Under 1700- och 1800-talen blev odlingsjorden allt mer uppdelad på fler och mindre jordlotter. Dessa små och utspridda lotter hindrade ett rationellt jordbruk och orsakade onödiga transporter. För att komma till rätta med problemen, som var de samma också på fastlandet, kom år 1859 en kunglig förordning som sade att laga skifte skulle verkställas. Detta innebar att bönderna på ett organiserat sätt och med Lantmäteriet som verkställare skulle byta mark med varandra så att alla fick större och sammanhängande landområden i utbyte mot de små och utspridda lotterna. Lantmäteriet började arbeta på projektet 1889 och var klara med sitt förslag i Lau 1896 men på grund av ett antal överklaganden kunde inte reformen fastställas förrän 1905. Processen tog alltså 17 år! Kartan som upprättades ger en utomordentligt detaljerad bild av Lau vid tiden kring förra sekelskiftet och processen kring det laga skiftet skulle kunna vara underlag för mer forskning kring Laus historia.

Gå till Skifteskartan
Läs Förklaringar till skifteskartan (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om den stora jordreformen i utdraget ur ’Boken om Lau’:

lauboken

(Sidan uppdaterad: 2019-01-27)