Hallbjäns 1:7
(Vinjettbild: ?)

När Lars Hallander på Hallbjäns 1:14 styckade sin gård och sålde jorden i olika lotter 1910, köpte Arvid Persson från Mattsarve 1:6 (nu Hallbjäns 1:18) ett större markstycke nordost ut mot Gumbaldehållet. Arvid och hans hustru Hanna byggde här upp en ny gårdsmiljö med vinkelbyggt bostadshus i trä, ladugård, stort hönshus, snickarverkstad mm. Förutom jordbrukare var Arvid byggmästare, därav snickarverkstaden. Efter det att han lämnat över gården till sonen, arbetade han som klockare i Lau i 15 år.


Det ursprungliga huset är den vänstra delen, huskroppen t h med verandan tillkom 1924.

1933 tog sonen Ragnar och hans fru Märta över och drev det lilla jordbruket vidare. Ragnar var en stor personlighet med konstnärliga intressen. Han verkade som bygdemålare med särskild förkärlek till att avbilda socknens gårdar. Mest känd var han kanske som sångare, han sjöng när han arbetade och han kunde tom överrösta sin grålletraktor. Han var också musikalisk och spelade flera instrument, samt var en skicklig imitatör, se kapitlet om Ragnar! Märta var känd som en driftig och orädd person med särskilt gott handlag med hästar.

Ragnar Persson
Foto: Enar Hansson 1977

1950 bestod gården av 13,5 ha åker och 2 ha skog, samt tomt och trädgård. Jorden var av lera, grus och sandmylla. Man höll 2 hästar, 5 kor, 3 grisar och hela 150 höns, man hade hönseri. Taxeringsvärdet var 8.800 kr. Senare avvecklades hästarna och Ragnar skaffade sig nämnda grålletraktor samt ytterligare ett par kor.

Märta och Ragnar hade fosterdottern Solveig Hedberg. Hon träffade Berndt Göransson från Glimminge i Skåne när hon gick på lanthushållsskola i Hammenhög. Efter skolan bodde Berndt 1 år i Lau och arbetade hos Petterssons på Kauparve Bärodlingar och de gifte 1949. De flyttade sedan till Glimminge och övertog Berndts föräldragård där, så det var ingen som fortsatte med jordbruket på Hallbjäns, varför det avvecklades under 1970-talet. Merparten av markinnehavet såldes, bl a myrjord i Laus myr, hagmarker vid stranden och ett skogsskifte på Branden i Garde, endast den mark som idag återstår runt själva gården blev kvar. Strax före Ragnars död 1979 fick Solveig och Berndt gården i gåva, varefter deras son Stig Göransson bodde här på somrarna.

Solveig och Berndt sålde gården 1988 till Kerstin Bendelin från Hörsne. Kerstin är textildesigner och driver sedan 1983 företaget Jordnära med ekologiska kläder och har butiker i Visby och på fastlandet samt postorder. Som hobby födde upp hon upp nordsvenska hästar. 2003 blev hon sambo med behandlingsassistenten Kaj Hedlund, som hade med sig 36 islandshästar i boet! 2012 köpte Kerstin och Kaj den avstyckade gården Botels 1:2 och flyttade dit både själva och klädföretaget. Hallbjäns hyrs ut för permanentboende. Kaj har sina islandshästar betande på både Hallbjäns och Botels m fl marker.


Denna ursprungliga del av bostadshuset är ett äldre bulhus, som Arvid flyttade hit 1912, panelade in och byggde om. 1924 byggdes huset till bakåt här ifrån sett. Lagningarna i bla spåntaket beror troligen på att Arvid flyttade hit huset i sektioner. En ursprunglig del är partiet t h om dörren, där bulväggarna är synliga.

Det är sannolikt Arvid 39 år och hans fru Hanna 45 år som sitter mot husväggen. Sonen Ragnar 12 år står nog bredvid trappan, men den som står på trappan är okänd. Foto: Masse Klintberg 1916.

Ägarlängd

1910: Arvid Persson f. 1877 från Mattsarve 1:6 (Hallbjäns 1:18), gift 1903 med Hanna Byström f. 1871 från Alskog. Barn: Ragnar f. 1904.

1933: Ragnar Persson f. 1904 d. 1979, gift 1926 med Märta Häglund f. 1906 d.1985, från När. Fosterdotter: Solveig Hedberg f. 1928 från Stockholm.

1979: Solveig Göransson f. 1928 d. 2013, gift 1949 med Berndt Göransson vid Glimminge i Skåne. Barn: Stig Göransson f. 1952, Allan Göransson 1960.

1988: Kerstin Bendelin f. 1956 från Hörsne, sambo med Kaj Hedlund f. 1954 från Karlskrona/Södertälje. Kerstins barn: Petter Bendelin f. 1983, sambo med Eva Szentivanyy, barn: Viktor.

2012: Gården är uthyrd till Ellen och Daniel Bood med barnen Leon och Nora.


Här ses ladugården som Arvid byggde 1912. T h fanns det fähus med hönslucka t v om dörren. I mitten var det lada. T v hade Arvid sin snickarverkstad, därav skorstenen! När sonen Ragnar tog över 1933, byggde han den betydligt större ladugården som finns kvar än idag. Foto: Masse Klintberg 1916.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)