Blev Lauboar avmålade på kyrkbänksluckorna 1703?

(Klicka på bilden för förstoring. Avsluta med ESC.)

På medeltiden stod man under gudstjänsten. I Lau skaffade man inte kyrkbänkar förrän 1695. De var delade i fyra kvarter. 1703 målades kyrkbänkarna, predikstolen mm av Christian Lorentz Numens, en tysk målare som flyttat till Visby 1701. Numens fick beställning på målning av inredningen i både Lau och När kyrkor. Det var ett mycket stort uppdrag. Under den tid Numens målade, bodde han hos prästen Georgius Oxenwaldt i När prästgård.


Spegeln i denna lucka är daterad den 22 augusti 1703 och visar således när målningarna utfördes. Bänkluckan finns hos Gotlands Museum. Foto: Gunnar Mannervik.


Denna spegeln pryds av en röd-vit lilja mot blågrå botten. Foto: Gotlands museum.

Varje bänkluckas spegel prydde Numens med en föreställande målning, huvudsakligen porträtt på människor. Några målningar föreställer dock stiliserade blommor och en målning visar en grotesk dödskalle med benknotor med ett vitt band över med inskription i rött: ”Döden är vis(s), Dagen är ovis(s). ANNO 1703 den 22 Augustiz C:L:N:” Numens daterade alltså denna målning, vilket ger vid handen att han utförde målningarna på bänkluckorna sommaren 1703. Kyrkbänksinredningen satt fast, han måste ha målat den på plats och då måste Numens ha legat på knä och målat, det var obekvämt. Hur Numens gick till väga vid målandet vet vi inte, men mest sannolikt är att han först målade hela bänkarna och dess dekorationer och sparade luckornas speglar till sist. Han hade bara tillgång till dagsljuset, vilket räckte när det var soligt, men hur gick det när det var mulet väder?

Det är svårt att veta hur lång tid det tog att måla ett porträtt under dessa omständigheter, men gissningsvis minst en dag. Gjorde han ett porträtt helt färdigt innan han började med nästa, eller höll han på med flera samtidigt? Ser man noga på porträtten, upptäcker man att Numens i många fall gjort huvudena först och sedan har troligen en lärling lagt till resten av kroppen med kläderna, oftast mantlar. De är i regel valhänt målade med för stora armar och händer och kluddiga mantlar. I andra fall har Numens målat hela porträttet, då personens kropp, armar och händer tämligen proportionerliga och kläderna är snyggt veckade. Det är lite svårt att förstå att man accepterade lärlingens usla målarförmåga? Vad tyckte de som blev avbildade?

Varifrån fick Numens idén med porträtten? Målare på den tiden hade bilder som förlagor, men det är tveksamt om Numens hade så många, 28 i Lau och 40(?) på När? Kan de avporträtterade personerna vara Lauboar som Numens träffat under sitt arbete och bett att stå modell? Men några förlagor hade han nog, för ett par personer har t ex huvudbonader hämtade från antik mytologi. Men dessa kan Numens ha placerat på lokalt avbildade personer.


Denna målning föreställer prästen Georgius Oxenwaldt, hos vilken Numens bodde när han målade i När och  Lau.


Den yngre prästen är sannolikt kaplanen Erik Sandelius som var hjälppräst åt Oxenwaldt.

Båda prästerna har prästkrage och svarta kappor, Oxenwaldt håller i en bok, medan Sandelius håller i en liten blomma. Frågan är om de har eget hår eller peruker, men gissningsvis eget hår, perukerna brukar vara yvigare. Lägg märke till att Oxenwaldts lucka har snidad ornamentik upptill och Sandelius en enklare sådan, övriga bänkluckor saknar ornamentik. Här har Numens målat hela porträtten. Foto: Gotlands Museum (GM).

Ett porträtt föreställer prästen Oxenwaldt, det är självklart att han som beställare och husvärd fick sitt portätt målat. Det finns också ett porträtt på en ung präst. En sådan präst fanns också, han var verksam tillsammans med Oxenwaldt. Han hette Erik Sandelius och bodde vid Hallbjers på När, hans titel var kaplan. Kaplaner var hjälppräster som fick arbeta hårt, hade dålig lön och bodde i usla bostäder. Det var Israel Kolmodin som inrättade kaplansämbetet 1693 och det blev synnerligen impopulärt, eftersom församlingarna måste hålla kaplanen med bostad och fähus. Porträttet föreställer sannolikt Erik Sandelius.

Resten av personerna är okända. Om de är Lauboar, skulle man kanske kunna identifiera dem om man visste vilken kyrkbänk som tillhörde vilken gård. Det borde gå att ta reda på, men låter sig inte göras nu. Personerna på luckorna verkar vara vanliga människor, om än ibland utstyrda i lite finare kläder och mantlar, några har överdrivet lockiga allmogeperuker. På den här tiden hade alla vuxna kvinnor håret uppsatt och täckt av en duk eller hatt. Numens kvinnor saknar ofta huvudbonad och flera har utslaget hår. Detta skulle nog gå för sig hemma, men inte offentligt och absolut inte i kyrkan. Dessutom har flera kvinnor djupa urringningar på sina klänningar och på en dam går urringningen till och med ner under brösten.


Bilden föreställer en storvuxen kvinna i yngre medelåldern med röd pussmun och positiv min. Hon har svart utslaget hår. Hon bär en mörkröd veckad klänning med djup urringning. I midjan har hon ett ljusbrunt skärp i tyg. På vänster axel vilar en röd mantel och en blå sjal. Hennes huvud är förhållandevis litet jämfört med kroppen och särskilt jämfört med armen och halsen är för lång. Här har Numens målat huvudet och lärlingen kroppen och kläderna. Foto: Gotlands Museum


Här ser vi en ung kvinna med bestämd min. Hon har ljust utslaget hår. Hon bär en gul klänning som håller upp de bara brösten. Klänningens ärmar är gröna med ett gult tygband med rund knapp vid axlarna. I denna målning har kvinnan realistiska proportioner jämfört med den förra, så här har säkert Numens målat hela porträttet. Foto: Statens Historisk Museum (SHM).

Man kan undra vilken relation Numens hade till (socknens) kvinnor? Motiven hade sannolikt Oxenwaldts gillande, för han klagade inte på dem. Men det gjorde Oxenwaldts efterträdare Jöns Broander, men först efter 6 år, då skrev han: ”Hvad målningen widkommer i Nähr och Low på bänkarna, så är den ganska oanständig; tjänar bättre til ett commedie-hus än till ett gudz hus; hafwer ock welat dhet låta förändra, men i mangel (=avsaknad) af målare måst til dhenna dag låta dhet bero, 1712.” Numens hade dött året innan och det fanns ingen annan målare av klass på ön efter hans död. Vi kan idag vara tacksamma över att Numens porträtt aldrig målades över.

Här nedan presenteras alla Numens porträtt från Lau:


Här ser vi två porträtt av samme man. Han är ganska ung och har en osäker min. Han har brunt hår och en tunn mustasch och är klädd i en brun rock utan krage, men den har stora runda knappar. Intressant nog är rocken lite olika på bilderna, bl a skiljer sig knappstorleken åt. På den första bilden syns en vit skjortkrage, det gör det inte på den andra, men där håller han en liten uppslagen notbok i handen. Troligen har Numens målat hela det första porträttet, men bara huvudet på den andra, resten har lärlingen gjort. Vem var denne man, som förärades två porträtt? Prästen Oxenwaldt hade ingen son och klockaren var för gammal, så den kopplingen finns inte. En ung uppskattad kyrkvärd? Foto: SHM.


Detta är ett klassiskt motiv från Grekland(?) med segergudinnan, men här är det en ung kvinna Laubo(?) med troskyldigt bedjande min. På huvudet bär hon en hjälm eller åtsittande mössa med små plymer Hon har blont utslaget hår, är klädd i rosa klänning med korta ärmar, gul krage och gult skärp under brösten och över höger axel en blå mantel. I högra handen håller hon ett segerblad från en palm och i den västra en lagerkvist.Här har Numens målat hela kvinnan, utom kanske manteln och handen med bladet. Foto: SHM.


Denna medelålders dam ser rakt framåt med lugn min. Hon har utslaget långt brunt hår, som hon håller en bit av i sin högra hand. På huvudet bär hon vit bindmössa/nattmössa av finare slag. Kvinnan bär en ljusröd klänning och blå mantel. I vänster hand håller hon en mycket stor bok, sannolikt bibeln. På denna bild har han bara målat huvudet, mössan och möjligen håret. Foto: SHM.


Den märkliga bilden föreställer en medelålders kvinna med lite trött min. Hon har svart utslaget hår. På huvudet bär hon ett stråldiadem med 6 spetsar. Hon är klädd i en tunn vit veckig klänning med bara axlar och blått tyg vid höfterna. Höger arm och brösten är virade med en grön sjal, vars ena ände är fäst i en käpp. Runt vänster arm är en röd mantel virad. Kroppen och klädedräkten har tillkommit lite hipp som happ, Numens har bara målat huvudet. Foto: SHM.


Här ses en ung man i halvprofil som vänder sig mot betraktaren med en något sökande min. Han har mörkbrunt lockigt hår och tunn mustasch. På huvudet bär han en barett, en gammalmodig platt och samtidigt pösig mössa. Han har en vidlyftig ljusrosa skjorta och en stor gul sjal på ryggen, knuten om halsen. Här har nog Numens målat allt utom skjortan. Foto: SHM.


Här avporträtteras en kvinna som tittar upp i himlen i tillsynes onyktert tillstånd, blåsande i en liten festtrumpet. Hon har kort rufsigt blont hår. Kvinnan bär en tunn ljusgul klänning med uppkavlade pösiga ärmar. Under brösten har hon ett brett dekorerat tygskärp Foto: SHM.


Här visas en kvinna med allvarlig from min. Hon har utslaget tjockt blont hår. Damen är klädd i en kraftig och vid klänning med åtstramning under brösten. På ryggen och underarmarna har hon en rödrosa mantel. Dessa kvinnor är nog varandras motsatser, den vänstra gladlynt festande och den högra allvarligt madonnalik. Numens har målat båda kvinnorna utom den rödrosa manteln. Foto: SHM.


Denna bild visar en ung man med stor mörkbrun allongeperuk klädd i röd mantel och vit halsduk, uppenbarligen mån om sitt utseende. Numens har målat allt utom den röda manteln. Foto: SHM.


Till höger ses en äldre man i profil med tryggt och bestämt utseende. Han har rött nackhår, röda mustascher och gråsprängt skägg. Han är klädd i en grön mantel. Numens har målat allt. Foto: SHM.


Här har Numens målat en trånande medelålders kvinna med bedjande min. Hon har ljusbrunt utslaget hår under .en stor ljust blågrå sjal och därunder en ljusröd klänning. Här har Numens troligen bara målat ansikten. Foto: SHM.


Den här bilden föreställer en självsäker medelålders kvinna som ser rakt på betraktaren. Hon har troligen svart hår. Kvinnan bär en svart rund hatt med band och plymer. Hon är klädd i en gul klänning med uppdragna ärmar. Över högra axel, ryggen och magen har hon en vit slöja. Här har Numens troligen bara målat ansiktet och hatten. Foto: SHM.Bilderna föreställer en ung man med nöjd min. Han har en våldsamt yvig mörkblond allongeperuk. Han bär på den första bilden en blågrå rock som är uppknäppt och visar en vit tunn fodring intill en röd väst. Fodret syns också på den anda bilden, men inte västen. På den första bilden har han en elegant vit halsduk, det har han inte på den andra. Numens har målat båda huvudena och halsduken på den första och rocken på den andra, men knappast perukerna. Lärlingen har valhänt målat den första rocken och kluddat en röd mantel på båda bilderna, som saboterar mannens eleganta framtoning. Numens borde ha blivit förbannad! Foto: SHM.


På bilden ovan ses en man i övre medelåldern med allvarlig och lite frågande min. Det är tydligt att Numens målat ansiktet, det är noggrant utfört. Sedan har lärjungen lagt till halsen och den röda manteln snabbt och slarvigt. Foto: SHM.


Här ser vi en äldre trött man med brunt hår och brunt långt skägg med rakad haka. Han är klädd i blå stickmössa och brunrosa enkel rock. Ansiktet, mössan och håret är nog av Numens hand, medan skägget och rocken skulle kunna vara lärlingens verk. Foto Gotlands Museum (GM).


Det här porträttet föreställer en ung man med trumpen min. Han har en överdrivet stor allmogeperuk och inget skägg. Han bär en gul höghalsad rock med knappar och tunn vit halsduk. Över detta har han en blå mantel. Det finns en likhet med de två porträtten av samme man (?) ovan Numens har sannolikt målat bilden. Foto: GM.


Det här porträttet avbildar en man i yngre medelåldern med något utforskande min. Han har brunt hår och inget skägg. Mannen är klädd i en mörkbrun rock med rätt stora knappar, kring halsen har han en vit halsduk. Numens har sannolikt målat bilden. Foto: GM


Den här bilden visar en gammal man i profil med mycket hög panna, grått hår och grått skägg. Han är omsvept av en brun mantel. Numens har troligen målat hela bilden, kanske med undantag för manteln. Foto: GM


Här ses en medelålders man med ljusbrunt hår och pipskägg. Han är klädd i en svart höghalsad rock (uniformsrock?) med uppslag på ärmen. Han håller i ett långt rött och grått spö. Det här kan vara spögubben, han som puttade/slog till gudstjänstdeltagare med spöet om de somnat under predikan. Numens har troligen målat hela bilden. Foto: GM.


Det här orträttet visar ung nöjd man med rödbrunt hår och möjligen litet tunt skägg. Han har en blå mössa med vit bård och tillhörande blå jacka med uppvikt ärm. I midjan har han ett gulbrunt skärp. Ovanligt nog bär mannen en liten svart axelväska. Foto: GM.


Här kan man se en avvaktande yngling med brunt hår och utan skägg. På huvudet har han en cinnoberröd mössa med vit bård, samma modell som på förra bilden, men större. Ynglingen är klädd i en mörkbrun rock, utan krage men med stora knappar. I halsen syns en vit halsduk. Foto: GM.

Det är svårt att avgöra om Numens målat hela bilderna, t v är armen för stor och lång.


På denna bänklucka är en medelålders kvinna med trygg blick avbildad. Hon har ljusbrunt hår arrangerat med flätor och korkskruvslockar fastsatta med en rosett (?) i nacken. Hon bär en djupt urringad klänning med bara axlar och svarta ärmar. Troligen har Numens bara målat huvudet.


På den här luckan ses en något frågande kvinna klädd i mörkbrun peruk. Hon är klädd i en gulbrun vidlyftig särk med mycket pösiga ärmar och är delvis invirad i en rösa mantel. Hon håller i en lagerkvist och en gigantisk bok. Numens har troligen målats alltihop utom manteln och boken.


Detta porträtt föreställer en medelålders man med lugn framtoning. Han har svart hår och skägg. Mannen är klädd i en blå jacka med ev broderier på kragen. På huvudet har han en grön, konstfärdigt utformad mössa med brätten, gula snoddar och knappar. Numens har målat hela porträttet.


Den här bilden visar en äldre man med vilt utseende. Han har ett kraftfullt ansikte med stora ögon och näsa. Han har långt mörkbrunt hår och skägg. Han tycks ha en brunsvart stor rock och en röd mantel. Numens har nog bara målat ansiktet, håret och skägget.

Dessa porträtt är troligen samtliga av de bevarade från Lau. Motsvarande porträtt på När sitter ännu kvar i kyrkbänkarna där. Porträtten borde jämföras, för att se om de alla är olika eller om det finns dubbletter.

Text StefanHaase 2021.

(Sidan uppdaterad: 2022-01-09)