Kauparve grund 1

Hur denna boplats uppstod är höljt i dunkel. Bostadshuset var förmodligen en bulenkelstuga under faltak från 1700-talets första hälft, placerad i backsluttningen vid nuvarande infarten till Kauparve 1:83 (1:9). Huset var på baksidan tillbyggt med ett brygghus. Mitt över infartsvägen till Kauparve 1:83 låg en liten ladugård med agtak. Bostadshuset var rätt stort, varför det tidigare kan ha tjänat som manbyggnad på någon av Kauparveparterna och därefter blivit bostad till någon fattig med anknytning till Kauparve.

Kauparve Grund beboddes på slutet av 1700-talet av änkan och fattighjonet Anna Pehrsdotter Heisslunds f. 1741, husbondedotter från Gannor 1:21(1:2), som 1762 gifte sig med bonden Lars Larsson från Haidslunds i Havdhem. Hon återkom via Grötlingbo till Lau 1776 med maken Lars Larsson, för han hade fått tjänst vid Kauparve 1:83 (1:9). Anna och Lars fick dottern Christina Larsdotter 1777, som verkar ha vuxit upp hos mormor Gertrud Påvelsdotter på Gannor, kanske beroende på att Lars dog tidigt, vi vet inte när, och mamma Anna kanske arbetade som piga. Hon bodde kvar på Kauparve Grund efter Lars död. År 1800 flyttade Christina till modern på Grunden. Vad de levde av är inte känt. Från 1813 fram till sin död 1823 betecknades Anna som fattighjon. Christina arbetade som piga i några år efter moderns död, där efter blev också hon fattighjon.

Arbetskarlen Anders Lyberg f. 1784 från Eriks i Lye, därav namnet Lyberg, gifte sig 1817 med husbondedottern Cecilia Jakobsdotter f. 1786 från Kauparve 9/64-dels mantal i Lau. Cecilia hade 1803 flyttat till Kräklingbo som piga, sedan varit i Vamlingbo, men kom tillbaka 1810. Anders hade varit hälftenbrukare på Husarve på När. De flyttade hit till Kauparve Grund 1819 med 1-årige sonen Jakob Petter Andersson Lyberg. Troligen hade Anders Lyberg fått tjänst på Kauparve och husbonden Jacob Olofsson på Kauparve 9/64 mantal bestämde att de skulle bo här. Lybergs flyttade således in med sin bebis fast Anna och Christina redan bodde i huset! Man undrar hur det gick? Kanske hade husbonden tanke på att Lybergs kunde ta hand om Anna och Christina. I husförhörslängden för 1837-1847 är Christina upptagen, men hon är struken och inget står om någon flytt eller död. I nästa husförhörslängd finns hon inte med. Christina bara försvann!

Lybergs fick en andra son Andreas (Anders) 1826, han blev nöddöpt av jordegumman Greta Botels, men överlevde och bekräftelsedöptes några veckor senare. Han bodde kvar hemma ännu 1847, men vad som sedan hände med honom vet vi inte. Fadern Anders dog 1847 och efter dess beskrivs änkan Cecilia som ”utfattig” fram till sin död 1867. Den förste sonen Jakob f. 1818 lämnade hemmet som 15-åring och var dräng vid Snausarve och andra ställen. Han kom hem 1850. Då var Anna och Christina borta och fadern var död, kvar var bara modern Cecilia. Jakob blev gift 1851 med Maria Catarina Olofsdotter f. 1820 från Hemmor 1:6 och hon flyttade hit. En period var Jakob lysare vid Nabbu fiskeläge, vad han och familjen i övrigt livnärde sig på är inte känt, men troligen var de daglönare på gårdarna runt i kring. Under hela 1860-talet står Jakob uppskriven som ”backstuguhjon”.

Boplatsen togs över av enda dottern Maria Elisabet f.1853, men föräldrarna bodde kvar. Hon gifte sig 1881 med den siste båtsmannen i Lau 114 Karl Albrekt Karlsson Sjöpilt f. 1853 i Burs, men närmast kommen från Dalbo på När. Karl kvarstod i båtsmanstjänst ända till cirka 1908. Båtsmanshållet hade då för länge sedan upphört. Det upplöstes redan 1887, men de kvarvarande båtsmännen fick ännu behålla sin försörjning av resp rote. Sjöpilts båtsmansrote, som också försörjde honom, tillhörde När socken. Vad Karl Sjöpilt försörjde sig på efter båtsmantiden är okänt. Han och Maria fick 5 barn, men ingen tog över, vilket man kan förstå, det var trångt och fattigt, man bodde 8-9 personer i 1 rum och kök.

I samband med skiftet blev Maria och Karl dömda till utflyttning av boplatsen, trots att den inte låg trångt till eller var i vägen, men troligen ville man ha iväg fattigt folk bortom synhåll. Nedtagningen av bostadshuset skulle kosta 33 kr 75 öre och uppsättningen 75 kr, nya material som bräder, sand och kalk skulle kosta 29 kr och en murare skulle kosta 5 kr 50 öre. Husets skick nämns inte, men i o m att man kostnadsberäknade en flyttning, får man anse att skicket åtminstone var någorlunda gott. Om ladugården står det däremot att den var i bristfälligt skick och värderades ”i ett för allt 22 kr”.


Denna bild är ett förstorat utsnitt från en betydligt större bild, där dessa byggnader skymtar i bakgrunden. De föreställer arbetaren och lysaren Jakob Lybergs boplats. Bostadshuset är en 1700-tals bulenkelstuga under faltak med ett enkelt litet brygghus tillbyggt på baksidan. T h skymtar en agtäckt ladugård som hörde till boplatsen. Byggnaden längst th är gåtfull, den ser ut att vara en äldre ladugård i sten med gavelspetsar i trä och faltak, men den finns inte med på skifteskartan. Boplatsen här uppe, Kauparve 1:66, kom till först 1896. Det är något som inte stämmer! Foto omkring 1895.

Nu blev ingen utflyttning av, för Maria Elisabet dog 1903, varefter Karl Sjöpilt gifte om sig 1904 med änkan Josefina Olsson f. Larsdotter 1865 från Rikvide på När. Hon bodde vid Hallsarve Grund 7/64 nere vid Sandbo Ainar vid vägen som går till stranden och Närsakar och Karl flyttade till hennes stuga. Hans barn var då mellan 11 och 22 år gamla och åtminstone de två yngsta borde ha följt med pappan. Kvar i stugan uppe vid Kauparve bodde Karls svärmor Maria Catarina, men hon kördes sannolikt iväg till fattighuset, för när hon dog 1908, var hon ”å församlingen skriven”. Masse Klintberg har heller inte tagit någon bild av huset, vilket han skulle ha gjort om det stått kvar. Sannolikt revs boplatsen när Karl Sjöpilt flyttade och han tog med sig de yngsta barnen till Sandbo Ainar, de andra barnen gav sig ut i livet!

Ägarlängd

Omkring 1775: Anna Pehrsdotter f. 1744 d. 1823 från Gannor 1:21 (1:2), gift 1762 med Lars Larsson f. ? d. ? från Haidslunds i Havdhem. Barn: Christina f. 1777 d. ?

1819: Anders Lyberg f. 1784 d. 1847 från Husarve på När/Eriks i Lye, gift 1817 med Cecilia Jakobsdotter f. 1786 d. 1867 från Kauparve 9/64. Barn: Jakob Petter Andersson Lyberg f. 1818. Andreas (Anders) f. 1826 d. ?.

Omkring 1850: Jakob Petter Andersson Lyberg, f. 1818 d. 1890 från Eriks i Lye/Kauparve Grund, gift 1851 med Maria Catarina Olofsdotter f. 1820 d. 1908 från Hemmor 1:6. Barn: Maria Elisabet f. 1853.

Omkring 1881: Maria Elisabet Lyberg f. 1853, d. 1903, gift 1881 med Karl Albrekt Karlsson Sjöpilt f. 1853 d. 1932 från Burs. Barn: Maria f. 1882, gift med Karl Olsson i Alskog, Karl f. 1884, var vaktmästare på St Karlsö, sedan bosatt i Stockholm, Johan f. 1886, gift till Ljugarn, Emil f. 1889, gift till Hablingbo, Alma f. 1893, gift till Alskog.

Omkring 1903: Boplatsen revs.

(Sidan uppdaterad: 2019-09-15)