Som säkert framgått i många sammanhang pågår sedan flera år ett arbete med att ta fram en ny sockenbok. Den förra kom ut 1951 och sammanställdes av Gerhard Karlsson, Allan Danielsson, Stig Larsson samt Enar Hansson. Den är en gedigen och utförlig beskrivning av socknen och dess historia och var en av de första sockenböckerna på Gotland. Författarna är värda ett stort tack för det material de lyckats gräva fram med den tidens förutsättningar att leta i arkiven och samla muntliga uppgifter. Vi har idag helt andra möjligheter att söka information digitalt vilket ger oss möjligheter att tränga betydligt djupare ner i såväl socknens och gårdarnas historia som de enskilda människornas levnadsöden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Laubok1_omslag_fram2.jpgDen nya boken om Lau är planerad att ges ut i två (kanske tre) delar. Första delen släpptes i november 2022 och den berättar om socknen, dess historia, natur och sockenbornas levnadsförhållanden i stort men den tar också upp teman i den äldre historien som tidgare inte belysts. Nästa del, som är planerad till till slutet av 2024,  kommer att bland annat beskriva gårdarnas historia.

Boken finnas att köpa hos hos bokhandlarna i Visby och Hemse samt på Fornsalen men fler inköpsställen kan tillkomma senare. Den finns dessutom till försäljning via medlemmarna i redaktionskommittén.

Klicka här för att beställa boken.

Vi som arbetar med boken är

Gunnar Mannervik  
Christian Åkerblad  
Nette Lövgren  
Stefan Haase  
Anne-Marie Olsson  
Anders Wästlund  
Andreas Tjerneld  

 

(Sidan uppdaterad: 2023-06-05)