Styrelsen för Gotlands Hembygdsförbund har beslutat att utse vår bok, Lau – livet i en strandsocken, till Årets Hembygdsbok 2022! Det innebär att boken också är nominerad till titeln Sveriges Hembygdsbok för 2022. Så här lyder motiveringen:

Gotlands Hembygdsförbund nominerar Lau – livet i en strandsocken till Årets Hembygdsbok 2022.

Det är en mycket välskriven, innehållsrik, stringent och vacker bok om Lau socken.
Texterna grundar sig på en gedigen forskningsinsats som samtidigt är språkligt lättillgänglig. En stor fördel för boken är ju det textmaterial som skrivits av Fäi-Jakå (Jakob Karlsson vid gården Fie) under åren 1889 – 1929 i brev till Mathias Klintberg. Den senares fotografier från 1900-talets första decennier är också en värdefull bas för boken.

Ingresser till alla nya avdelningar i boken ger kulturhistorisk bakgrund för hela Gotland och särskilt för Lau. Ofta som t ex i ”Honung – en binäring” (sid 282), ”Sjukdomars plåga” (sid 312) och ”Salpetersjudandet – ett kungligt påbud” (sid 358) inleds med ett än vidare historiskt perspektiv. Sammantaget ger Lau – livet i en strandsocken en spännande läsupplevelse och har en värdefull folkbildande karaktär.

Fina ord som värmer och som ger extra inspiration i arbetet med nästa del som kommer att behandla gårdarna och deras historia.

 

(Sidan uppdaterad: 2023-10-22)