En tidningsartikel från 50-talet berättar om ett antal då aktuella personer I Lau. Av teckningarnas signatur är resan gjord 1956 men om någon vet mer om artikeln, t.ex. var den var införd, är vi tacksamma för mer information.

Klicka på länken Besök i Lau för att läsa artikeln.

Dokumentet visas som en pdf-fil och du måste ha en pdf-läsare, t.ex. Acrobat Reader, installerad i din dator. Du kan behöva ändra förstoringen (zoom in eller zoom out) i din pdf-läsare för att förbättra läsbarheten av dokumentet.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)