Mattsarve 1:33 fd 5/16 och 1:2
(Vinjettbild: A. Wästlund 2016)

Denna part kom troligen till 1719, då den förutvarande halva gårdsparten delades i två fjärdedelar efter den förre ägaren Lars Olofssons död. Jacob Jacobsson från Hummelbos i Burs, gift 1706 med Cathrina Jonsdotter från VAR DÅ?, blev ägare av denna relativt stora part, nästan 1/3 av det ursprungliga Mattsarve. Parten var sannolikt välmående, vilket visar sig i att Jacobs och Cathrinas son Jakob med sin andra hustru Margareta som första part på Mattsarve byggde ett stenhus 1773. Den andra fjärdelen brukades av Per Mickelsson från Liffride, som 1712 hade gift sig med Cathrinas lillasyster Christin Jonsdotter, se Mattsarve 1:40. I början brukade familjerna gårdsparterna tillsammans, fram tills en formell delning skedde omkring 1730-40.


Mattsarve målat av bygdekonstnären Ragnar Persson Hallbjäns 19??

Lydelse på stenhusresolutionen med förklaringar

Gårdsparten gick sedan från far till son till 1800-talets slut. Den siste ägaren i denna släkt Olof Jonassson och hans fru Josefina rev det gamla stenhuset från 1773 och uppförde ett nytt mycket stort hus med bakbygge 1888. Men i o m det pågående skiftet sålde de gårdsparten 1898 och flyttade till Amerika, men återkom efter några år och bostatte sig vid Gumbalde 1:9 i Lausbyn.


Den nya familjen står framför den nya stora manbyggnaden uppförd 1888, en stor parstuga med dubbla fönster på långsidorna till de båda rummen. Under hela huset är en källare. T v syns köksbakbygget med brygghus i källarvåningen. Från vänster: Lars Hansson 46 år, därefter troligen dottern Agnes Maria Lorentina 9 år och hustrun Margareta Lorentina 43 år. Nästa dam skulle kunna vara Lars´ syster Christina Amalia 50 år och hennes dotter. Den gamla damen är nog Lars´ mor Lena Andersdotter 77 år. Foto: Masse Klintberg 1904.

Köpare till gårdsparten var Lars Hansson och hans hustru Marareta på den mindre grannparten 1:4, som var ungefär ¼-del av det ursprungliga Mattsarve. Iom köpet slogs parterna ihop och denna nygamla part blev ett stort jordbruk motsvarande 9/16-delar av det ursprungliga Mattsarve. Lars och Margareta flyttade in i Jonassons manbyggning, vilken var betydligt större och modernare än deras förutvarande. De rev den gamla manbyggnaden 1904, se Mattsarve 1:4, och alla ekonomibyggnaderna på båda parterna och byggde en ny för sin tid mycket stor ladugård.


De gamla fähusen på bilden ser äldre ut än vad de troligen är. Det var sällsynt med ladugårdsbyggnader i sten före 1800-talets mitt. Den större ladugården t v innehöll troligen kohus, dörrarna är rätt smala, liksom de närmaste i den mindre ladugården, vilken här kunde ha hyst ungnötshus, gödselstacken tyder på det. Men att ha gödselhögen inne på gården, dessutom obehändigt inne i ett hörn, var lite ovanligt, men inte unikt. Dubbel-dörrarna t h kan ha gått till ett stall. Den större ladugården ser ut att ha halmtak (bindtak), medan den lilla har faltak. Virke sågades nästan alltid i 7-alnarslängder (= 4.20m) och var taket större, fick man skarva som här. Trots de skröpliga taken, var byggnaderna nog inte så dåliga, men gammalmodiga. Foto: Masse Klintberg troligen 1907.

Näste ägare blev Lars och Margaretas son Henrik Larsson och hans hustru Rosa Karlsson från Kauparve 1:10 och efter dem sonen Sigvard Larsson, gift med Stina Sellin från Eskelhem. Sigvard var en föreningsmänniska som var med i många sammanhang. Han var länsombudsordförande för LRF, ledamot för Centern i kommunalfullmäktige, styrelseledamot i dåvarande Mälarskog och nämndeman.  Dessutom var han en stor hästvän och bedrev avelhingststation på gården för ardenner och russ.

1950 bestod gårdsparten av en total areal på 89 ha fördelat på 25 ha åker, 40 ha skog 1 ha änge och 22 ha betesmark samt tomt. Jordarterna var sandmylla, grus- och lerjord. Taxeringsvärdet var 28.200 kr + 8.100 kr i skogsvärde.

1975 tog dottern Birgitta tillsammans med maken Eddie Olsson från Hallute på När över gården och utvecklade den till en mjölkgård med spannmåls-, bet- och potatisproduktion. 2006 var det dags för nästa generation att ta vid, när sönerna Mikael och Roger med familj blev nya ägare. De avvecklade mjölkkorna och byggde upp en köttdjursstam i stället, dessutom har man hästar och smådjur. Spannmålsproduktionen är omfattande. Nöt- och lammkött, ägg och grönsaker säljer man i Mattsarve gårdsbutik. Gården har idag 45 ha åker + 20 ha åkerarrende, 40 ha skog och 15 ha betesmarker.

Här bygger man en av socknens största ladugårdar 1907, både hög och bred. Intressant är att se att halm ännu var det gängse takmaterialet, halm användes ända fram till c:a 1920. Lägg märke till de klena byggnadsställningarna. De stående smäckra granstammarna kallades spiror. Bommarna, som lutade inåt, byggdes in i murverket för att ge byggnadsställningen stadga. När byggnaden var klar, högg man av bommarna. Ladugården kom att innehålla mjölkkor i exakt 100 år. I bakgrunden skymtar en bit av den gamla ladugården samt en ladugårdsflygel. Här hystes sannolikt gårdens djur medan bygget pågick. Stenmaterial till ladugården fick man sannolikt från den gamla ladugården och den rivna gamla manbyggnaden: Foto: Masse Klintberg 1907.

Ägarlängd

1600-talets slut?: Jon Pehrsson f ? Dotter Catarina Jonsdotter f.?, Christin Jonsdotter f.?

1707: Jacob Jacobsson f.? från Hummelbos i Burs, gift 1706 med Catarina Jonsdotter f. 1682 från ?. Barn: Annika f. 1709, Helvig f. 1712, Lars f. 1716, Anna f. 1719, Margareta f. 1722, Jakob f. 1726 hemmagift, (Johan f. 1731?).

Omkring 1748: Jakob Jakobsson f. 1726, gift 1748 med Christina Larsdotter f. ? från ? d. 1764? Barn: Lars f. 1751, John f. 1757 hemmagift, Jakob f. 1761.

1765: Jakob Jakobsson f.1726 gift andra gången 1765 med Margareta Bertelsdotter f. 1735 från Mattsarve 1:33. Barn: Catarina f. 1767, Lisken f. 1770.

Omkring 1784: John (Jon) Jakobsson f. 1757, gift 1784 med Greta Larsdotter f. 1761 från Fie 1:12. Barn: Anna f. 1785, Jakob f. 1786 hemmagift, Christina f. 1789, gift medsjömannen Lars Laudin vid Gumbalde 1:6, Lars f. 1792, Margareta f. 1797, gift 1820 med Christen Christensson vid Smiss 1:3.

Omkring 1816: Jakob Johansson f. 1786, gift 1816 med Anna Gertrud Larsdotter f. 1795 från Gumbalde 1:10. Barn: Jonas f. 1817 hemmagift, Margareta (Greta) Catarina (Cajsa) f. 1827, gift 1853 med Daniel Jakobsson på Fie 1:22, Jakob f. 1830, gift 1859 med Brita Cajsa Johansdotter vid Sigsarve i Alskog, Lars f. 1832, gift 1848 med Anna Elisabet Olofsdotter vid Kauparve 1:4.
Omkring 1855: Jonas Jakobsson f. 1817, gift 1855 med Katarina Maria Olofsdotter f. 1833 från Kauparve 1:4. Barn: Jakob f. 1857, Olof f. 1859 hemmagift, Jonas f. 1862, Lars f. 1867.

 

Denna bodlänga stod mellan manbyggnadens bakbygge och ladugården. Byggnaden verkar ha varit uppförd i trä och pinnmurs-teknik (en klen bulstomme med tunna stenväggar), av fönstren att döma omkring 1875, då nyromanska fönster av denna typ var omtyckta. Vilka funktioner de 5 bodarna innehållit är okänt, men längst t v var det nog dass. Någon av de stora dubbeldörrarna ledde troligen till en vedbod. Längst t h bör någon form av verkstad eller hantverkslokal ha varit inrymd med tanke på de stora fönstren. Loftet har vädringsluckor, vilket visar att man här haft spannmålsmagasin. Bodlängan revs troligen 1939 då en flygel byggdes på samma plats. Framför t v är en brunn. T h skymtar trappan upp till bakbygget. Foto: Masse Klintberg 1907.

Omkring 1884: Olof Jonasson f. 1859, gift 1884 med Josefina Katarina Maria Jakobsdotter f. 1864 från Fie 1:4. Barn: ???

1898: Lars Hansson f. 1858, gift 1883 med Margareta Lorentina Häglund f. 1861 från Husarve 1:1. Barn: Lars Henrik Emil f. 1885 hemmagift, Agnes Maria Lorentina f. 1895, gift med Gunnar Larsson på Tälleby i Garde.

1921: Henrik Larsson f. 1885, gift 1916 med Rosa Johanna Maria Karlsson från Kauparve 1:10, död 1944. Barn:  Lars Johan Sigvard f. 1916 hemmagift, Karl Gunnar Erenius f. 1918, gift med Kerstin Larsson på Tälleby i Garde.

1948: Sigvard Larsson f. 1916, gift 1948 med Stina Lucia Elfrida Sellin f. 1919 från Valde i Eskelhem. Barn: Birgitta Margareta Kristina f. 1948 hemmagift.

1975: Eddie Olsson f. 1944 från Hallute på När, gift 1972 med Birgitta Olsson f. 1948. Barn: Mikael f. 1968, Roger f. 1972.

2006: Mikael Olsson f. 1968 och brodern Roger Olsson f. 1972, gift 2004 med Åsa Sillén f. 1974 från Häljebol i Värmland. Barn: Annie f. 2004, Madeleine f. 2005 Elias f. 2009.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)