Kauparve grund 2

Innan de två Kauparveparterna 1:83 (1:9) och 1:82 (1:4) flyttades upp till Kotorget 1870, fanns här två små boplatser, Kauparve Grund 1 och Kauparve Grund 2, vilka kom att ligga öster resp söder om de stora gårdsparterna när de kom hit. När dessa små boplatser uppstod är okänt. Här bodde, åtminstone i ett initialskede, människor med anknytning till Kauparve gårdsparter. Vilka som bodde på Kauparve Grund 1 är huvudsakligen utrett, medan vilka som bodde på Kauparve Grund 2 är mera osäkert. De på 1 hade det mestadels fattigt och svårt, medan de på 2 kanske hade det något bättre.

Kauparve Grund 2 låg där gårdsplanen till Kauparve 1:82 finns idag. Boplatsen bestod av ett stenhus under faltak inne på tomten, ett brygghus av trä (sannolikt bulhus) med faltak som en flygel och ute vid landsvägen, Nårdarkväiar, låg en ladugård i sten och trä under spåntak, samt ett dass.


Bilden ovan är ett starkt förstorat utsnitt från en panoramabild över Kauparve och Fie (borttaget) gårdar sedda från sydväst. I bildens mitt står en byggnad som liknar en väderkvarn i sten, en sådan byggnad är inte känd på denna plats. T h om ”kvarnen” ses flygeln på Kauparve 1:82 (1:4), därefter manbyggnaden. T h om manbyggningen ses ett litet vitt stenhus med gaveln hitåt, långsidan skymtar och man ser en dörr mitt på och ett fönster på var sida, som visar att huset är en parstuga. Detta är bostadshuset på Kauparve Grund 2, påfallande likt de närliggande Sunnkörke Grund och Mattsarve 1:50, se dessa! T v om huset ses den tillhörande brygghusflygeln i trä, som skymmer en stor del av manbyggnaden bakom. Ungefär mitt emellan ”kvarnen” och Kauparves ladugård längst t v kan man ana en liten ladugårdsbyggnad med långsidan ljusare än gaveln t h. Det är Kauparve Grunds ladugård. Foto: Masse Klintberg 1906.

Kauparve Grund 2 har anknytning till den rivna gårdsparten Kauparve 17/64-dels mantal, som kom till 1760. Där föddes Anders Andersson Laurin 1808. Han gifte sig 1833 med Anna Margareta (Ann-Grete) Larsdotter f. 1809 från Anderse 1:2. Hennes far Lars Hansson var gift 1:a gången med Margareta Nilsdotter från Kauparve 1:81 (1:10), så där fanns en koppling till Kauparve. Anders och Ann-Grete ”ägde ¾-dels tunnland jord med åbyggnader på Kauparve Grund”. Det bör ha varit fastigheten Kauparve Grund 2, till vilken de sannolikt kom vid giftermålet 1833. Om de bebyggde fastigheten, eller om den redan fanns, vet vi inte.

Anders och Ann-Grete fick troligen som enda barn dottern Anna Catarina (Ann-Cajse) 1833, som gifte sig 1856 med Lars Larsson på Fie 1:81 (1:35), deras dotter Anna (Annen) Margareta gifte sig i sin tur med den i senare tid så kände Fäi-Jakå. 1841 flyttade troligen Anders bror Thomas Petter med fru och barn in i ett av de två rummen och 1847 flyttade sannolikt den äldste brodern Lars Andersson Laurin med hustru Anna in. Det måste ha blivit väldigt trångt i huset, men 1850 flyttade Thomas Petter med familj till Stånga. 1870 flyttade arbetaren och fiskaren Anton Petter Pettersson f. 1837 vid Bommunds i Hammaren på När till Kauparve Grund 2 med sin sambo Birgitta Katharina (Brita Cajsa) Thomasdotter f. 1833 från Kauparve 1:80 (1:5), det var grannparten till varifrån Laurins kom. Vad som gjorde att Petterssons flyttade in i ett hus som redan var bebott är inte känt. Men fattiga människor fick tränga ihop sig och vara glada över att få tak över huvudet. Fast den troligaste orsaken till att Petter och Brita kom hit var nog den att de fick köpa Kauparve Grund 2 billigt mot det att Laurins fick bo kvar. 1872 gifte sig Lars och Annas äldsta dotter Lisa sig med Olof Hoffmann och de flyttade hit. Men varken de eller Lars och Anna verkar ha stått ut med förhållandena, för 1873 flyttade de till Allmänningen.

1881 tog Petter Pettersson sig namnet Boberg. 1895 flyttade Petter och Brita till Kauparve 1:28 nere vid Sandbo Ainar. De köpte stället, som hade några tunnland åkerjord, av Petters fiskekompanjon den driftige Ferdinand Jakobsson på Hallsarve 1:10, se denna! Ferdinand hade i sin tur köpt fastigheten samma år av den förste kände ägaren Niklas Larsson, vars far kom från Kauparve, okänt vilken part.

Trots att Bobergs flyttat 1895, stod de som ägare av Kauparve Grund 2 vid skiftet. År 1900 blev de ålagda att flytta ut, men det blev inte av, utan byggnaderna revs bort någon gång mellan 1906 och 1910. På bilden ovan ser åtminstone bostadshuset ut att vara i gott skick, men familjen Larsson på stora gårdsparten bakom behövde expandera och bygga sin nya ladugård mm på denna plats, vilket de gjorde 1910-11.

Ägarlängd

Före 1833: Okänt

 Omkring 1833: Anders Andersson Laurin f. 1808 d. 1903 från Kauparve 17/64-dels mantal, gift 1833 med Anna Margareta (Ann-Grete) Larsdotter f. 1809 d. 1898 från Anderse 1:2. Barn: Anna Catarina (Ann-Cajse) f. 1833 d. 1926, gift 1856 med Lars Larsson på Fie 1:81 (1:35). Inneboende 1841-1850: brodern Thomas Petter f. 1818 d. 1872, gift 1841 med Lena Elisabeth Mårtensdotter från Stånga och okänt antal barn. Inneboende 1847-1873: Lars Andersson f. 1805. d. 1874, gift 1830 med Anna Maria Carlsdotter f. 1806 d. 1885 från Gannor 1:8 (1:4) + troligen 4 barn och en måg.

Omkring 1870: Anton Petter Pettersson Boberg f. 1837 d. 1922 från Bommunds i Hammaren på När, sambo med Birgitta Katharina Thomasdotter f. 1833 d. 1917 från Kauparve 1:80 (1:5). Inga barn.

Omkring 1907: Boplatsen rivs bort.

(Sidan uppdaterad: 2019-11-14)