Kauparve 1:66
(Vinjettbild: Stefan Haase 2016)

I vinjettes ses bostadshuset efter den yttre restaureringen 2016.

Denna fastighet uppstod 1896, men hur turerna gick till är lite oklart. Det kan ha funnits ett arbetartorp här tidigare, en liten agtäcktladugård på denna tomt skymtar på en bild från 1895 tagen längs vägen. Hans Petter Carlsson kan ha köpt tomten, troligen från Kauparve 1:10 vid denna tidpunkt, men mer troligt är att hans fru Hanna Lauström gjorde det. Hans Petter föddes 1861 vid Granatska Nybygget 1:3, se detta. Han var son till backstuguhjonet Carl Jöns Närström och hans hustru Margareta Maria Fagerberg, båda födda i Lau. Hans Petter arbetade som dräng i Alskog och på När mellan 1876-79, men 1881 flyttade han till Portland i Connecticut i USA. Där träffade han Johanna Maria Lauström f. 1859 vid Hammarnäs på När. De gifte sig 1884 och bodde i Portland där deras 4 barn föddes.

1894 flyttade Hanna Karlsson hem till Lau med de 4 barnen och bosatte sig på makens barndomshem vid Nybygget. Men 1896 uppfördes det nämnda huset, antingen med pengar som Hanna haft med sig hem eller som Hans Petter skickat hem. Möjligen kan Hans Petter ha varit hemma ett kortare tag vid husbygget, men det finns inga uppgifter om det. I ett brev står det att Hans Petter lät bygga huset åt (sonen) Fredrik, oklart vad det betydde. Huset byggdes i resvirke med liggande panel och spåntak, innehållande ett rum på var sida om en farstu och ett litet kök, till vilket man också uppförde en köksfarstu. Till stället hörde en liten ladugård, som kan ha rymt en ko, någon gris och lite höns. Hit flyttade Hanna med barnen Christina Julia f. 1886, Carl Johan Fredrik f. 1888, Hanna Josefina f. 1890 och Agnes Laurentina (Laura) f. 1891. Det är oklart vad de levde av, men sannolikt var ”Mor Hannä” arbeterska på gårdarna i grannskapet. 1910 benämndes hos ”inhyseshjon”, vilket innebär att hon inte klarade sig själv. Till julen 1914 kom Hans Petter hem och jobbade som byggnadsarbetare, men han återvände till USA våren 1916, troligen då till Springfield i Massachusetts. Av barnen återvände Julia som 14-åring år 1900 och Hanna som 15-åring år 1905 till USA, båda troligen just till Springfieldans Petter och de gifte sig där, men Hanna återkom 1920, se Bjärges 1:25. Laura gifte sig 1916 med Karl Stuxgren på Fie 1:74. ”Mor Hannä” dog 1918.

Sonen Fredrik arbetade först som dräng på faderns födelsegård Nybygget, sen på När till 1921. Troligen blev han ägare till Kauparve 1:66 efter moderns död och flyttade då dit. 1924 gifte han sig med Emmy Petterson f. 1890 vid Fie 2:3 (1:19). 1925 tog Fredrik och Emmy över hennes barndomshem och då sålde Fredrik Kauparve 1:66 till fiskaren Gunnar Olsson f. 1894 från Hallsarve. Genom försäljningen och lite tillköpt jord kunde Fredrik och Emmy utveckla ett mindre jordbruk kompletterat med fiske. 1927 flyttade Hans Petter hem efter sin pensionering, men då var huset han bekostat redan sålt. Han bodde först på barndomshemmet vid Nybygget, men flyttade sen hem till Fredrik och Emmy.


Här ses huset som Hanna Karlsson lät bygga 1896! Hon står t h på trappan med yngsta dottern Laura 16 år. Foto: Masse Klintberg 1907.

Gunnar Olsson växte upp med sin mor Josefina Larsdotter f. 1865 på När som var inhysesänka på någon av Hallsarveparterna. Han gifte sig 1918 med Agda Siltberg från Fardhem f. 1901 och de fick 8 barn. 1919 köpte de Husarve 1:2, men sålde stället 1925 när de flyttade till Kauparve. Agda dog redan 1933 och Gunnar blev ensam med alla barnen. Han var en av socknens främsta fiskare. Han hade bla en kutter ihop med Julius Olofsson vid Smiss 1:4 och de fiskade mycket lax och gädda. Gunnar deltog intensivt i ålfisket under dess storhetstid på främst 1940-talet. Det var bra betalt för dessa fiskar på den tiden, vilket gjorde att Gunnar kunde modernisera huset 1942 genom att bl a klä det med eternitplattor.

Efter Gunnars död 1977 ärvdes stället av dottern Hedvig f. 1927. Hon hade gift sig 1950 med Erik Hall i Avesta och flyttat dit, men skilt sig redan 1954. Hon flyttade 1957 till Växjö, där hon blev sambo med Sixten Nilsson och arbetade bl a på restaurang och textilfabrik. Efter faderns död flyttade hon hem, varefter hon och Sixten levde som särbos. Efter hemkomsten arbetade Hedvig på Lau-Tenn, en filial till Samhall, och därefter hos Samhall på Hemse med IKEA-möbler. På äldre dagar när Hedvig blev sjuklig, fick hon mycket hjälp av först Elsa Lundin och därefter av Elsas dotter Birgit på Botvide/Snausarve. Efter Hedvigs död 2007 ärvde Birgit fastigheten genom testamente.

Birgit Lundin f. 1944 från Snausarve 1:10 och hennes man Rolf Ebbesson f. 1943 från Kristianstad brukade Birgits födelsegård samt den 1983 inköpta gården Botvide 1:5. När de ärvde stället vid Kauparve, började de efter en tid med en omfattande renovering av bostadshuset för att flytta dit permanent.

Ägarlängd

Gunnar Olsson 1970-tal

1896: Hans Petter Karlsson f. 1861 från Granatska Nybygget 1:3, gift 1894 i USA med Johanna (Hanna) Maria Lauström f. 1859 från Hammarnäs på När. Barn: Christina Julia f. 1886, Carl Johan Fredrik f. 1888, Hanna Josefina f. 1890 och Agnes Laurentina (Laura) f. 1891, alla födda i Portland Connecticut. Hanna och barnen återflyttade till Lau 1894 och bosatte sig i det nya huset 1896.

1918: Fredrik Karlsson f. 1888 i Portland, gift 1924 med Emmy Pettersson f. 1890 från Fie 1:19.

1925: Gunnar Olsson f. 1894 från Hallsarve, gift 1918 med Agda Siltberg f. Stånga från Fardhem, d. 1933. Barn: Axel Viktor Lennart f. 1919, Georg Gunnar Adolf f. 1921 d. 1943, Karl Josef Ivan f. 1924, Hedvig Hulda Josefina f. 1927 d. 2007, Gösta Evert Folke f. 1930 d. 2014, tvillingsystrarna Astrid och Anna 1933.

1977: Hedvig Hulda Josefina Olsson f. 1927, d. 2007, gift 1950 med Erik Hall i Avesta till 1954, därefter sambo med Sixten Nilsson i Växjö. Flyttade hem 1977. Inga barn.

2008: Birgit Lundin f. 1944 från Snausarve 1:10, gift 1989 med Rolf Ebbesson f. 1943 från Kristianstad. Rolfs barn: Per f. 1969 och Maria f. 1971. Inga gemensamma barn.

(Sidan uppdaterad: 2019-11-29)