Insamlingen av alla ägonamn i Lau från skifteskartan är nu klar. De som jobbat med detta har varit Ninni och Anders Wästlund, Gunlög Pettersson, Jorun Alvengren, Gunnar Mannervik, Roland Sandsten och Stefan Haase. Gunlög, Gunnar och Stefan har sedan gått igenom stavningen på alla namnen, så de blivit konsekvent gotländska. Stefan har sedan ritat in alla ägoområden och skrivit ut deras namn på ett kartlager som Anders har kopplat ihop med dagens karta. Man kan lätt se att landskapet i Lau genomgick en kollossal förändring vid skiftet. Det finns tex massor av namn med –”änge” där det idag är åker. Men många ägor är helt eller delvis kvar också. Av socknens sedan medeltiden 18 försvunna gårdar lever 14 ännu kvar i ägonamnen, som t ex gården Tomte på gränsen mot När. Det finns några ägonamn som vi inte förstår innebörden i, tex Sibbvät och Tabbakar, vad betyder ”Sibb” resp ”Tabb”? Det finns mycket mer information om Lau som vi kan ta fram från kartor, det här är bara början! Ägonamnen och allt annat som vi förhoppningsvis kommer att få tag i och bearbeta, skall successivt läggas ut på hemsidan, så att alla Lauboar och andra kan se vad egna och andras marker heter, hur det såg ut i socknen vid olika tidsperioder och mycket mera.

 

(Sidan uppdaterad: 2019-06-05)

Visa kartan i helskärmsformat (nytt fönster)