Sunnkyrke 1:4
(Vinjettbild Anders Ekblom 2017)

Denna fastighet ligger precis där vägen leder ut till Laus myr. Här låg förr omfattande ängesmarker sträckande sig från Botels och upp emot kyrkan. Ängesmarkerna söder om landsvägen, som hette Tranänge, tillhörde fd prästgården och brukades gemensamt av många av socknens gårdar. Vid skiftet 1905 tillfördes dessa marker Sunnkyrke och hela änget odlades upp, utom ifrågavarande markstycke, som köptes av snickaren Lars Ahlström. Markinnehavet kom att omfatta tomten och en åker på 1 ha.

Lars Ahlström och hans hustru Katarina Gertrud Persdotter samt Lars dotter Maria bodde tidigare på Sunnkyrke Grund, se denna! Här på Sunnkyrke uppförde de ett för tiden modernt bostadshus i sten i parstugeform med köksbakbygge stående på en källarvåning. Dessutom byggde man en liten ladugård för hushållsko, gris och höns. Det var rejäla byggnader, men så var Lars också yrkesman inom byggverksamhet.

Efter Lars död 1921 ärvde dottern Maria fastigheten. Katarina dog 1927 och två år senare sålde Maria stället till Hjalmar Jakobsson från Hallsarve 1:10. Maria gifte sig 1932 med änklingen Reinhold Jakobsson på Botels 1:5 och flyttade dit. Hjalmar sålde stället vidare redan 1933 och flyttade till Alskog. Ny ägare blev jordbruksarbetaren Karl-Johan Smedberg från Ganthem och hans fru Tyra f. Byström från Grausne i Stenkyrka. De bodde här i bara tre år och flyttade sedan till Dala-Järna. Stället köptes 1936 av Albert Hallgren från Hallbjäns Grund, se denna. Han innehade fastigheten till 1940, då han sålde den till sin äldre bror fiskaren Lennart Hallgren. Albert flyttade med sin familj till Visby och blev skomakare där.

Lennart Hallgren gifte sig samma år som fastighetsköpet med Edit Larsson från Botvide 1:2 och de fick sonen Bernt 1941. Edit var en känd väverska, som bla arbetade för Gotlands Hemslöjdsförening. Bernt blev också fiskare och innehade trålare. När fiskbeståndet minskade, gick han över till att sälja fisk och göra fiskinläggningar. Bernt gifte sig på sin födelsedag den 5 maj 1962 med terapibiträdet Sonja Nilsson från Visby, född i Roma, och de fick barnen Ingvar och Maria. Sonja var också väverska och hon och Edit arbetade kommersiellt med vävnader fr o m 1968 och hade vävstuga i f d brygghuset. 1973 tog Bernt och Sonja över fastigheten och 1977 byggde man ett hus på tomten som bostad för Edit.

Efter Bernts pensionering 2004 sålde man fastigheten och flyttade till en villa i Slite. Köpare blev Evert Jakobsson och Lotta Selander från Hallsarve 1:10. De innehade stället endast till 2005 och sålde det sedan till läkaren Anders Ekblom och hans fru Lena från Stockholm. Familjen Ekblom har lagt ner mycket arbete på fastigheten, bl a har man uppfört en tvåvånings glasveranda på manbyggnadens framsida mot landsvägen. Vidare har de helrenoverat den tidigare vävstugan (brygghuset). Ekbloms nyttjar fastigheten till fritidsboende.


Manbyggnaden med den nya glasverandan. T v skymtar fd brygghuset. Foto: Anders Ekblom 2017.

Ägarlängd

1905: Lars Ahlström f. 1843 d.1921, från Sunnkyrke Grund, gift 1:a gången 1869 med Anna Katharina Persdotter f. 1844 d. 1889. 5 barn varav dottern Maria f. 1879 följde med hit. Lars gift 2:a gången 1890 med Katarina Gertrud Persdotter f. 1844 d. 1927 från Tore i Sundre.

1921: Maria Ahlström f. 1879 d. 1964, gift 1932 med Reinhold Jakobsson f. 1880 d. 1963 på Botels 1:5. Inga barn.

1929: Hjalmar Jakobsson f. 1901, från Hallsarve 1:10.

1933: Karl-Johan Smedberg f. 1906 från Ganthem, gift 1931 med Tyra Margareta Karolina Byström f. 1911 från Grausne i Stenkyrka. 3 barn.

1935: Albert Hallgren f. 1913 d. 1980, från Hallbjäns Grund, gift 1941 med Gullan Persson f. 1915 d. 2005, från Hallbjäns 1:18 (Mattsarve 1:6).

1940: Lennart Hallgren f. 1912 d. 1973, från Hallbjäns Grund, gift 1940 med Edit Larsson f. 1918 d. 1998 från Botvide 1:2. Barn: Bernt f. 1941

1973: Bernt Hallgren f. 1941, gift 1962 med Sonja Nilsson f. 1939 från Visby/Roma. Barn: Ingvar 1962, Maria f. 1975.

2004: Evert Jakobsson f. 1945, från Hallsarve 1:10 och Lotta Selander f. 1965 från När/Öland.

2005: Anders Ekblom f. 1954, gift 1978 med Lena Ekblom f. 1953 från Stockholm. Barn: Johan f. 1983, Elsa f. 1986.

 

(Sidan uppdaterad: 2020-02-19)