Kauparve 1:82 (1:4, 13/48 mantal)
(Vinjettbild: Stefan Haase 2019)

När ägarna av gårdsparten Kauparve 1:83 (1:9) Per Olofsson och hans hustru Anna Christensdotter delade denna part 1771 i tre lika stora delar mellan sina söner Olof, Per och Hans, fick Olof denna gårdsdel. Olof Persson var sedan 1762 gift med Maria Andersdotter från Hemmor 6:21 (1:6). De byggde upp sin gårdspart intill brodern Pers part mitt i gårdsklungan, se tomtkarta nedan! Olof och Maria fick 6 barn. Äldsta dottern Catarina gifte sig med Lars Niklas Bandelin och bosatte sig på den plats norr om Mattsarve, som sedan dess heter Bandelins Täppu. Syskonen Elisabet och Anders blev gifta 1796 med två syskon på Mattsarve 1:6 (nuvarande Hallbjäns 1:18). Vart sonen Olof tog vägen är inte känt, men Hans blev dräng på Bjärges, sedan vid Fie och flyttade vidare till Akebäck 1807. Tomas dog som spädbarn.

Elisabet kom snart tillbaka till Kauparve från Mattsarve. Hennes man Rassmus Olofsson dog tidigt och eftersom Elisabets bror och svägerska hade övertagit gården där, flyttade Elisabet hem med dottern Christina. Elisabet gifte om sig 1799 med Christen Christensson från Bjärges i Garde och de tog i början av 1800-talet över gårdsparten efter Elisabets föräldrar. De fick barnen Olof och Anna innan Elisabet dog, varefter Christen gifte om sig 1819 med Anna Persdotter från Etelhem, men de fick inga barn. Elisabets första dotter Christina gifte sig 1820 med Olof Andersson vid Snausarve 1:26 (1:10). Den andra dottern Anna gifte sig till Bönde 1:8 (riven part). 1816 genomfördes ett storskifte för alla Kauparveparterna för att få b ättre arrondering av markerna. Byggnadsmässigt påverkade det inte denna part.


På storskifteskartan från 1816 ovan ser man det tätbebyggda grannlaget Kauparve. I mitten ses parterna 1:80 och 1:82 som kom till 1771. Parten 1:80 fick en olycklig placering av sina ladugårdar inne på föräldrapartens tomt och 1:82 hade grannpartens ladugård delvis inne på sin tomt. Vid storskiftet bestämdes att parterna 1:80 och föräldraparten 1:83 skulle flyttas ut, men det blev bara 1:80 som flyttade. Situationen medgrannpartens ladugård på 1:82s tomt löste sig omkring 1870, då denna part löstes in till Fie 1:14. Men då hade man på 1:82 redan bestämt sig för att flytta hela gårdsparten till Kotorget. I stället flyttade parten 1:80 in på dess tomt!

Olof Christensson blev nästa husbonde, gift 1826 med Elisabet Larsdotter från Gumbalde 1:30 (1:10). De fick döttrarna Anna och Catarina, vilka gifte sig med bröderna Jonas resp Lars Jakobsson vid Mattsarve 1:33, varvid Anna och Jonas tog över Mattsarve och Catarina och Lars tog över Kauparve. 1870 flyttade Catarina och Lars hela sin gårdspart upp till Kotorget tillsammans med grannparten Kauparve 1:83 (1:9), varvid ekonomibyggnaderna i bulteknik återanvändes på den nya boplatsen, medan manbyggnaderna och flyglarna i sten helt nybyggdes. Detta måste ha varit ett jättearbete!

Catarina och Lars´ son Jakob Anton Larsson och hans hustru Maria Lorentina Larsdotter från Hallbjäns 1:4 (1:19) tog över denna nygamla gårdspart i slutet av 1800-talet. De moderniserade manbyggnaden 1898 med utdraget tak över gavlarna och byggde till ett stort köksbakbygge. 1911 rev de de gamla ladugårdarna som stod ut emot Kotorget och uppförde en ny stor ladugård med lada och magasin söder om den gamla gårdstomten, där förut Kauparve Grund 2 låg, se denna! Man prydde också manbyggnaden med en fin glasveranda, vilken stod klar till bröllopet 1912.


Här ser vi den gamla ladugården som stod ute vid Kotorget, vägen t h är landsvägen mellan Lau och När. Ladugårdens buldel var säkerligen medflyttad från gamla gårdstomten upp hit 1870, medan stendelen med fönster var nybyggd. Stendelen innehöll gissningsvis stall och t v om portlidret låg sannolikt kohuset, båda hade sina gödselstackar ut mot Kotorget. Det var status i att ha stora gödselstackar, det vittnade om välmåga! Utrymmet t h om ladporten hyste sannolikt en hoimd, ett hörum. T v om ladporten, som skyms av en höstack, låg ladan. Foto: Masse Klintberg 1910.

Av de 5 barnen blev det sonen Lars Jacobsson, gift 1912 med Lydia Karlkvist från Bosarve på När, som tog över. Även han var en intresserad jordbrukare och han tillhörde den grupp av bönder i Lau som 1934 förvärvade Lau gård på 96 ha med ett taxeringsvärde på 38.000 kr. Lydia arbetade som handelsbiträde. Lars och Lydia fick 4 söner, varav äldste sonen Gustaf Larsson blev näste ägare. Han gifte sig 1937 med Astrid Nykvist från Visby och de fick sönerna Lars Erik, Nils-Evert och Ronny.


På denna bild tagen från lillgården, ser viden gamla ladugårdens insida med stallets stendel t v. I väggen sitter en lucka, vilket visar att här innanför fanns en hoimd, ett hörum. Stalldörren skyms av bodlängan. T h om portlidret låg kohuset med hoimd och därefter ladporten, längst th skymtar tröskhuset. Bodlängan t v var säkerligen medflyttad från det gamla gårdsläget. Troligen innehöll den vagnbod mm t v och lamm-, gris- och hönshus t h. Ytterligare en bod med snedtak var tillbyggd på gaveln. Foto: Masse Klintberg 1904.

1950 var denna gårdspart den största av de kvarvarande Kauparveparterna. Man hade 24 ha åker, 20 ha god skog, 2 ha änge och 3,5 ha betesmark. Jordarterna var lermylla, sandmylla och myrjord och merparten var dränerad. Man höll 4 hästar och 3 unghästar, 7 kor, 10 ungdjur, 10 modergrisar och 100 höns. Man hade fått elström 1943. Taxeringsvärdet var 24.000 kr. Markinnehavet var detsamma 1996.


Här är den nya jättelika ladugården 1 år gammal. Den kom att förändra hela gårdsbilden, både genom sin storlek och genom sin placering vid sidan av manbyggnaden. Man hade övergett den sedan flera hundra år förhärskande sk Götiska gårdsplanen, där manbyggnad och ladugård stod parallellt mitt emot varandra. Ungmansstången t v hörde ihop med bröllopsfestligheterna. Foto: Masse Klintberg 1912.


Gårdsmiljön är här sedd från väster med grannparten skymtande bakom. Foto: Masse Klintberg 1914.

Sönerna förmådde tragiskt nog inte förvalta detta. Ronny tog över gårdsparten 1975 och drev den till 1990, varefter djuren såldes och markerna utarrenderades. Modern Astrid överlevde alla sina söner och dog 2012, nästan 100 år gammal. Markerna styckades av, merparten köptes av Bo Lindström på Hallsarve 5:1 (1:15). De kraftigt förfallna gårdsbyggnaderna med tomt köptes 2009 av Svante Strandberg och Elise Tuulasaho från Nacka. De har påbörjat en upprustning av fastigheten, vilken de använder som fritidsbostad.


Den stora manbyggnaden med frontespis är byggd 1870. De välarbetade fönsterfodren är typiska för tiden. Foto: Stefan Haase 2019.

Ägarlängd

1771: Olof Persson f. 1741 d. 1804, gift 1762med Maria Andersdotter f. 1742 d. 1818 från Hemmor 6:21 (1:6). Barn: Anna Catarina f. 1763, gift 1792 med Lars Niklas Johansson Bandelin från Ljugarn och bosatt på Bjärges Grund, Elisabet f. 1766, gift 1. 1796 med Rassmus Olofsson på Mattsarve 1:6 (numera Hallbjäns 1:18), hemmagift 2, 1799 med Christen Christensson från Bjärges i Garde, Anders f. 1771, gift 1796 med Brita Olofsdotter på Mattsarve 1:6, Olof f. 1778, Hans f. 1780, Tomas f. 1784 d. 1784.

Omkring 1800: Christen Christensson f. 1764 d. 1839 från Bjärges i Garde, gift 1799 med Elisabet Olofsdotter f. 1766 d. 1819. Christen omgift 1819 med Anna Pehrsdotter f. 1768 från Etelhem. Elisabets barn i 1:a äktenskapet: Christina f. 1797, gift 1820 med Olof Andersson vid Snausarve 1:26 (1:10). Gemensamma barn: Olof f. 1800 hemmagift, Anna Maria f. 1803, gift till Bönde 1:8.

Omkring 1826: Olof Christensson f. 1800 d. 1875, gift 1826 med Christina Elisabeth Larsdotter f. 1799 d. 1869 från Gumbalde 1:30 (1:10). Barn: Anna Elisabeth f.1827 hemmagift, Catarina Maria f. 1833, gift 1855 med Jonas Jakobsson på Mattsarve 1:4 (rivet), Lars f. 1835 d.1847.

Det här är en typisk Masse-bild. Han har ställt upp gårdens folk framför manbyggnad och flygel, placerade så att de inte skymmer väsentliga delar av byggnaderna. Här ser man tydligt att manbyggnadens tak dragits ut över gaveln, medan frontespisens tak ännu går jäms med väggen. Fr v står: Maria Larsdotter, ?, dottern Anna Larsson (Jakobsdotter?), sonen Lars Jakobsson ? och maken Jakob Larsson. Foto: Masse Klintberg 1904.

Omkring 1850: Lars Jakobsson f. 1822 d. 1896 från Mattsarve 1:4, gift 1848 med Anna Elisabeth Olofsdotter f. 1827 d. 1906. Barn: Anna Elisabeth f. 1850, gift till Frigges på När, Lars f. o d. 1857, Jakob Anton f. 1859 hemmagift, Olof f. 1862, gift till Lassor i Alskog, Katarina Maria f. 1867, gift till Maldes på När.

Omkring 1890: Jakob Anton Larsson f.1859 d. 1926, gift 1882 med Maria Lorentina Larsdotter f. 1859 d. 1926 från Hallbjäns 1:19 (1:4). Barn: Anna Maria f. 1885, gift 1912 med Vilhelm Karlsson på Hallsarve 1:27 (1:11), Lars Anton f. 1887 hemmagift, Jakob Oskar f. 1889, gift 1919 med Emy Larsson på Hemmor 4:1 (1:14), Fanny Katarina f. 1892, gift 1918 med Johannes Karlsson på Fie 1:22, Karl Johannes f. 1900, gift till Gangvide på När.

1919: Lars Jakobsson f. 1887 d. 1965, gift 1912 med Lydia Viktoria Elisabeth Karlkvist f. 1885 d. 1978 från Bosarve på När. Barn: Lars Gustaf f. 1913 hemmagift, Jakob Ejnar f. 1914, gift 1937 med Iris Larsson på Botels 1:16 (1:3), Ragnar Oskar f. 1918 d. 2006, trädgårdsmästare i Visby, gift 1955-1983 med Gertrud Emmy Karolina Vennerström från Visby, Karl-Erik f. 1922 d. 2012, gift 1950 med Inga Helena Gustafsson från Bälinge i Södermanland, bosatta i Visby.

1945: Lars Gustaf Larsson f. 1913 d. 1978, gift 1937 med Astrid Ingeborg Margareta Nykvist f.1913 d. 2012 från Visby. Barn: Lars Erik f. 1937 d. 1990, gift 1961 till Kulde på När, Nils Evert f. 1940 d. 1977, gift med Inga Holmström, Hasseläng i Garde, och skild 1975, Bo Gustav Ronny f. 1953 d. 2008, ogift.

1975: Bo Gustav Ronny Larsson f. 1953 d. 2008 ogift.

2008: Astrid Ingeborg Margareta Larsson f. 1913 d. 2012.


Släkten Jacobsson-Larsson har ställt upp sig för fotografering på Kauparves verandratrapp vid Lydia Jacobssons 80-årsdag 1965. I dörröppningen står Lars Jacobsson med hustru Lydia Jacobsson. Nere på trappan t v står sonen Einar Larsson, som gifte sig med Iris Larsson, hon står uppe vid dörren med handväska. Sonen Gustav Larssons fru Astrid står uppe på verandan t h. T v om Iris står Lydias systerdotter Barbro Lindén med barnen Lena Wiklander och Kjell Lindén. T h på trappan står sonen Karl-Erik Larssons fru Inga-Lena Larsson och hennes son Kjell-Ove Larsson. Sonen Gustav Larsson och Barbro Lindéns son Göran Lindén skulle också ha varit med på fotot, men de var ute och jobbade på åkern just då!

Foto: 1965.

2009: Svante Strandberg f. 1958 och Rita Elise Tuulasaho f. 1962 från Nacka. Svantes barn: Isa Fredrika Strandberg f. 1988, Leo Mikael Strandberg f. 1991. Elise barn: Anton Esko Emanuel Karlsson f. 1989, Leon Pauli Gustav Karlsson f. 1994.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2019-12-06)