Genom att sammanställa kartor från olika epoker kan vi följa utvecklingen i Lau från tidigt 1700-tal till dagens Lau.

1701 genomfördes en stor uppmätning av hela ön för att skapa underlag för en skattläggning av svenska myndigheter efter övertagandet från danskarna. Denna uppmätning följdes sedan upp med en skattläggning på 1740-talet och huvuddelen av dessa arbeten finns bevarade. Skattläggningsunderlaget har digitaliserats och delats upp på användningsområden: åker, äng, hagmark etc. Hela skattläggningsarbetet finns beskrivet i bokform av Jacob Ronsten i boken Gotländska gårdar och ägor kring år 1700 som kom ut 2011.

Kartorna från Laga skiftet 1896 och skiftesböckerna finns i två upplagor varan Lau Hembygdsförening har en. Här används de gamla lokalnamnen som till stor del försvann i det dagliga talet eftersom markindelningen ändrades radikalt i och med skiftet. Genom att gå igenom materialet från skiftet har namnen placerats ut på kartan igen.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)