Gårdarnas historia och deras markinnehav redovisas under fliken Gårdarna i Lau’. I denna avdelning berättar vi om marker som ligger lite utanför gårdarnas vanliga ägor samt andra ägare som t.ex. kronan.

(Sidan uppdaterad: 2021-03-29)