare på dessa instrument.  Nuvarande ägaren Lars-Erik Ödahl är 7:e generationen på gårdsparten.

Det här var den sista av Mattsarve/Hallbjäns-grannlagets 5 sammanbyggda ladugårdar. Den låg kvar längs landsvägen till omkring 1960, då även den revs bort. Mot det oputsade partiet på gaveln har grannpartens ladugård stått. Manbyggnaden med bakbygge syns t v. Foto: Masse Klintberg 1913.

1950 bestod parten av 15 ha åker, 20 ha skog, 14,5 ha betesmark, samt tomt. Jordarterna var sandmylla, grus-och lerjord och 10 ha var dränerad. Man höll 2 hästar, 5 kor, 5 ungdjur, 50 lamm, 4 grisar och 60 höns. Taxeringsvärdet var 11.400 kr. Under 1950-talet avvecklades jordbruket och därefter har man endast hållit ett 15-tal lamm. Omkring 1960 revs stenladugården som stod ute längs landsvägen, det var då den sista kvarvarande av de ursprungligen 5 sammanbyggda ladugårdarna i grannlaget. Man byggde i stället ett lammhus i trä inne på tomtens västsida.

Här ses gårdsparten nerifrån de öppna betesmarkerna i norr. Ladugården med vinkelbyggt tröskhus stod uppe vid landsvägen. Manbyggningen kan vara det stenhus man uppförde 1791, men som kraftigt byggts om på 1870-talet. Bakbygge ser mycket mer 1700-talsmässigt ut. Foto: Masse Klintberg 1913.

Ägarlängd

1600-talet: Inga säkra uppgifter.

1712: Per Michelsson f. ? från Liffride 1:1, gift 1712 med Christin Jonsdotter f.? från VAR DÅ? Barn: Anna f. 1713, Jon f. 1717 hemmagift, Murre f. 1721, Catarina f.1724, Per f. 1731.

Omkring 1745: Jon Persson f. 1717 d. 1765, (benämndes dräng vid giftermålet!) gift 1745 med pigan Gertrud Nilsdotter f.? d.1758 från Maldes på När. Barn: Jon f. 1752 hemmagift, Nils f. 1756.

1758: Jon Persson f. 1717 d. 1765, gift 2:a gången 1758 med Cathrina Rassmusdotter f.1725 d.1776 från Liffride 1:1. Barnlöst. Hustrun gifte om sig 1766 med drängen Olof Olofsson.

1766: Catharina Rassmusdotterr f. 1725 d. 1776, gift 1766 med Olof Olofsson f. 1742 d. 1802 från Pavalds på När. Troligen inga barn. Olof blev 1777 omgift 2:a gången med änkan Malena Hansdotter St Domerarve i Hablingbo, 3:e gången 1782 med änkan Christina Hansdotter på Mattsarve 1:4!

Omkring 1776: Jon Jonsson f. 1752, gift 1778 med Catarina Tomasdotter f.1746 från (St Domerarve?) i Hablingbo. Barnlöst.
Omkring 1793: Per Persson (Osäkert) f. 1767 från Dalbo på När, gift 1793 med Engela Olofsdotter f. 1771 från Bertels i Hablingbo. Barn: Lena Cajsa f. 1795 hemmagift.

Omkring  1814: Lars Larsson f. 1791. Från Gumbalde 1:10, gift 1814 med Lena Cajsa Persdotter f. 1795. Brita Catarina f. 1816, Per f. 1819 hemmagift, Engela Magdalena f.1822, gift 1852 med Gustaf Gustafsson vid Galtungs i Burs, Anna Elisabet f. 1828, gift 1857 med Petter Classon vid Hallbjänne på När, Lars f. 1834.

Omkring 1850: Per Larsson f. 1819, gift 1850 med Maja Stina Mattsdotter f. 1821 från Hallsarve 1:11. Barn: Katarina Elisabet f. 1850 hemmagift, Anna Greta f. 1853, gift till Liffor på När, Lars Petter f. 1856.

 

Omkring 1870: Jakob Petter Ödahl f. 1849 från Hallbjäns 1:4/Autsarve i Garde, gift 1870 med Katarina Persdotter f. 1850. Barn: Maria f. 1870, flyttade till Amerika, Johan Petter f. 1873 hemmagift, August f. 1876, flyttade till Amerika, Oskar f. 1879, flyttade till Amerika, Hulda f.1882 flyttade till Amerika, Karl Gunnar f. 1884, han köpte Granatska Nybygget 1:4 1914, blev gift 1919 med Anna Ester Gertrud Karlkvist från Bosarve på När.

1914: Johan Petter Ödahl f. 1873, gift 1909 med Ebba Eugenia Katarina Mårtensson f. 1889 från Granatska Nybygget 1:4. Barn: Johan Vilhelm Mauritz f. 1912, Margit f. 1913 d. 1932. Fosterdotter: Dagmar Charlotta Johansson f. 1925, gift med Kjell Jakobsson f.1923 från Kauparve 1:28 och bosatta på Ljugarn.

1947: Mauritz Ödahl f. 1912 d. 1976, gift 1964 med Marja-Leena Auvinen f. 1938 från Savonlinna i Finland. Barn: Marjas son Lars-Erik Ödahl f. 1958, gemensamma sonen Per-Ulmer f. 1965.

1994 : Lars-Erik Ödahl f. 1958.


Manbyggnaden 2017. Foto S.Haase.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)