Hallbjäns 1:14
(Vinjettbild: Stefan Haase 2016)

Det nya bostadshuset från 1999 på fastigheten flankeras i vinjettbilden av det äldre brygghuset.

Omkring 1790 delade ägaren till Hallbjäns 1:9 Lars Johansson sin gårdsdel i två nya parter, varav sonen Olof Larsson f. 1753 fick ifrågavarande part, det som senare blev Hallbjäns 1:14, och mågen Per Persson den part som blev Hallbjäns 1:9. Detta var andra delningen av Hallbjäns. Olof gifte sig 1779 med Catarina Carlsdotter f. 1758 från Bönde 3/32 mantal. Det var de som byggde upp den nya gårdsparten.

Olof och Catarina fick 4 barn, där äldste sonen Lars Olofsson f. 1779 blev näste ägare, gift med Catarina Tomasdotter. De fick också fyra barn och även här tog äldste sonen över, Lars Larsson f. 1809 gift 1835 med Anna Gertrud Mattsdotter f. 1814 från Starrlause i Stånga. Lars och Anna ägde gårdsparten mellan ungefär 1835-1850, varefter Annas bror Per Persson Hallander f. 1815, först boende vid Hallsarve, blev ny ägare. Vart Lars och Anna och deras tre barn tog vägen är inte känt.

Per Hallander hade en son, Lars Per Hallander f. 1840. Han gifte sig 1865 med Brita Cajsa Johansdotter f. 1841 från Botvide 1:2. Dessa fick fyra barn, men ingen tog över. Det kanske berodde på att byggnadsbeståndet var gammalt och bristfälligt och att man dessutom blev dömd till utflyttning vid skiftet. Gårdsparten hade en manbyggnad av trä (bulhus?) under faltak, en flygel i sten under spåntak innehållande brygghus, källare och fiskebod, samt en bulladugård under agtak, se bilden nedan. Flyttningen av gårdsparten var år 1900 beräknad till 624 kr och 75 öre, vilket var en av de lägsta kostnaderna i socknen för en hel gårdsparts utflyttning. Lars Per Hallander verkställde ingen utflyttning, utan styckade och sålde all jord i smålotter, varefter gårdens byggnader revs. Gårdsparten försvann, men uppstod i en mindre skepnad med nya ägare några år senare!

Det här är troligen den ladugård som Olof Larsson och Catarina Carlsdotter byggde omkring 1790, uppförd i bulteknik under agtak. Den innehöll fähus i vänstra delen och lada i den högra. T v är en bod bibyggd. Tyvärr finns ingen bild på manbyggnaden innan den revs. Foto: Masse Klintberg 1907

Lars Pettersson på Hallbjäns 1:9 köpte en del jord av Lars Per Hallander. 1910 köpte Arvid Södergren f. 1879 från Bjärges 1:33, se denna, 7,5 ha av Hallanders förutvarande mark och byggde upp det lilla jordbruket Hallbjäns 1:14 på ungefär samma plats som Hallanders gårdspart hade legat. Stället fick en vinkelbyggd manbyggnad i trä, en brygghusflygel också i trä, samt en ladugård i sten med foderloft av trä i den tidens anda, samt en förrådsbod av div återanvänt virke. På stället höll man 1950 1 häst, 3 kor, 2 ungdjur, 3 grisar och 30 höns. Taxeringsvärdet var 4.400 kr.


T h ses den moderna manbyggnad som Arvid Södergren uppförde 1910. T v ses Hallgrens bostadshus på Hallbjäns Grund rivet omkring 1935, se denna. Längs t h skymtar den nya ladugården till Hallbjäns utskiftade gårdspart. Foto: Masse Klintberg 1916.

Arvids bror Nils Södergren f. 1874 flyttade med delar av sin familj in till Arvid 1924, men Nils själv bodde på nätterna i sitt gamla hus tills det brann ner 1943, då flyttade in på ett vindsrum här. Nils var gift med Emeli f. Myhrström 1871 i Garde. I praktiken delade Nils och Arvid på Emeli redan före flytten, hon kallades ”brödernas kvinna”. Vilka av de 6 barnen som var Nils´ resp Arvids är okänt, men det spelade ingen roll, för sämjan var god och barnen deras gemensamma. Emeli var en omtyckt person som skapade god stämning omkring sig och Nils var rolig. Södergrens ställe var en samlingsplats för boende i trakten, där man informellt träffades och pratade. Bröderna Södergren var kända som duktiga hantverkare, Arvid var dessutom fiskare och jordbrukare, Nils var snickare, mjölnare och kvarnbyggare. Barnen flyttade hemifrån så fort de slutat skolan och arbetade som pigor och drängar, utom Linnéa och Gustav f. 1910 som var yngst. Han tog hand om familjen när föräldrarna blev äldre, skötte den lilla gården och jobbade utanför. När Nils dog 1945 testamenterade Arvid stället till Gustav. Arvid själv dog 1953 och Emeli 1954. Gustav kände sig ensam och flyttade omkring 1956 ner till änkan Rut Hansson på Snausarve 1:12 och lämnade stället öde.

1997 köpte Eva Hernbäck f. 1945 och Göran Johnson f. 1946 från Stockholm, vilka sommarbott vid Anderse 1:13 sedan 1979, det avstyckade och då förfallna stället. De byggde ett nytt bostadshus i gotländsk stil som Göran ritat ungefär på den plats där Hallbjäns Grund har legat, se detta. Det gamla bostadshuset, dess flygel, ladugård och förrådsbod har man successivt restaurerat med bibehållande av det ursprungliga utseendet. Eva har anlagt en vacker perennträdgård och i övrigt försökt återställa äldre delar av trädgården. De använder fastigheten som fritidshus.

Ägarlängd

Omkring 1790:  Olof Larsson f. 1753 från Hallbjäns, gift 1779 med Catarina Carlsdotter f. 1758 från Bönde 3/32 mantal. Barn: Lars f. 1779 hemmagift, Jonas, f. 1785, Olof f. 1788, Anna, f. 1791.

Omkring 1809: Lars Olofsson f. 1779, gift NÄR DÅ? med Anna Catarina Tomasdotter f. ? från ?  Barn: Lars f.1809 hemmagift, Catarina Maria f. 1811, gift med Per Persson Hallander f. 1815 från Hallsarve/Starrlause i Stånga, Olof f. 1813, Anna Christina f. 1816, gift med båtsman Anders Brakarl.

Omkring 1835:  Lars Larsson f. 1809, gift 1835 med Anna Gertrud Mattsdotter f. 1814 från Starrlause i Stånga. Barn: Anna Greta f. 1837, Lars Niklas f. 1841, bosatt på Husarve grund,  Anna Maria f. 1843.

1850:  Per Persson Hallander f. 1815 från Starrlause i Stånga, gift ? med ?  Barn: Lars Per Hallander f. 1840 hemmagift.


I bildens mitt står Södergrens nästan nybyggda hus. En gammalmodig bulbod under faltak t v har flyttats hit. Hos Hallgrens t h ser det ut som en bakugn sticker ut genom väggen på bostadshusets bakbygge, vilket var ett tillägg till huset och innehöll kök och brygghus. Det lilla skjulet i resvirke är nog ett dass. Foto: Masse Klintberg 1916.

Omkring 1863: Lars Per Hallander f. 1840, gift 1864 med Brita Cajsa Johansdotter f. 1841 från Botvide 1:2. Barn: Katarina f. 1865, gift 1907 med Petter Hansson vid Botvide 1:3,  Anna Johanna f. 1867, Lars Petter (Per) f. 1871, han köpte Bjärges 1:12 men drunknade 1907, Lars Oskar f. 1873 gift till Burs.

Omkring 1907: Lars Pettersson på Hallbjäns 1:9 som köpte en del av jorden, se ovan.

1910:  Arvid Södergren f. 1879. Ogift men sammanlevande med Emeli Charlotta Jakobina Myhrström f. 1871 från Garde, som formellt var gift med brodern Nils. Gemensamma barn: William f. 1896 d. 1979 ogift, Ebba f. 1897 gift med Oskar Pettersson i Visby, Gustav Jakob Ernfrid f. 1900, gift 1927 till Snausarve 1:11 med Hermana Hansson, Emmy Maria Linnéa f. 1903 d.1979 ogift, Svea Dagmar Fredrika f. 1904, gift 1930 med John Östman på Bjärges 1:16, Gustav Adolf f. 1910, sambo från 1956 med Rut Hansson på Snausarve 1:12.

1945:  Gustav Södergren f. 1910, d. 1996.

1997:  Eva Hernbäck f. 1945 och Göran Johnson f. 1946.  Barn: Johanna Katrin f. 1976, Jakob Kristoffer f. 1979, tvillingarna Jerker Joakim och Jens Joel, f 1983.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)