Hallbjäns 1:19 (fd 1:4)
(Vinjettbild: Stefan Haase 2017)

Denna part kom till 1694 när ursprungsgården Hallbjäns 5:1 (1:9) delades mellan Rassmus Eskilssons och Anna Nilsdotters son Nils Rassmusson f. 1662, som övertog föräldraparten, och Annas brorson Per Olofsson f. 1666 och hans hustru Catrin Mattsdotter, som fick denna nya part. Olyckligtvis dog Per redan året därpå, änkan Catrin och dottern Magdalena bodde kvar ett år, men flyttade sedan från Lau, okänt vart. Därefter stod gårdsparten öde till år 1700, då Rassmus och Annas äldste son Lars Rassmusson f.1657 och hans fru Margaretha Jacobsdotter f.1658 tog över den. Det skall finnas ett köpebrev från den 7 oktober 1706 mellan bröderna Lars Rassmusson och Eskil Rassmusson (som övertagit ursprungsparten efter brodern Nils) och som reglerade parternas ägoinnehav.

TOMTKARTA ÖVER HALLBJÄNSPARTARNA Finns köpebrevet kvar?

Lars och Margaretha innehade gårdsparten till Lars död 1720, då blev sonen Rassmus Larsson f. 1695 (?) den nye ägaren. Han gifte sig 1726 med Margaretha Rassmusdotter från Magnuse i Rone. De var brukare av den här parten till omkring 1750 då Margaretha dog. De fick två barn, men båda dog unga, så det blev nya ägare till gårdsparten. Det var Rassmus systerdotter Margareta Mattisdotter f. 1730 och hennes man Rassmus Larsson från Ammunde i Burs som tog över. (Det var alltså två ägare efter varandra som hette Rassmus Larsson). Margareta och Rassmus dotter Margareta f. 1759 och deras måg Lars Larsson f. 1761 från Smiss 1:2 blev nästa ägare av gårdsparten omkring 1790. Sen blev det sonen Rassmus Larsson (!) som med sin fru Catarina Olofsdotter från Linde som tog över och efter dem omkring 1840 dottern Sara med make Lars Persson från Fie 1:22. Sara dog tidigt och Lars gifte om sig 1855 med änkan Maria Jönsdotter från Autsarve i Garde.


Här står familjen Larsson! Från vänster: mågen Oskar Danielsson, fadern Jakob Larsson, dottern Emma med dotterdottern Annie i handen och modern Lovisa. Det har varit bröllop i gården! Emmas yngre syster Fanny hade gift sig med Lars Nilsson på Kauparve, därav bokstäverna L och F i lingonris på fasaden. Det vackra huset var troligen byggt på 1830-talet och revs något år efter det att denna bild togs. Foto: Masse Klintberg 1904.

Sonen i första äktenskapet Jakob Larsson f. 1850 blev på 1870-talet näste ägare, gift med Lovisa ? från När f. 1848. Vid skiftet blev de dömda till utflyttning trots att parten var rätt välbyggd, men parterna låg för tätt. Man hade en fin manbyggnad i sten under tegeltak, se bild, ett brygghus i sten under faltak i dåligt skick, en ladugård i sten under ag- och halmtak, ett tröskhus med tillbyggd bod, ett vagnsskjul, en smedja i sten under brädtak, se bild, samt flera småhus i mindre gott stånd. Kostnaderna för att flytta hela gårdsparten var år 1900 beräknad till 1.731 kr och 25 öre. Det blev dottern Emma och hennes man Lars Oskar Danielsson från Fie 1:22 som kom att genomföra den mödosamma utflyttningen när de tog över parten 1904, ett arbete som tog 8 år.


Ladugården hade t v troligen ett stall med hoimd, den lilla hoimdluckan är öppen. Sedan följer gårdens infart med stängda portar. Därefter följer ett stort kohus med hoimd t v. Laddelen med ladportar verkar ha varit tillbyggd. Efterson ladugården stod längs landsvägen, var man tvungna att ha gödselstacken inne på gården. T v skymtar en bulbyggnad med faltak som troligen innehöll vagnbod, lammhus mm. Foto: Masse Klintberg 1904

Sonen Harry Danielsson f. 1903 övertog gårdsparten 1936, gift 1930 med Elsa Larsson från Botels 1:3. De fick 3 döttrar, varav yngsta dottern Vivi f. 1937 blev näste ägare, gift 1959 med Irving Lövgren f. 1936 från Dalbo i Halla. De fick barnen Sylve f. 1960 och Katharina f. 1963. Sylve Lövgren med sambo Carina Olsson f. 1963 från Hallute på När blev ägare 1990. De fick döttrarna Jeanette f. 1988 och Veronica f. 1991. Irving och Sylve drev gården och bildade Hallbjäns Handelsbolag 1988, men det avvecklades 2005 och Sylve blev då ensamägare.

1950 bestod gårdsparten av 17 ha åker, 13 ha skog, 14.5 ha ängs- och betesmark samt tomt. Åkerarealen var till större delen täckdikad. Jordarterna var sand- och grusblandad mylla. Man höll 4 hästar, 8 kor, 4 ungdjur 4 grisar och 70 höns. 1995 hade arealen ökat genom bla tillskottet från Bjärges 1:5 (1:39) till 41, 6 ha åker, 20,9 ha skog och 10 ha betesmark. Man hade då 40 kor och 60 ungdjur. Ladugården blev moderniserad 1979-80, en hölada och en maskinhall tillkom 1975 resp 1990. Denna gårdspart har gått i samma släkts ägo sedan sin tillkomst 1694, men släkten kan spåras till 1600-talets början!


Det var en storslagen gårdsanläggning Oskar och Emma Danielsson byggde. Manbyggnaden från 1912 är en hög parstuga med dubbel fönstersättning i modern utformning. På baksidan gjordes ett köksbakbygge. Huset står på en hög blockimiterad sockel, innanför vilken det finns en källarvåning. Taket är täckt med papp i lodstående vådor och skorstenarna är höga och gjorda av tegel. Flygeln byggdes redan 1904 och här bodde man nog några år innan manbyggnaden var klar. Mellan byggnaderna skymtar smedjan. Det ser ut som om hela trädgården är full av högvuxna foderbetor! Foto: Masse Klintberg 1915.

Ägarlängd

1694: Per Olofsson (1666-1695) från Hallbjäns 5:1 (1:9), gift 1690 med Catrin Mattsdotter f.? från ?. Barn: Magdalena f. 1692.

1700: Lars Rassmusson (1657-1720) =Per Olofssons fasters son, gift ? med Margaretha Jacobsdotter (1658-1724) från ? Barn: Rassmus c:a 1695, Anna f. 1702.

1720: Rassmus Larsson (c:a 1695-1756) gift 1726 med Margaretha Rassmusdotter från Magnuse i Rone död 1750. Barn: Margaretha (1727-1727), Lars (1728-1738).

Omkring 1750: Rassmus Larsson f. ? från Ammunde i Burs, gift 1748 med Margareta Mattisdotter f. 1730 =Rassmus systerdotter, hennes morfars far var Rassmus Eskilsson då Hallbjäns ännu var odelad, se Hallbjäns 5:1 (1:9). Barn: Lars f. 1753, Mattias f. 1756, Margareta f. 1759 hemmagift.

Omkring 1790: Lars Larsson f. 1761 från Smiss 1:2, gift 1790 med Margareta Rassmidotter f. 1759. Barn: Anna f. 1795, Rassmus f. 1799 hemmagift.

Omkring 1821: Rassmus Larsson f. 1799, gift 1821 med Catarina Maria Olofsdotter f. 1796 från Linde. Barn: Sara f. 1823 hemmagift, Anna Maria f. 1827.

Omkring 1840: Lars Persson f. 1816 från Fie 1:22, gift 1840 med Sara Rassmidotter f. 1823, död 1853. Barn: Greta Cajsa f. 1844, gift till Botels 1:2, Lars Petter f. 1847, Jakob Petter f. 1850 hemmagift.

1855: Lars Persson f. 1816 från Fie 1:22, gifta andra gången med änkan Maria Catarina Jönsdotter f. 1821 från Autsarve i Garde, förut gift med Johan Ödahl. Barn: Styvsonen Jakob Petter Ödahl f. 1849, gift 1870 med Catarina Persdotter på granngården Mattsarve 1:18, Maria Lorentina f. 1859, gift 1882 med Jakob Anton Larsson på Kauparve 1:4.

Omkring 1875: Jakob Larsson f. 1850 med Lovisa Helena ? f. 1848 från När: Emma f. 1876 hemmagift, Fanny f. 1879, gift 1903 med Lars Nilsson på Kauparve 1:5.

1904: Lars Oskar Danielsson f. 1871 från Fie 1:22, gift 1899 med Emma Jakobsdotter f. 1876. Barn: Annie f. 1900, gift 1930 med Niklas Bergman på Bjärges 1:39 (1:5), Harry f. 1903 hemmagift.

Här poserar familjen i bättre vardagskläder i ladports-öppningen. Det var typiskt att man helst skulle hålla i någonting, det fick inte se ut som om man var sysslolös: räfsor för kvinnorna och högafflar till karlarna! Från vänster ser vi Lovisa 67 år, Jakob 65 år, dottersonen Harry 12 år (han ser lite äldre ut!), mågen Oskar 44 år och dottern Emma 39 år. Dotterdottern Annie 15 år saknas på bilden. Foto: Masse Klintberg 1915.

1936: Harry Danielsson f. 1903, gift 1930 med Elsa Larsson f. 1906 från Botels 1:3. Barn: Ingrid f. 1931, gift med Evert Larsson vid Hemmor 1:2, Gunnel f. 1935, gift med Arne Pettersson vid Harstäde i Dalhem, Vivi f. 1937 hemmagift.

1967: Irving Lövgren f. 1936 från Dalbo i Halla, gift 1959 med Vivi Danielsson f. 1937. Barn: Sylve f. 1960 hemmagift, Katharina f. 1963, gift med Olof Söderström vid Folke på När.

1990: Sylve Lövgren f. 1960, sambo med bankkassörskan Carina Olsson f. 1963 från Hallute på När. Barn: Jeanette f. 1988 lantbruksarbetare, sambo med sågverksägaren Björn Wickström f. 1981 Botvalde i Stånga, deras barn Tor f. 2015 och Ylva f. 2017, och förskollärare Veronica f. 1991, sambo med Viktor Bäckman i Västerås.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)