Kauparve 1:19

1847 sålde Per Hansson sin part Kauparve 1:83 (1:9) till två av sina söner: Per och Karl Johan. Dessa delade parten mellan sig i två halvor, det blev 13/96-delar var. Per behöll barndomsparten. Karl Johan köpte (?) grannparten 17/64s tomt och bostadshus, eftersom den parten hade gått ut sig och bildade där parten Kauparve 1:19. Han moderniserade huset från flackt flistak till brant tegeltak och byggde ny ladugård, men brygghuset delade man på. Möjligen rev han det gamla bostadshuset och byggde helt nytt, när man ser huset på bilden nedan, är utformningen typisk för 1800-talets mitt. Dessa två parter tillsammans med farfaderns brors part Kauparve 1:81 (1:10) låg mycket tätt, se tomtkartan nedan. Farfadern Hans Persson hade blivit ålagd att flytta ut sin part 1:83 vid storskiftet 1816 just för att de bodde så tätt, men det hade inte blivit av.


Tomtkarta från storskiftet vid Kauparve 1816. Gårdsparten 1:83 delades 1847, varvid tomten på grannparten 17/64 köptes in, den parten hade gått i konkurs och här bildades den nya parten Kauparve 1:19. Parten 1:80 hade flyttats ut redan 1816, så tomten var tom.

Båda bröderna gifte sig 1848, Karl Johan Pehrsson med Brita Greta Larsdotter från Gumbalde 1:6 och de fick 4 barn. 1857 fick Pers part nya ägare och då reglerade man parternas ägor genom en lantmäteriförrättning. 1870 flyttade ägarna till 1:83 och de avlägsna släktingarna på Kauparve 1:82 (1:4) upp sina parter till Kotorget, där de alltjämt finns kvar. Ägarna till Pers part rev sitt bostadshus och flyttade upp ladugårdarna, men lämnade kvar brygghuset som Karl Johan övertog, vilket han sedan förnyade, se bilden nedan!


Här ses det vackra bostadshuset Karl Johan Pehrsson förnyade 1847. Brygghuset tillhörde ursprungligen brodern Pers part, men tillföll Karl Johan när Pers part flyttade upp till Kotorget 1870. Sonen Oskar rev det gamla brygghuset med flistak och byggde ett nytt nära manbyggningen för att det skulle hamna inom tomtgränsen. Hela gårdsparten revs när sonsonen Vilhelm slog ihop denna part med Smiss 1:3 och flyttade dit. Foto: Masse Klintberg 1903.

Sonen Oskar Karlsson blev inte ägare till gårdsparten förrän omkring 1871, då han gifte sig med Margareta Maria Christensdotter från Botvide 1:3. Oskar hette då Johansson, men bytte senare till Karlsson. Oskar och Margareta fick 6 barn. Margareta och alla barnen blev ägare 1896 då Oskar avled. Sonen Vilhelm gifte sig 1902 med Alma Christensdotter vid Smiss 1:3. Han köpte ut modern och syskonen från Kauparveparten omkring 1906 och slog samman markerna med Smiss och flyttade dit tillsammans med lillasystern Hilda. Vilhelm stod skriven på Kauparve ännu en tid, men därefter rev han alla byggnaderna vid Kauparve.

Ägarlängd

1847: Karl Johan Pehrsson f. 1819 d. 1901, gift 1848 med Birgitta Margareta (Brita Greta) Larsdotter f. 1821 d. 1907. Barn: Lars Petter f. 1848 d. 1849, Karl Oskar f. 1850, hemmagift, Christina Johanna f. 1856 d, 1856, Hans Petter f. 1857, gift till Hallsarve 1:27 (1:11).

Omkring 1871: Karl Oskar Karlsson f. 1850 d. 1896, gift 1871 med Margareta Maria Christensdotter f. 1852 d. 1912 från Botvide 1:3. Barn: Johannes Christian f. 1872 d. 1872, Josefina Margareta Elisabet f. 1873, Oskar Petter Vilhelm f. 1876, hemmagift, Maria Katarina Johanna f. 1878, gift 1906 i Kräklingbo, Anna Laurentina f. 1880, gift 1902 med Rudolf Laurin på Anderse 1:14 (1:8), Hilda Kristina Karolina f. 1886 flyttade med brodern Vilhelm till Smiss, Karl Johannes f. 1888, köpte 1918 Fie 1:22 och flyttade dit.

1896: Margareta Karlsson och alla hennes barn.

 

(Sidan uppdaterad: 2019-12-06)