1701 års geometriska uppmätning genomfördes av lantmätaren Matthias Schilder som underlag för den 1745 genomförda skattläggningen. Klicka på symbolen för lager uppe till höger för att välja gård. Då visas gårdens markinnehav 1701.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2018-11-06)