Hembygdsföreningen arrangerade under 2012 två välbesökta cykelutflykter i Masse Klintbergs fotspår där Stefan Haase berättade om gårdar och platser som dokumentarts av Masse Klintberg. Men ingen utflykt i Masses anda utan Masses bilder! Gunnar Mannervik hade, tillsammans med Stefan Haase, sammanställt en utflyktguide med de gamla bilderna försedda med kompletterade texter som skapar en levande koppling mellan gårdagens Lau och dagens gårdar och lauboar.

Den första utflykten genomfördes den 8 maj 2012 och gick från kyrkan och österut runt Lausbackar.

Klicka här för att se Masses Bilder, läsa om bilderna och gårdarna och uppleva utflykten i maj.
Under ’Året i bilder’ finns bilder från utflykten i maj.

Den andra utflykten gick söderut från kyrkan förbi Kauparve och Hallsarve och tvärs över åkrarna mot Fie.
Klicka här för att se Masses bilder, läsa om bilderna och gårdarna och uppleva utflykten i juli.
Under ’Året i bilder’ finns bilder från utflykten i juli.

Utflyktsguiderna visas som pdf-filer och du måste ha en pdf-läsare, t.ex. Acrobat Reader, installerad i din dator. Du kan behöva ändra förstoringen (zoom in eller zoom out) i din pdf-läsare för att förbättra läsbarheten av dokumentet.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)