Varje socken hade sin gardgang. När man skulle kalla till möte om socknens angelägenheter, eller delge bud om någonting viktigt, gick man alltid med budet efter en bestämd ordning, så att ingen gård skulle bli bortglömd. Hur gammal denna gardgang är vet man inte, men behovet måste ha uppstått när man blivit så många i Lau, att man behövde träffas för att ordna upp sina gemensamma angelägenheter, dvs senast på bronsåldern för omkring 3.500 år sedan. I den sk Husarbetsboken från 1574/77 är de vid denna tid befintliga gårdarna i Lau uppskrivna efter ordningen i gardgangen. Detta ger oss möjlighet att ungefär veta var i Lau numera försvunna gårdar har legat.

Gardgangen började vid Bönde (Böiände) och följde Lausböin tom Botels och gick sedan vidare längs Trullkväiar till Gannor. Det är osäkert om St och L:a Bildstäde kom före eller efter Hemmor, liksom om gardgangen efter Gannor gick ner till Tomte och Risvior sydost om Gannorbro. Från Gannor löpte gardgangen norrut genom Uppsoknar till Nårdargardar och därifrån längs Käldkväiar ner till Bogs backe. Sedan blir vägen mera osäker, då det söder härom funnits många försvunna gårdar, av vilka bara en del nämns i Husarbetsboken. Föreslagen sträckning för fortsättningen på gardgangen är gjord efter kortaste då befintliga vägsträckning mellan gårdarna. Nordligaste När fram till Närkån tillhörde Lau skattemässigt ända fram till 1774 och därför är de 5 gårdarna där medtagna i gardgangen.

Nedan uppräknas alla kända och förmodade gårdar i Lau efter gardgangens ordning. De med röd skrift är försvunna idag. Trolig ursprunglig stavning inom parentes. En kartbild över Lau med gardgangen inritad kommer framöver att komplettera denna beskrivning.

Bönde (Byände)

Husarve (Hugelsarve)

Liffride

Gammelgards

Anderse

Hemmor

St och L:a Bildstäde

Botels (Botulfs)

Huskvie

Lasseby

Gannor

Tomte

Risvior

Sunnkyrke (Sunnkörke)

Prästgården (Stavgard)

Bjärges

Hallbjäns

Mattsarve (Maldesarve)

L:a och St Tallmungs (Talungs)

Gumbalde

Goks (Gauks)

Snausarve (Snaudsarve)

Sandkvie

Botvide

Klints

Abo (Arbo?)

Bogs

Smiss

Kärne

Vistäde ?

Kauparve (Kaupare)

Botes

Hannarve

Fie (Fite)

Juves

By

Nygards

Gräss (Gross?)

Klause

Hägdarve (Hägedarve)

Hallute

Aby

Text: Stefan Haase 2014

(Sidan uppdaterad: 2021-04-03)