Kauparve 9/64 mantal

Omkring 1760 delade halvsyskonen Anders Andersson och Butvi Andersdotter gårdsparten 26/64 mantal i två delar. De delade inte lika, utan Anders fick 17/64 och Butvi 9/64 mantal för döttrar ärvde bara hälften mot bröder ända fram till 1845. Anders bodde kvar, medan Butvi och hennes man Jacob Eskilsson byggde upp en ny gårdspart längst ut i öster på tomten av Kauparveparterna. De fick inga barn tillsammans, så det blev Jacobs dotter Cissela som tog över denna part. Hon hade gift sig 1755 med Olof Lukasson från Allmännings i Sproge och de fick tre barn. Cissela var svårt synskadad och vistades därför alltid hemma. Sonen Jakob Olofsson blev 1777 näste husbonde. Han gifte sig året därpå med Lisa Thomasdotter från VAR DÅ? på När.

Jakob och Lisa byggde ett nytt hus i sten och fick 1796 skattebefrielse för detta. Manbyggningen var 18 alnar (10,8m) lång och 10 alnar (6,0m) bred. Huset hade farstu med dörr ”med lås och behör”. Bakom farstun låg ett kök med ett fönster och spis med bakugn. Dagligstugan hade 2 fönster, spis av Burgsvikssten (öppen spis med sandstensomfattning) och dörr med behör. Från farstun gick en trappa upp till övervåningen som hade en hall med ett fönster. Över farstun låg en kammare med ett fönster, spis av Burgsvikssten med spjäll (nymodighet!) och dörr med gångjärn och lås. Över dagligstugan var det loft. Huset hade ”ett varaktigt flistak och wäl byggt”! Här uppe bodde nog Jacob och Lisa. De fick tre barn.


Tomtkartan från storskiftet 1816 gällande Kauparve. Parten 9/64 som tillkom 1760 ses längst t h på den gamla tomten. Vägen ”Gamla Qwiorna” som går snett över tomten var troligen så helig, att man inte kunde flytta på den för att få en rimlig gårdstomt, därför fick ladugårdsbyggnaderna ligga på snedden. Det gjorde inte så mycket först, men när parten 1:82 kom till 11 år senare, blev placeringen olycklig, vilket nog bidrog till att parten gick upp i Fie 1:14 och försvann.

Ett syskonbyte med Stainstugu i Hablingbo skedde omkring 1805, dit dottern Anna gifte sig och varifrån sonen Olof Jakobsson fick sin fru Magdalena ”Lena” Olofsdotter. Olof gick in i det militära och blev sergeant, varvid han tog sig namnet Lauvall. Gården var nog för liten för att man enbart skulle kunna leva på dess avkastning, det behövdes inkomst utifrån. Olof och Lena fick 5 barn, av dessa blev äldste sonen Jakob näste ägare, gift 1833 med Greta Hansdotter från Snausarve 1:11. De fick dottern Lisa och sonen Jakob. Lisa gifte sig 1858 med Nils Nilsson på Fie 1:14 och flyttade dit. Jakob gifte sig 1868 till Medebys i Lye och tog över gården där. Då löstes Kauparve 9/64 mantal in till Fie och därmed försvann gårdsparten. Vad som hände med byggnaderna är inte känt, de revs troligen bort. Men åtminstone stenhuset, som inte var särskilt gammalt, stod nog kvar så länge båda föräldrarna levde, dvs till 1876.

Ägarlängd

1744. Butvi Andersdotter f. 1724 d. NÄR DÅ? gift NÄR DÅ? med Jacob Eskilsson från Stenbro i Silte f. 1733 d. NÄR DÅ? Inga gemensamma barn. Jacobs Barn: Eskild f. NÄR DÅ? Cissela f. NÄR DÅ?

Omkring 1760: Olof Lukasson från Allmännings i Sproge f. NÄR DÅ? d. NÄR DÅ? gift 1755 med Cissela Jacobsdotter f. 1733 d. 1808. Barn: Jacob f. 1756 hemmagift, Catarina f. 1762, Anna f. 1765.

1777: Jacob Olofsson f. 1756 d. 1823 gift 1778 med Lisa Tomasdotter från Kulde på När f. 1753 d. 1816. Barn: Olof f. 1779 hemmagift, Anna f. 1783, gift NÄR DÅ ? med Olof Olofsson vid Stainstugu i Hablingbo, Cecilia f. 1786 d. 1867, gift 1817 med Anders Lyberg f. 1784, se Kauparve Grund 1!

1804: Olof Jacobsson Lauvall f. 1779 d. NÄR DÅ? gift 1804 med Magdalena Elisabet Olofsdotter från Stainstugu i Hablingbo f. 1781 d. 1835. Barn: Jakob f. 1807 hemmagift, Olof f. 1809 gift 1833 med Bodilla Maria Bothelsdotter och boende på By Grund i Eke, Clas f. 1811, Margareta Elisabet f. 1813, Tomas Petter f. 1816.

Omkring 1833: Jakob Olofsson f. 1807 d. 1876 gift 1833 med Margareta Hansdotter från Snausarve 1:11 f. 1803 d. 1898. Barn: Lisa Dorotea Jakobsdotter Lauvall f. 1835 d. 1930 gift 1858 med Nils Johannes Nilsson vid Fie 1:14, Jakob Niklas f. 1840 d. 1924 gift 1868 till Medebys i Lye.

1868: Gårdsparten löstes in till Fie 1:14 och byggnaderna revs senast 1876.

(Sidan uppdaterad: 2019-12-06)