Vi har samlat gamla bilder på Lau kyrka från olika arkiv. Eftersom dessa bilder till stor del är tagna före 1900-talets stora renoveringar kan vi få en bild av hur kyrkan sett ut tidigare.

Beskrivande texter av Stefan Haase.

Klicka på texten nedan så öppnas respektive sida i ett nytt fönster.

Gamla bilder på Lau kyrka Exteriörbilder från 1875 till 1961
Portaler Beskrivning av kyrkans portaler
Stigluckor Kyrkans stigluckor (’portaler i kyrkogårdsmuren’)
   

 

 

 

 

Bild 1

Laus kyrkas ursprungsutseende på 1220-talet enligt Lagerlöf och Söderberg (se Sveriges kyrkor, Lau kyrka, 1975). Kyrkan bestod av långhus och kor med två tvärarmar åt norr och söder samt en absid, den halvrunda utbyggnaden för altaret, i öster. Södra tvärarmens gavel kan man se i nuvarande korets sydfasad. Resten av koret med absid revs på 1280-talet då man uppförde nuvarande kor. Ett planerat torn mot långhuset uppfördes aldrig. Takryttaren, dvs tornet på taket, fanns inte på medeltiden utan är i flesta fall en senare företeelse. Man måste alltså tänka bort takryttaren på bilden. Sannolikt är att taket var täckt med spetsade spån.

 

Bild

Teckningen från 1700-talets mitt är gjord av Johan Wallin. Kyrkans östra gavel, vid koret, är inte byggd i sten ända upp i nock, utan gavelspetsen är en del av ett sluttande tak täckt med falor. Man kan idag se skarven mellan den ursprungliga stenväggen och den tillbyggda putsade gavelspetsen. Teckningen kan tyda på att taket hade en annan utformning på 1700-talet jämfört med idag. Man kan även se en takryttare på korhuset. Den togs bort 1793.

 

Bild 2

P.A.Säve har tecknat av kyrkan 1864. Korets tak har här en annan utformning än på 1700-talet, men också annorlunda än som kyrkan ser ut idag. Taket fick en ny vinkling med ett lodstående mittparti, jfr När och Roma, i samband med restaureringen 1958-60. Teckningen visar också den gamla takryttaren från 1779, som revs och ersattes vid denna tidpunkt.

Säve har utelämnat kyrkogårdsmuren men istället tagit med de 1844 nyplanterade träden på kyrkogården. Till höger på bilden skymtar valvet på kastalruinen.

(Sidan uppdaterad: 2021-04-04)