Gustav Larsson var den siste brukaren på Husarve. Han föddes på Husarve 1903 och drev gården fram till 1976 då den långa släktkedjan bröts och gården såldes eftersom Gustav och Signe inte hade några barn som kunde ta över. En intressant beskrivning av Gustav finns i tidningsartikeln En resa i Lau från 50-talet där såväl hans musikgärning som hans dagliga gärning i socknen finns beskriven.

Tack vare en serie lyckliga omständigheter fick vi kontakt med Svenskt Visarkiv som visade sig ha ett antal inspelningar med Gustav Larsson och som varit mycket tillmötesgående och skickat kopior på allt material, totalt närmare 40 låtar samt en intervju med Gustav. Förutom Husarn finns ytterligare ett antal musiker från Lau med på inspelningarna. Vi har bearbetat materialet som nu finns tillgängligt under ’Musik från Lau’. Klicka här för komma till inspelningarna.

Gustav Larssons hambo Husarns Hambo finns nedtecknad och spelas här av Ulvsby Spelmän (Bengt Hedman, Lars Busk och Bo Wiktorsson) från Ulvsby utanför Karlstad.

Klicka på pilen för att spela Husarns hambo

Gustav var en mycket mångsidig och uppskattad violinist som var känd som en skicklig och mycket seriös spelman och det hände att han fick träda in som ersättare för någon erkänd musiker, vilket han gjorde med den äran. På denna bild spelar har han tillsammans med några andra musiker, bl.a. Mauritz Ödahl från Lau, för kung Gustav VI Adolf den 27 maj 1953 på Ljugarn vid hans ’Eriksgata. Bredvid kungen står landshövding Åke Hovgard.

(Sidan uppdaterad: 2023-11-23)