Hallbjäns grund (riven)
(Vinjettbild: Från skifteskartan 1896)

Hallgrens boplats på Hallbjäns grund kom till omkring 1850 som en avstyckning från den nordligaste Hallbjänsparten, Hallbjäns 1:9, då en son därifrån, Jakob Larsson Hallgren f. 1829, fick en bit jord att bygga på av sin far. Jakob tog sig namnet Hallgren och gifte sig 1853 med Lena Jacobsdotter f. 1826 från Alva. Det var de som flyttade hit huset vi ser på bilden och moderniserade det. Huset innehöll ett rum på varje gavel med en gemensam skorstensstock mitt i huset. Framför skorstensstocken fanns en farstu, bakom den ett minimalt kök, vilket gjordes större när man tillfogade bakbygget som skymtar t v.


Denna idylliska bild visar Hallgrens bostadshus och i bakgrunden Södergrens bostadshus. Längst t h skymtar ladugården till Mattsarves södra part. Hallgrens hus var troligen ett äldre bulhus, som man flyttade hit och panelade in, här med ett modernt papptak. Personerna kan vara Linda Hallgren 21 år med sonen Lennart 1 år på armen, maken Jacob Antons mor Linda 57 år och Anna Margaretas styvfar Anders Olofsson, född 1831 och således 82 år gammal. Foto: Masse Klintberg 1913.


Här ser vi gaveln på Hallgrens bostadshus och en enkel bod med snedtak t v. Mitt i bilden ståtar den nybyggda bulladugården, så ny att gaveln ännu inte hunnit målas! Det var säkert tänkt att ladugården skulle byggas till ut mot vägen t h och ersätta det provisoriska skjulet där. Boplatsen övergavs 13 år efter det att bilden togs! Södergrens märkliga kvarn t h. Foto: Masse Klintberg 1916.

Jakob och Lena fick döttrarna Christina Katarina 1853 och Anna Margareta 1857. Jakob drunknade redan 1860 och Lena gifte om sig 1862 med Anders Olofsson f. 1831 från Mattsarve ? och de fick dottern Maria Olivia 1863. Ingen av döttrarna ärvde stället, utan det gjorde Anna Margaretas son Anton Hallgren f. 1887. 1910 köpte han 6/1024 mantal jord av Lars Hansson på Mattsarve 1:33 för 262 kr, vilket var tomten, som efter skiftet hade kommit att tillfalla Mattsarve. Han gifte sig 1912 med Linda Olsson f. 1891 från Hallsarve och de fick tre barn. Anton dog 1927 och Linda gifte om sig 1929 med Reinhold Hansson vid Snausarve och flyttade dit. De fick två barn tillsammans. Inget av barnen från de två kullarna tog över boplatsen vid Hallbjäns, varför byggnaderna revs omkring 1935.


T v går Körkakarskväiar utanför Hallgrens lilla bulladugård med halmtak, vilken sannolikt blev uppförd när denna boplats etablerades omkring 1850. På baksidan står en bulbod som kan vara äldre än bulladugården. Till höger står en enkel resvirkesbod som nog var tämligen nybyggd vid fototillfället. Hallbjäns kvarn i bakgrunden finns kvar, men allt annat är borta. Foto: Masse Klintberg 1913.

Ägarlängd

Omkring 1850:  Jakob Larsson Hallgren, f. 1829, gift 1853 med Lena Jakobsdotter f. 1826 från Alva. Barn: Christina Katarina f. 1853, gift 1884 med Lars Anton Lindgren f 1843 från Bosarve på När, Anna Margareta f. 1857 med sonen Anton Hallgren f. 1887.

1862:  Anders Olofsson f. 1831 från Mattsarve ? gift med Lena Jacobsdotter f. 1826. Barn: Maria Olivia 1863.

Omkring 1912:  Anton Hallgren f.1887, gift 1912 med Linda Olsson f. 1891 från Hallsarve 1:8. Barn: Lennart f. 1912, gift till Sunnkörke 1:4, Albert f. 1913, gift med Gullan Persson f. 1915 från Mattsarve 1:6 och bosatta i Visby, Ingrid f. 1916, gift 1934 med Gustav Johansson f. 1907 till Botels 1:12.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)