Sunnkyrke 1:12 (1:5, 3/8-dels mantal)
(Vinjettbild: Stefan Haase 2020)

1681 brukades Sunnkyrke av Anders, Mickel och Per, varav man kan förmoda att gården var delad i 3 parter. Mickel var ingift på Sunnkyrke med Gustava Jacobsdotter, vars far Jacob Olofsson var husbonde för hela gården 1653-1677. Om Anders och Per också var ingifta eller om de var söner till Jacob vet vi inte. Mickel och Gustava fick sönerna Per och Mattias och det blev Per Mickelsson som tog över denna part.


På denna äldsta kända bild av Sunnkyrkes manbyggning ser vi i originalutseendet från 1810, så när som på bostadsvåningens fönster, vilka har förstorats på höjden. Loftet har bara luckor. Fönstret ovanför dörren tillhör brudkammaren, som är det enda bostadsrummet på övervåningen. Foto: Masse Klintberg 1902.

De andra två parterna köptes av Mårten Thomasson från Mickelgårds/Rovalds på När och han gav dem 1690 till dottern Margareta Mårtensdotter och mågen Staffan Larsson. När Per Mickelsson dog 1697 ärvde hans dotter Mallena gårdsparten, men hon tycks ha gett parten till sin syster Margareta, som var gift med Margareta Mårtensdotters bror Per Mårtensson. 1703 flyttade Margareta Mårtensdotter och Staffan Larsson till Etelhem och därefter blev Per Mårtensson och brodern Hans Mårtensson brukare av hela Sunnkyrke.

Men de verkar ha levat högt över sina tillgångar och 1711 gjorde de konkurs. Kronan tog över gårdsparten, men Per och Hans fortsatte att bruka halva gården var. Men det gick dåligt, 1719 var det slut för Hans part och 1722 för Pers part. Vad hände då? Jo, gamle Mickels yngste son Mattias (Matts) Mickelsson tog över hela Sunnkyrke! Hur han kunde göra det är okänt, liksom vilken relation han haft till Mårtenssönerna. Men Matts´ brorsdotter var ju gift med Per Mårtensson, så det är väl troligt att Matts funnits med i bakgrunden på ett eller annat sätt och sedan kunnat ta över den utarmade gården billigt.


Denna idylliska bild visar husbonden Karl Larsson, hans hustru Cajsa Stina Hansdotter Lauström och sonen Vilhelm Karlsson stående framför manbyggningen och flygeln. Lägg märke till flygelns utseende! Den är sannolikt äldre än manbyggnaden med sina små fönster och sitt branta faltak. Hade man byggt flygeln senare än manbyggningen, hade man inte placerat den delvis framför bostadshuset. Gissningsvis innehöll flygeln ett brygghus närmast manbyggningen, därefter källare, vilket den utåtgående dörren skvallrar om. Jfr bilden längre ner i texten. Foto: Masse Klintberg 1904.

Matts Mickelsson var gift omkring 1719 med Beata Olofsdotter från? och de fick 5 barn. Två av sönerna, Lars och Oluff, tog över varsin part omkring 1740 och de innehade parterna till 1750-talets mitt. Lars´ part togs över av den yngste brodern Mattias och det blev Sunnkyrke 1:18 (1:2) och Oluffs part togs över av systern Catarina och hennes man Lars Christensson från Kattlunds i Grötlingbo och det blev denna part. 1755 begärde Mattias Mattsson och Lars Christensson om en värdering av gården för att kunna köpa in den från kronan, se protokollet under Sunnkyrke Gård! Sunnkyrke kom att värderas högre än vad de troligen hade trott, det tog 13 år att få ihop pengarna innan de kunde köpa gården av staten 1768.

Catarina dog tidigt NÄR DÅ? Efter omkring 15 år gifte Lars om sig 1776 med Maria Christina Johansdotter från Lyrungs i Lye och de fick sonen Lars 1777. Då dog Lars och genast gifte Maria om sig med Hans Hansson från Botels 1:2 och de fick inte mindre än 8 barn. Maria och Hans byggde en stor flygel i sten under faltak, som bl a innehöll brygghus och källare. I två etapper 1809-10 uppförde de en ny mycket stor manbyggning, som de fick 20 års skattebefrielse för. Huset bestod av farstu med bakomliggande kök, vardagsstuga och nystuga (sal). Över farstun fanns en brudkammare, hall och två stora magasinsrum över respektive stuga. Taket täcktes med ”varaktige Torsburgsflis”. Denna manbyggnad är nära nog intakt bevarad sedan dess tillkomsttid och har därför ett högt kulturhistorisk värde.

Maria och Hans innehade gårdsparten till 1822, varefter sonen Hans Hansson blev näste husbonde. Han var sedan 1813 gift med Catarina Larsdotter från Goks och de brukade parten till 1850. Nästa ägare blev dottern Anna Christina och mågen, som också hette Hans Hansson, kommen från Gumbalde 1:30 (1:10), han tog sig namnet Lauström. Det var troligen de som byggde ladugården med agtak, tröskhuset och bodlängan på bilderna. Hans och Anna fick 5 barn, varav dottern Cajsa Stina gift 1873 med Karl Mattias Larsson från Juves i Garde. De byggde den nyare ladugården med spåntak.


Manbyggningens ursprungliga flistak revs i början på 1910-talet och ersattes med papptaket på bilden. Det stora loftet användes till spannmålsmagasin, de två vädringsluckorna syns vid takfoten. Flygelns långväggar har nyligen höjts så att man har fått ett magasinsloft, se vädringsluckorna, medan nockhöjden ungefär är den samma, varför taket har blivit mycket flackare! Nya fönster och dörr tyder på att man har gjort en annan inredning. Okänd fotograf omkring 1920.

Sonen Vilhelm Karlsson blev husbonde 1912. När han var barn, blev han retad i skolan för att han bodde i ett så gammalmodigt hus som hade sten (flis) på taket. Det första han gjorde som husbonde var att riva bort flistaket och lägga på papp i stället. Vilhelm var gift med Hilma Jakobsson från Domerarve i Rone och de fick sonen Henning 1921. De rev alla ekonomibyggnader och byggde en ny mindre ladugård 1924. Henning Karlsson övertog gårdsparten 1942, men innehade den bara till 1949, då han sålde den till Albert och Elsa Nyström vid Gumbalde 1:30 (1:10). Henning flyttade till Tomte i Rone och arbetade sedan som målare. Nyströms slog ihop markerna med sina, styckade av manbyggningen och flygeln med tomt och sålde dessa till grosshandlaren Ture Fernqvist och hans fru avdelningsföreståndarinnan Greta från Stockholm. Denna part av Sunnkyrke blev Laus första sommargård! Ture hade med sig en ridhäst, vilket ortsbefolkningen tyckte var märkvärdigt, för på den tiden användes hästar till att dra plogen mm, inte att rida på! Fernqvists innehade fastigheten i 10 år.


Bilden visar en bit av den äldre ladugården med agtak som Hans Hansson och Anna Christina Larsdotter byggde vid 1800-talets mitt och den yngre ladugården som Karl Larsson och Cajsa Stina Hansdotter byggde omkring 1885. Den nya ladugården innehöll två fähus med mellanliggande portlider samt en hoimd (hörum) längst t v. Foto: Masse Klintberg 1912.

1959 inköptes manbyggningen med flygel och tomt av språkläraren Inga Estrabaut, boende i Stockholm. Inga var född Gahnström och bördig från Othem. Hon hade fastigheten som fritidsbostad fram till sin bortgång 1995. Under 20 år bodde också Ingas mor Jenny Gahnström här. Efter Ingas död övertogs fastigheten av dottern Lisa Estrabaut Yañez och hennes make Miguel Yañez Becerra. Lisa har hållit på med journalistiskt arbete och Miguel som grafiker på tryckeri. Han är född i La Serena i norra Chile, men uppvuxen i Santiago, han kom till Sverige 1974. De har dottern Anni Björnell, som är sektionschef, alla boende i Stockholm. Lisa och Miguel bor här på somrarna.


Den stora manbyggningen med flistak är byggd i två etapper 1809-10 och är mycket välbevarad. Flygeln är äldre, men byggdes om till detta utseende i början på 1900-talet. Foto: Stefan Haase 2020.

Ägarlängd

1653-1677: Jacob Olofsson. Hustru? Barn: Gustava Jacobsdotter f. 1660. FLER BARN?

Omkring 1677: Mickel EFTERNAMN? f.? d.? från? gift med Gustava Jacobsdotter f. 1660 d. 1694. Barn: Per f. ? , Mattias f.? FLER BARN?

1689: Per Mickelsson f.? d.1697 gift med ? Barn: Mallena Persdotter f.? , Margareta Persdotter f. 1672

1698: Mallena Persdotter f.? d.? Ogift?

1701: Per Mårtensson f. 1666 d. 1732, gift 1694 med Margareta Persdotter f. 1672 d. 1742, syster till Mallena? Barn: Maren f. 1696, Mallena f. 1701, Maria f. 1709, Margaretha f. 1711.

1711-1768 ägde kronan gården, men släkterna fortsatte att bruka den.

1722. Mattias Mickelsson f.? d.? gift omkring 1719 med Beata Olofsdotter f.? d.? från? Barn: Lars f. 1720, gift 1756 med Helena Jacobsdotter vid Hemmor 1:2, Jacob f. 1723, gift 1749 med Lisbeth Tomasdotter på Smiss 1:3, Catarina f.?, Oluff f.?, Mattias f. 1729.

Omkring 1740: Lars Mattsson f. 1720 och Oluff Mattsson f.?

1756: Lars Christensson f. 1731 d.1777 från Kattlunds i Grötlingbo, gift 1756 med Catarina Mattsdotter f.? d.? Inga barn?

1776: Lars Christensson f. 1731 d.1777 gift 1776 med Maria Christina Johansdotter f. 1753 d. 1838 från Lyrungs i Lye. Lars f. 1777.

1778: Hans Hansson f. 1752 d. 1822 från Botels 1:2 gift 1778 med Maria Christina Johansdotter f. 1753 d. 1838. Barn: Elsa f. 1778, Hans f. 1780 hemmagift, Christina Maria f. 1782 gift 1803 med Per Hansson på Kauparve 1:83 (1:9), Johan f. 1785 sjöman gift 1827 med Christina Maria Andersdotter från Allmänningen VILKET STÄLLE?, Elsa Catharina f. 1788 d. 1861, gift 1821 med arbetskarlen/sjömannen Jacob Laugren på Laus backar, Lars Sundberg sjöman f. 1791 gift till Follingbo, Christian Sundberg f. 1795, Gustav Petter f. 1798.

1822: Hans Hansson f. 1780 d. 1855 gift 1813 med Catarina Larsdotter f. 1789 d. 1868 från Goks. Barn: Hans f. 1817 gift 1849 med Anna Catarina Larsdotter på Botels 1:5, Anna Christina f. 1820 hemmagift.

1850: Hans Hansson Lauström f. 1817 d. 1893 gift 1840 med Anna Christina Hansdotter f. 1820 d. 1900. Barn: Anna Brita f. 1841 gift 1870 med Johan Petter Stenström i Östergarn, Lars Lauström f. 1843 gift 1866 med Catarina Christina Larsdotter vid Snausarve 1:26 (1:10), Catarina Christina f. 1848 hemmagift, Hans Oskar f. 1856, Maria Lorentina f. 1858 gift 1885 med Hans Oskar Hansson vid Mallgårds i Alskog.

Omkring 1875: Karl Mattias Larsson f. 1845 d. 1928 från Juves i Garde, gift 1873 med Catarina Christina Hansdotter f. 1848 d. 1940. Barn: Lars Oskar Vilhelm f. 1875 hemmagift, Emilia f. 1880 d. 1903.

1912: Lars Oskar Vilhelm Karlsson f. 1875 d. 1950 gift 1918 med Hilma Maria Katarina Jakobsson f. 1880 d. 1961 från Domerarve i Rone. Barn: Henning Oskar Mattias f. 1921.

1942: Henning Oskar Mattias Karlsson f. 1921 d. 2007, gift 1961 med hemvårdarinnan Signe Elisabet Nilsson f. 1916 d. 2002 från Göteborg.

1949: Albert och Elsa Nyström vid Gumbalde 1:30 (1:10).

1949: Ture Fernqvist f. 1899 i Uppsala d. 1983 i Stockholm, gift 1941 med Greta Viola Carlsson f. 1908 d. 2001 i Stockholm.

1959: Inga Margareta Estrabaut f. Gahnström 1930 d. 1995 från Othem. Ingas barn: Lisa Marie Lise f. 1954. Ingas mor: Jenny Elisabeth Gahnström f. 1899 d. 1979 från Othem.

1995: Lisa Marie Lise Estrabaut Yanez f. 1954, gift med Miguel Angel Yañez Becerra f. 1950 från La Serena i Chile. Barn: Anni Carolin Björnell f. Yañez 1977, gift med Mattias Björnell, deras dotter Norah Björnell f. 2007.

 


Här ser vi bodlängan och tröskhuset med faltak. Lägg märke till att falarna inte är jämnt kapade. Falar höll nästan alltid det heliga måttet 7 alnar = 4.20 m. När man apterade stockarna i skogen, tog man till lite ”gott mått”, vilket innebar att stockarna blev lite olika långa, vilket följde med när stockarna sågades. På uthus brydde man inte sig om att såga till falarna till samma längd. Bodlängan var äldst. Vad den har innehållit för funktioner är svårt att veta. Längst t v kan det ha varit snickarbod, sedan kanske hönshus, lammhus och grishus, Smedjan låg utanför gårdsmiljön i väster. Det lilla lutande huset ger först intryck av hundkoja, men sådana hade inte dörrar. Tröskhuset var sannolikt byggt ungefär samtidigt som ladugården med agtak och stod mot laddelen av ladugården, där själva tröskverket stod. Tröskvandringen är här urriven och tröskhuset har fått ny funktion som vagn- och redskapsbod. Ovanpå hade man halm/höloft. Foto: Masse Klintberg 1912.

(Sidan uppdaterad: 2020-03-01)