Styrelsen för Gotlands hembygdsförbund utsåg i våras Lau hembygdsförenings bok ”Lau – livet i en strandsocken” till Årets Hembygdsbok på Gotland 2022. Det innebar att boken också blev nominerad till titeln Sveriges Hembygdsbok för 2022. Detta var en stor ära för oss och vi blev mycket glada.

I konkurrens med omkring 1.300 publikationer från hela Sveriges hembygdsrörelse beslutade Sveriges hembygdsförbund den 9 oktober att Lau hembygdsförenings bok skulle tilldelas utmärkelsen Årets Hembygdsbok i Sverige 2022. En sådan hedersbetygelse trodde vi inte var möjlig.

Prisutdelningen gick av stapeln i samband med en lokalhistorisk konferens på Gotlands Museum den 18 november. Hela redaktionskommittén för boken var närvarande, dvs. Anne-Marie Olsson Storm, Anders Wästlund, Gunnnar Mannervik, Nette Lövgren, Andreas Tjerneld, Christian Åkerblad och Stefan Haase. Priset bestod av diplom, blommor och en penninggåva på 10.000 kr.

Denna utmärkelse blir en sporre för tillblivelsen av den kommande sockenbocken ”Lau – gårdar och människor” och en tredje som ännu inte fått något namn.

(Sidan uppdaterad: 2023-11-22)