Laus historia beskrivs i stora drag i gårdarnas historia. Men bara i stora drag: alla hade inte egna gårdar och en väsentlig del av de som bott och verkat i socknen har levat sina liv under historiens radar. Vi har försökt berätta deras levnadshistoria och om deras levnadsvillkor. Där fanns båtsmän och bosättare som levde under knappa omständigheter. Där fanns fattigdom och sjukdomar som fick många sockenbor att emigrera från fattigdom till drömmarnas land långt borta i väster.

(Sidan uppdaterad: 2021-04-03)