”Lasse bi strandi” var en känd signatur på tidningen Gotlänningen under efterkrigstiden. Hans riktiga namn var Fridolf Larsson. Ska man vara riktigt noga var han döpt till Fritjof – Axel Gustaf Fritjof. Men han lät hellre kalla sig Fridolf. På tidningen ändrade han efter hand sin signatur till det kortare ”Lasse strand”.

Fridolf bodde på Hallsarve inte allt för långt från stranden. Han började skriva för tidningen om fiskeläget vid Nabbu. Därefter blev det en hel serie av artiklar om gotländska fiskelägen. Fridolf skrev gärna på gutamål och lämnade sina bidrag till Herbert Gustafsson och landsmålsarkivet. Hans intresse för sport och idrott var också välkänt på tidningen, där han kallades ett levande lexikon i ämnet.

Trots bristande skolgång var Fridolf tidigt mycket läsintresserad. Efter mycket frånvaro i skolan gick han ändå ut med bästa betyg. Men för honom fanns inga möjligheter att studera vidare. Till yrket blev Fridolf istället byggnadssnickare. Att läsa tidningen intresserade honom emellertid. Och när han på 30-talet inte hade råd med prenumerationen på tidningen, skrev han till Gotlänningens redaktör Svedman och bad om råd hur han skulle göra för att få tidningen. Han blev då omgående erbjuden en prenumeration mot att han skaffade tidningen tre nya prenumeranter, vilket han gjorde. Och så småningom blev han efter insända artiklar också fastare krönikör på tidningen. När Carin Häglund intervjuade honom för tidningen 1958, berättade han att han hade läst sin tidning i femtio år.

I ”Boken om Lau” har han visat sin skrivförmåga i berättelsen ”Slåttergille på Lausholmar”, ett arbete som han själv hade deltagit i. Likaså har han i Lau-boken berättat om Godugnen och om Staffen.

Fridolf var född 1884 på Norra Kyrkogatan i Visby i en liten tjärsmord kåk, men kom redan som tvååring till Lau. Eftersom han behövdes i arbetslivet för familjens försörjning blev det lite si och så med skolgången. Sista skolåret var han ledig i 45 dagar för att arbeta på sågen under vintern. Då var han bara 12 år och fick stapla spån för 75 öre om dagen, vilket ungefär motsvarar 50 kr i 2017 års penningvärde.

Fridolf växte upp med sin mor och styvfar på Hallsarve 1:20, en gård som han tog över 1918. Tillsammans med sin hustru Hanna (Johanna) fick han tre barn. Deras dotter Gertrud gifte sig senare med Harald Vinberg. Gertrud och Harald fick i sin tur dottern Clary Vinberg, som liksom sin morfar blev en känd journalist på ön och välbekant radioröst på Radio Gotland. Harald avled hastigt vid 70 års ålder 1964, på Hallsarve. Huset bebos för övrigt numera av ytterligare en bekant journalist i de gotländska tidningarna, nämligen Risto Leino.

Sammanställt av Gunnar Mannervik 2017

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)