Mathias ”Masse” Klintberg 1847-1932
Utan Mathias ”Masse” Klintbergs forskning och dokumentation av språk och folkliv i Lau hade kunskaperna om socknen varit betydligt mer begränsade än de är idag. Han föddes i När 1847, men ägnade många år åt folklivsforskning om grannsocknen Lau och det ålderdomliga Laumålet.

En unik fotoskatt finns idag bevarad på Landsarkivet och Länsmuseet i Visby i form av de fotografier som adjunkt Klintberg tog i socknen mellan 1902 och 1922. Till varje bild har han fört anteckningar om tid, plats, motiv, teknik och väderförhållanden. Därför kan vi jämföra dagens Lau med hur det såg ut för 100 år sedan.

Nu finns bilderna i muséets arkiv och tillgängliga för allmänheten via deras hemsida.

Klicka här för att komma direkt till Masse Klintbergs bilder (öppnas i nytt fönster).

Eftersom museets arkivstruktur med tiden kan komma att ändras finns en risk att direktlänken ovan inte fungerar. Då finns möjlighet att ’bläddra’ sig fram till samlingarna. Gör då så här: Klicka här för att komma till listan över museets fotosamlingar. Välj Bläddra, därefter Objects och slutligen Collections där du finner bl.a. Mathias Klintbergs Laufotografier.

Bjerges 1903

Stefan Haase & Helen Wahlström kl 19.23 den 1 juli 2003, mulet.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)